SELECT YOUR LANGUAGE

Kalite Birinci Hedefimiz
Sütaş, ISO 9001:2008 Standardı şartlarını karşılayan bir Kalite Yönetim Sistemine sahiptir. Bu kalite sistemini FSSC 22000 Gıda Güvenliği Sistemiyle birlikte yönetiyoruz.

Sütaş’ta kalite, çalışanlarımızın birinci hedefidir. Kalite Yönetim sistemi, veriler ile ölçme ve değerlendirme üzerine kuruludur. Bütün çalışanlarımızın önceliği, iyileştirme faaliyetlerini, “sorun oluşmadan” önlemektir.

Kalite Yönetim Sistemimiz; Gıda Güvenliğini garanti eden İyi Hijyen Uygulamaları (GHP), İyi Üretim Uygulamaları (GMP), İyi Laboratuvar Uygulamaları (GLP) ve Gıda Güvenliği Yönetim Süreci'nden oluşur.

KALİTE POLİTİKAMIZ

Sütaş’ta kalite, yalnızca üretim sırasında değil, süt gibi son derece değerli ve hassas bir gıdanın gereği olarak tedarik ve dağıtım zincirinin tamamında yönetilir.

Süt üreticilerinin daha kaliteli ve verimli süt üretebilmeleri için, Sütaş düzenli olarak süt üreticilerine ve girişimcilere ücretsiz eğitim verir. Sektöre nitelikli insan yetiştiren eğitim programları düzenler.

Sütaş’ın anlayışı, doğasını olduğu gibi koruyarak sütü en hijyenik koşullarda işleyip doğal lezzetli süt ürünleri üretmek ve bunları en sağlıklı, en kullanışlı ambalajlarda, soğuk zinciri bozmadan sofralara ulaştırmaktır.


GIDA GÜVENLİĞİ (HACCP) POLİTİKAMIZ

Sütaş'ta, sektördeki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri ve yasalardaki değişiklikleri takip edip bütün ilgililere aktarılmasını sağlarız. Üretim sürecinin her aşamasında, önleyici yaklaşımla etkin gıda güvenliği yönetimi gerçekleştirir, sürekli iyileştirir ve müşterilerimizin bizden en temel beklentisi olan "GÜVENİLİR GIDA"yı istisnasız olarak sunarız. 

Bu anlayış ile en iyi sütü tedarik eder, en yüksek hijyenik standartta üretim yapar, en ileri üretim teknolojisini kullanarak en doğal ve lezzetli ürünleri üretiriz.

Sütaş kendine özgü "Çiftlikten Sofralara" entegre iş modeli çerçevesinde, tedarik zincirinin en başından (çiftlik) en sonuna (sofralar) kadar her adımı izler ve denetler. 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa uygun şekilde yönetir.

İyi Üretim Uygulamaları Kuralları (GMP Good Manufacturing Practices) olarak ifade edilen ve gıda-ilaç üretiminde hijyenik standardın temeli olan kurallar bütünü Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin ana unsurlarından HACCP metodolojisinin de en temel dayanağıdır. Sütaş'ın GMP Sistemi 1975 yılında üretime başladığı günden bugüne geliştirilerek Gıda Güvenliği Sisteminin en önemli öğesi haline gelmiştir. Uluslararası standartlarda Ön Gereksinim Programları olarak da ifade edilen bu kurallar üretim sistemlerimizin olmazsa olmazıdır.

Sütaş, Gıda Güvenliği Yönetim Sistemini Mayıs 2014'te,  ISO 22 000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemine kıyasla GMP yönetimini daha da güçlendiren FSSC 22 000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi'ne (Food Safety System Certification-Gıda Güvenliği Sistemi Sertifikasyonu) dönüştürmüştür. Bu sistem, Global Gıda Güvenliği Girişimi (www.mygfsi.com) tarafından tanınan ve uluslararası geçerliliği olan bir gıda güvenliği yönetim standardıdır  (GFSI-Global Food Safety Initiative).

Sütaş'ın kalite kontrol sistemleri, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı resmi analizler, FSSC 22 000 Sistemimizi belgelendiren Türk Standartları Enstitüsü tarafından yapılan denetim ve analizler ile doğrulanır.  

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından Karacabey ve Aksaray’daki işletmelerimize verilen İşletme Onay Belgeleri de tesislerimizdeki üretim şartlarının 5996 Sayılı Gıda Kanuna ve Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi’ne uygun olduğunu doğrulayan resmi belgelerdir.


