SELECT YOUR LANGUAGE

Tüm faaliyetlerimizde ISO 9001 ve FSSC 22000 standartları ile uyumlu etkin kalite yönetim sistemlerinin uygular, sürdürülebilir gıda güvenliği ve kalite performansını garanti ederiz. Kalite ve gıda güvenliği yönetim sistemlerimiz; İyi Hijyen uygulamaları (GHP), iyi üretim uygulamaları (GMP) ve iyi laboratuvar uygulamaları (GLP) gibi ön gereksinim programlarını içerir.

Süt tesislerimize girdiği andan itibaren akıllı sistemler ve tanımlı protokoller ile tüm aşamaları kayıt altına alınarak bilgisayarlar ve otomatik vanalar yardımı ile boruların içerisinde, hiçbir yerde açığa çıkmadan ve insan eli değmeden yönlendirilir. Sütün farklı ürünlere dönüştürülüp ambalajlanmasına kadar olan süreçte hava ile temas edebileceği tüm alanlarda ameliyathane standartlarında (Class100 standartlarında) hava kalitesi sağlanır. Bu sayede her türlü dış bulaşma riski elimine edilir. Uluslararası standartlara (FSSC 22000, HACCP, PAS96, TACCP) uygun kalite ve üretim sistemleri ile yönetilen fabrikalarımız, en yüksek hijyen standartlarında üretim yapmaktadır. Türkiye’nin en ileri teknolojileri ve hijyen standartlarına sahip fabrikalarımızda üretim, yüzlerce mühendisin denetiminde yapılmaktadır.

KALİTE POLİTİKAMIZ

Yalnızca üretim sürecinde değil süt gibi son derece değerli ve hassas bir gıdanın gerektirdiği gibi tedarik ve dağıtım zincirinin bütününde kalite ve gıda güvenliği yönetim sistemlerimize uygun yönetim sağlıyoruz.

Öğrencilere ve yüksek kalitede sütün verimli üretimi için süt üreticilerine ücretsiz eğitimler veriyoruz. Sütü, doğallığını koruyarak en hijyenik koşullarda işliyor, doğal lezzette ürünler üretmeyi ve soğuk zinciri kırmadan en sağlıklı, en uygun ambalajlarla sofralara ulaştırmayı hedefliyoruz.

GIDA GÜVENLİĞİ (HACCP) POLİTİKAMIZ

Bilim ve teknolojideki gelişmelere göre kendimizi günceller, en son trendleri takip ederiz. Mevzuatı takip eder, ilgililere aktarılmasını sağlarız. Amacımız yeni ürün geliştirmeyi de içeren ürün gerçekleştirme sürecimizin tüm aşamalarında, etkin gıda güvenliği yönetiminin uygulanması ve bu uygulamanın sürekli iyileştirme ile sürdürülebilirliğini sağlayarak müşteri ve tüketicilerimize "güvenli gıda" sunmaktır.

Tesislerimizde, sütlerimizi pek çok testten geçiriyor, kontrol ediyoruz. Hijyeninden, protein, mineral ve yağ oranlarının kalite standartlarımıza uygun olduğundan emin oluyoruz. Sonra bu sütlerden, doğallığını ve özündeki değerleri koruyarak yüzlerce çeşit süt ve süt ürünü üretiyoruz.

“Çiftlikten Sofralara” entegre iş modelimizle ürünlerimizin doğallığını, lezzetini ve besin değerlerini güvence altına alıyoruz. İneklerimizin beslendiği yemlerden, yaşadıkları çiftliklere; verdikleri sütlerden sofralarınıza gelen ürünlerimize kadar işimizin tüm aşamalarını izliyor, denetliyoruz.