ENERJİ VE ÇEVRE POLİTİKAMIZ
Toprak, su, hava gibi doğal kaynakları doğanın emanetleri olarak görür ve bu kaynakların geri dönüşümü için sistemler kurarız. Sürdürülebilir çevre için, çevre yönetmelikleri ile tam uyum içinde çalışırız.

Enerji ve Çevre Politikalarımız Kapsamında;

 • Tüm yasal yükümlülükleri eksiksiz ve zamanında yerine getiririz,

 • Çalışanların ve tedarikçilerin enerji kullanımı ve etkileri konusunda farkındalıklarının artmasını sağlarız,

 • Yenilenebilir / alternatif enerji kaynakları kullanırız,

 • Isı ve elektrik ihtiyacını kendi atıklarımızdan sağlayacak yatırımlar yaparız,

 • ISO 50001’e dayalı enerji yönetim sistemini uygular ve sürekli iyileştiririz,

 • Sektöre örnek olacak uygulamalar yaparız,

 • Enerji hedeflerini gerçekleştirmek için gerekli bilgi, belge ve kaynakların ulaşılabilir olmasını sağlarız.

 • Çevrenin küresel ısınmaya ve diğer bozucu etkilere karşı korunmasına katkı sağlarız,

 • Çalışanların ve tedarikçilerin çevrenin korunması konusunda farkındalıklarının artmasını sağlarız,

 • Sektöre örnek olacak uygulamalar yaparız,

 • ISO 14001’e dayalı çevre yönetim sistemi uygular ve sürekli iyileştiririz,

 • Özellikle kaynak kullanımına yönelik hedefler belirleyerek çevre performansını sürekli iyileştiririz,

 • Atıkları minimuma indirmek amacıyla sistematik bir atık yönetim sistemi uygular, kirliliği kaynağında önler ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerini azaltırız,

 • Çevre hedeflerini başarabilmek için gerekli bilgi, belge ve kaynakların mevcut ve ulaşılabilir olmasını sağlarız,

 • Gelecekte üretilecek yeni ürünler, proses ve faaliyetlerle ilgili çevre etkenlerini kontrol altında tutar ve etkilerini minimuma indiririz,

 • Ambalaj kullanımını ve atıkları azaltır, geri dönüşümlü olmalarını sağlar ve tekrar kullanırız.

 • BELGELERİMİZ

  2002 : TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi belgesi alınmıştır.

  2002 : TS EN ISO 13001 HACCP Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi belgesi alınmıştır.

  2007 : TS EN ISO 13001 belgesi TS EN ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi belgesine dönüştürülmüştür.

  2012:  BS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi belgesi alınmıştır.

  2013 : TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi belgesi alınmıştır.

  2014:  TS EN ISO 22000 belgesi FSSC 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi belgesine dönüştürülmüştür.

  ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi: Şirketimizin ürün ve hizmetlerinin uluslararası kabul görmüş bir yönetim sistemine uygun olarak sevk ve idare edilen bir yönetim anlayışının sonucunda ortaya konduğunu gösterir ve dolayısıyla ürün ve hizmet kalitesinin sürekliliğinin sağlanabileceğinin bir güvencesidir. Etkin bir kalite yönetim sistemini tanımlayan bir standarttır.


  FSSC 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi: Gıda Güvenliği standartlarının uluslararası harmonizasyonu sonucu oluşturulmuş olup ISO 22000 standart şartları, ISO 22002-1 ön gereksinim program şartları ve HACCP prensiplerini içerir. En kapsamlı gıda güvenliği yönetim sistemlerinden biri olup, gıda güvenliği tehlikelerinin kontrol edilmesini ve azaltılmasını sağlar.


  ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi: Doğal kaynak kullanımının azaltılması, toprağa, suya, havaya verilen zararların minimum düzeye indirilmesini amaçlayan, risk analizleri tabanında kurulan bir yönetim modelidir.


  ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi: Enerji politikalarını belirlemesi, amaç ve hedefler doğrultusunda oluşturulan enerji yönetim programları çerçevesinde enerji tüketiminin yönetilmesi ve enerji yönetim sisteminin performansının değerlendirilerek iyileştirmelerin sağlanmasına dayanır.


  IQNET ISO 9001: Kalite Yönetim Sistem Belgesi veren kuruluşların bağlı olduğu bir kurumdur. Belgemizin bu kuruluşa üye 36 ülkede geçerli olduğunu belirtir. Global olarak tanınmamızı sağlar, çünkü TSE bu kuruma üyedir.

  Sütaş’ta sektördeki bilimsel, teknolojik ve yasal gelişmeleri sürekli takip ediyoruz.

  Üyelik Şartları

  Aşağıdaki metinde yazılı bulunan ve Sutas.com.tr kullanım şartları, gizlilik ve telif hakları ile ilgili size bilgi veren metni okumanız gerekmektedir.

  Bu şartları kabul etmeniz halinde sizden beklenen, ister üye olarak ister konuk olarak anlaşmaların şartlarına uymanızdır. Sitemizden faydalanmaya başlamadan önce sizden ne gibi bilgiler istendiğini ve bunların ne amaçla istendiğini anladığınızdan emin olmanız sizin yararınızadır.

  Sutas.com.tr sitesinin tüm hakları, Sütaş'a aittir. Site içeriğindeki tüm malzemeler uluslararası telif hakları ve ticari marka kanunları tarafından korunmaktadır. Kod ve yazılım da dahil olmak üzere, site içeriğindeki tüm materyaller, yazı, makale, görüntü, doküman, fotoğraf, resim, ses, işaret vesaire fikir ürünleri Telif Hakları ile ilgili yasal mevzuat uyarınca korunmakta olup, Sütaş'ın yazılı izni olmadıkça bu sitedeki hiç bir malzemeyi değiştiremez, çoğaltamaz, yeniden yayımlayamaz ya da dağıtamazsınız. Sutas.com.tr’de yer alan yazı, makale, görüntü, doküman, fotoğraf, resim, ses materyallerini Sutas.com.tr sitesine bağlı kaldığınız süre boyunca kullanma hakkına sahipsiniz.

  Sutas.com.tr, üçüncü şahıslar tarafından idare edilen İnternet sitelerine bağlantılar ve yönlendiriciler de sağlamaktadır. sutas.com.tr, bu üçüncü şahıs sitelerindeki bilgileri, ürünleri ve hizmetleri hiçbir şekilde işletmemekte ya da denetlememektedir. Sutas.com.tr kanalı ile bağlandığınız diğer sitelerde yayınlanan içerik ve sorunlar bağlanılan sitenin sorumluluğu altındadır. Bağlanılan sitelerdeki içerikler ve sorunlar nedeniyle Sutas.com.tr'ye sorumluluk yüklenilemez, yöneltilemez.

  Sutas.com.tr, malzemelerinin kullanımından ya da kullanılamamasından kaynaklanabilecek doğrudan veya dolaylı sonuçların yol açabileceği hiçbir zarardan sorumlu değildir. Bu anlaşma, Sutas.com.tr tarafından, herhangi bir anda, önceden uyarı yapılmaksızın bitirilinceye kadar geçerlidir. Bilgisayarınıza indirdiğiniz malzemelerle ilgili size getirilen kısıtlamalar ve bu anlaşmada sayılan sorumlulukların reddi ve sınırlanması devam edecektir.

  Sutas.com.tr, gizlilik haklarınıza önem verdiği için, aşağıda belirtilen şu ilkelere uyar: Kişisel bilgileriniz gerektiğinde bunu açıkça sorarız. Sutas.com.tr'nin yeni özellikleri, hizmetleri ya da ürünleri hakkında size zaman zaman bilgi gönderebiliriz fakat kişisel bilgilerinizi kesinlikle üçüncü şahıslarla paylaşmaz ve açıklamayız. Eğer bu ilkelerimiz hakkında sorularınız varsa, lütfen tuketici@sutas.com.tr adresine elektronik posta yoluyla gönderiniz.

  Bu anlaşma, T.C. yasalarına uygun olarak, hiçbir yasal tezata yer verilmeden yürütülecektir. Eğer bu anlaşmanın herhangi bir maddesi, yasadışı, geçersiz ya da herhangi bir nedenden ötürü yasal açıdan uygulanamaz durumdaysa, o halde söz konusu madde bu anlaşmadan çıkarılabilir sayılacak ve geriye kalan maddelerin geçerliliğini ve yasal açıdan uygulanabilirliğini etkilemeyecektir.