GMP (İyi Üretim Uygulamaları), ürünlerin gıda güvenliğini, Sütaş kalitesini ve yasal gereksinimleri karşıladığını garanti eden bir sistemdir. İyi Üretim Uygulamaları(GMP); aynı zamanda Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin ana bileşenlerinden biri olan HACCP sisteminin ön gereksinim programıdır. GMP’yi, 1975 yılından itibaren geliştirmeye başladık ve gıda güvenliği yönetim sisteminin en önemli konusu haline gelerek üretim sürecimizin vazgeçilmezi oldu.

Mayıs 2014’te, mevcut ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi’ni, daha güçlü bir GMP Yönetimi sağlayan FSSC 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi'ne dönüştürdük. Bu sistem, Global Gıda Güvenliği Girişimi (www.mygfsi.com) tarafından tanınan ve uluslararası geçerliliği olan bir gıda güvenliği yönetim standardıdır.(GFSI-Global Food Safety Initiative).

Kalite Kontrol Yönetimimiz; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yapılan resmi analizler ve FSSC 22000’in sertifikalandırmasını gerçekleştiren Türk Standartları Enstitüsü'nün denetimleri ile doğrulanmıştır.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Karacabey, Aksaray ve Tire’deki işletmelerimize verilen İşletme Onay Belgeleri tesislerimizdeki üretim şartlarının 5996 Sayılı “Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu” ile uyumlu olduğunu doğrulamaktadır.BELGELERİMİZ

2002 : TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Sertifikasyonu

2012 : BS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Sertifikasyonu

2013 : TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Sertifikasyonu

2014 : FSSC 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi sertifikasyonuna dönüştürülmüştür.

2016 : ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim SistemiISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi: Şirketimizin ürün ve hizmetlerinin uluslararası kabul görmüş bir yönetim sistemine uygun olarak sevk ve idare edilen bir yönetim anlayışının sonucunda ortaya konduğunu gösterir ve dolayısıyla ürün ve hizmet kalitesinin sürekliliğinin sağlanabileceğinin bir güvencesidir. Etkin bir kalite yönetim sistemini tanımlayan bir standarttır.


FSSC 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi: Küresel gıda güvenliği yönetimi standardı ISO 22000 üzerine temellendirilmiş tam bir belgelendirme sistemidir. FSSC 22000 sistemi, halihazırda var olan ISO 22000, ISO 22002 ve sektör ön gereksinim programları için teknik spesifikasyonların kullanılarak gıda sektörü kuruluşlarının uygulamasına olanak verecek şekilde dizayn edilmiştir.


ISO 14001 Çevre Yönetim SistemiŞirketimizin çevreye verdiği veya verebileceği zararların sistematik bir şekilde azaltılması ve mümkün ise ortadan kaldırılması için geliştirilen risk analizleri tabanında kurulan bir yönetim modelidir.


ISO 50001 Enerji Yönetim SistemiŞirketimizin enerji verimliliğini yükseltmek için gerekli olan süreç ve sistemleri oluşturmasını, uygulanmasını ve sürdürülebilirliğini sağlar. Enerji politikalarını belirlemesi, amaç ve hedefler doğrultusunda oluşturulan enerji yönetim programları çerçevesinde enerji tüketiminin yönetilmesi ve enerji yönetim sisteminin performansının değerlendirilerek iyileştirmelerin sağlanmasına dayanır.


OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim SistemiBu standart, iş sağlığı ve güvenliği yönetiminde uluslararası en iyi uygulamalara paralel olarak en iyi çalışma koşullarının sağlanması amacıyla uygulanması gereken kontrolleri, politika ve prosedürleri tanımlar. Bu sistemle çalışanlar, İSG risklerinin belirlendiği ve önlemlerle asgari seviyeye indirildiği, yasalara uyan, hedeflerin yönetim programları ile hayata geçirildiği, performansını izleyen, izleme sonuçlarını iyileştirme faaliyetlerini başlatmak için kullanan, faaliyetlerini denetleyen, bir sistemin parçası olur.

Sütaş’ta sektördeki bilimsel, teknolojik ve yasal gelişmeleri sürekli takip ediyoruz.

Üyelik Şartları

Aşağıdaki metinde yazılı bulunan ve Sutas.com.tr kullanım şartları, gizlilik ve telif hakları ile ilgili size bilgi veren metni okumanız gerekmektedir.

Bu şartları kabul etmeniz halinde sizden beklenen, ister üye olarak ister konuk olarak anlaşmaların şartlarına uymanızdır. Sitemizden faydalanmaya başlamadan önce sizden ne gibi bilgiler istendiğini ve bunların ne amaçla istendiğini anladığınızdan emin olmanız sizin yararınızadır.

Sutas.com.tr sitesinin tüm hakları, Sütaş'a aittir. Site içeriğindeki tüm malzemeler uluslararası telif hakları ve ticari marka kanunları tarafından korunmaktadır. Kod ve yazılım da dahil olmak üzere, site içeriğindeki tüm materyaller, yazı, makale, görüntü, doküman, fotoğraf, resim, ses, işaret vesaire fikir ürünleri Telif Hakları ile ilgili yasal mevzuat uyarınca korunmakta olup, Sütaş'ın yazılı izni olmadıkça bu sitedeki hiç bir malzemeyi değiştiremez, çoğaltamaz, yeniden yayımlayamaz ya da dağıtamazsınız. Sutas.com.tr’de yer alan yazı, makale, görüntü, doküman, fotoğraf, resim, ses materyallerini Sutas.com.tr sitesine bağlı kaldığınız süre boyunca kullanma hakkına sahipsiniz.

Sutas.com.tr, üçüncü şahıslar tarafından idare edilen İnternet sitelerine bağlantılar ve yönlendiriciler de sağlamaktadır. sutas.com.tr, bu üçüncü şahıs sitelerindeki bilgileri, ürünleri ve hizmetleri hiçbir şekilde işletmemekte ya da denetlememektedir. Sutas.com.tr kanalı ile bağlandığınız diğer sitelerde yayınlanan içerik ve sorunlar bağlanılan sitenin sorumluluğu altındadır. Bağlanılan sitelerdeki içerikler ve sorunlar nedeniyle Sutas.com.tr'ye sorumluluk yüklenilemez, yöneltilemez.

Sutas.com.tr, malzemelerinin kullanımından ya da kullanılamamasından kaynaklanabilecek doğrudan veya dolaylı sonuçların yol açabileceği hiçbir zarardan sorumlu değildir. Bu anlaşma, Sutas.com.tr tarafından, herhangi bir anda, önceden uyarı yapılmaksızın bitirilinceye kadar geçerlidir. Bilgisayarınıza indirdiğiniz malzemelerle ilgili size getirilen kısıtlamalar ve bu anlaşmada sayılan sorumlulukların reddi ve sınırlanması devam edecektir.

Sutas.com.tr, gizlilik haklarınıza önem verdiği için, aşağıda belirtilen şu ilkelere uyar: Kişisel bilgileriniz gerektiğinde bunu açıkça sorarız. Sutas.com.tr'nin yeni özellikleri, hizmetleri ya da ürünleri hakkında size zaman zaman bilgi gönderebiliriz fakat kişisel bilgilerinizi kesinlikle üçüncü şahıslarla paylaşmaz ve açıklamayız. Eğer bu ilkelerimiz hakkında sorularınız varsa, lütfen tuketici@sutas.com.tr adresine elektronik posta yoluyla gönderiniz.

Bu anlaşma, T.C. yasalarına uygun olarak, hiçbir yasal tezata yer verilmeden yürütülecektir. Eğer bu anlaşmanın herhangi bir maddesi, yasadışı, geçersiz ya da herhangi bir nedenden ötürü yasal açıdan uygulanamaz durumdaysa, o halde söz konusu madde bu anlaşmadan çıkarılabilir sayılacak ve geriye kalan maddelerin geçerliliğini ve yasal açıdan uygulanabilirliğini etkilemeyecektir.