SELECT YOUR LANGUAGE

Sütaş’ta kalite yönetim sistemi tüketici tatminine ulaşmak için etkin izleme ve ölçüm ile sürekli iyileştirmeyi temel almaktadır. İlk önceliğimiz önleyici davranmaktadır, yani sorun baş göstermeden önce önlemektir.

Sütaş’ta Kalite birinci hedefimizdir. Sütaş tüm faaliyetlerinde ISO 9001 ve FSSC 22000 standartları ile uyumlu etkin kalite yönetim sistemlerinin uygulanması yolu ile sürdürülebilir gıda güvenliği ve kalite performansını garanti eder.

Sütaş'ta kalite yönetim sistemi tüketici tatminine ulaşmak için etkin izleme ve ölçüm ile sürekli iyileştirmeyi temel almaktadır. İlk önceliğimiz önleyici davranmaktadır, yani sorun baş göstermeden önce önlemektir.

Kalite ve gıda güvenliği yönetim sistemlerimiz İyi Hijyen uygulamaları (GHP), iyi üretim uygulamaları (GMP) ve iyi laboratuvar uygulamaları (GLP) gibi ön gereksinim programlarını içerir.KALİTE POLİTİKAMIZ

Sütaş’ta kalite, yalnızca üretim süreci sırasında değil, süt gibi son derece değerli ve hassas bir gıdanın gerektirdiği gibi tedarik ve dağıtım zincirinin bütününde yönetilir.

Sütaş, öğrencilere ve yüksek kalitede sütün verimli üretimi için süt üreticilerine ücretsiz eğitim verir.

Sütaş’ın bakış açısı, sütü, doğallığını olduğu gibi koruyarak, en hijyenik koşullarda işleyip doğal lezzette ürünler üretmek ve soğuk zinciri kırmadan, en sağlıklı, en uygun ambalajlarla sofralara ulaştırmaktır.GIDA GÜVENLİĞİ (HACCP) POLİTİKAMIZ

Sütaş’ta, kendimizi bilim ve teknolojideki gelişmelere göre günceller ve en son trendleri takip ederiz, değişen yeni ve mevzuatı izler, ilgililere aktarılmasını sağlarız. Amacımız yeni ürün geliştirmeyi de içeren ürün gerçekleştirme sürecimizin tüm aşamalarında, etkin gıda güvenliği yönetiminin uygulanması ve bu uygulamanın sürekli iyileştirme ile sürdürülebilirliğini sağlayarak müşteri ve tüketicilerimize "güvenli gıda" sunmaktır.

Bu anlayış ile en iyi sütü tedarik eder, en yüksek hijyenik standartta üretim yapar, en ileri üretim teknolojisini kullanarak en doğal ve lezzetli ürünleri üretiriz.

Sütaş kendine özgü "Çiftlikten Sofralara" olarak adlandırdığı, özgün entegre iş modeli çerçevesinde, tedarik zincirinin en başından (çiftlik) en sonuna (sofralar) kadar tüm basamaklarını izler ve denetler. 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa uygun şekilde yönetir.

GMP (İyi Üretim Uygulamaları), ürünlerin gıda güvenliğini, Sütaş kalitesini ve yasal gereksinimleri karşıladığını garanti eden bir sistemdir. İyi Üretim Uygulamaları(GMP), aynı zamanda, Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin ana bileşenlerinden biri olan HACCP sisteminin ön gereksinim programıdır. Sütaş’ta GMP 1975 yılından itibaren geliştirilmeye başlanmış ve gıda güvenliği yönetim sisteminin en önemli konusu haline gelerek üretim sürecimizin vazgeçilmezi olmuştur.

Sütaş, Mayıs 2014’te, Sütaş, mevcut ISO 22000 Gıda güvenliği Yönetim Sistemi'ni daha güçlü bir GMP Yönetimi sağlayan FSSC 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi'ne dönüştürmüştür. Bu sistem, Global Gıda Güvenliği Girişimi (www.mygfsi.com) tarafından tanınan ve uluslararası geçerliliği olan bir gıda güvenliği yönetim standardıdır. (GFSI-Global Food Safety Initiative).

Sütaş’ın Kalite Kontrol Yönetimi Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yapılan resmi analizler ve FSSC 22000’in sertifikalandırmasını gerçekleştiren Türk Standartları Enstitüsü'nün denetimleri ile doğrulanmıştır.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Karacabey, Aksaray ve Tire’deki işletmelerimize verilen İşletme Onay Belgeleri tesislerimizdeki üretim şartlarının 5996 Sayılı “Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu” ile uyumlu olduğunu doğrulamaktadır.BELGELERİMİZ

2002 : TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Sertifikasyonu

2012 : BS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Sertifikasyonu

2013 : TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Sertifikasyonu

2014 : FSSC 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi sertifikasyonuna dönüştürülmüştür.

2016 : ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim SistemiISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi: Şirketimizin ürün ve hizmetlerinin uluslararası kabul görmüş bir yönetim sistemine uygun olarak sevk ve idare edilen bir yönetim anlayışının sonucunda ortaya konduğunu gösterir ve dolayısıyla ürün ve hizmet kalitesinin sürekliliğinin sağlanabileceğinin bir güvencesidir. Etkin bir kalite yönetim sistemini tanımlayan bir standarttır.


FSSC 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi: Küresel gıda güvenliği yönetimi standardı ISO 22000 üzerine temellendirilmiş tam bir belgelendirme sistemidir. FSSC 22000 sistemi, halihazırda var olan ISO 22000, ISO 22002 ve sektör ön gereksinim programları için teknik spesifikasyonların kullanılarak, gıda sektörü kuruluşlarının uygulamasına olanak verecek şekilde dizayn edilmiştir.


ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi: Şirketimizin çevreye verdiği veya verebileceği zararların sistematik bir şekilde azaltılması ve mümkün ise ortadan kaldırılması için geliştirilen, risk analizleri tabanında kurulan bir yönetim modelidir.


ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi: Şirketimizin enerji verimliliğini yükseltmek için gerekli olan süreç ve sistemleri oluşturmasını, uygulanmasını ve sürdürülebilirliğini sağlar. Enerji politikalarını belirlemesi, amaç ve hedefler doğrultusunda oluşturulan enerji yönetim programları çerçevesinde enerji tüketiminin yönetilmesi ve enerji yönetim sisteminin performansının değerlendirilerek iyileştirmelerin sağlanmasına dayanır.


OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi: Bu standart, iş sağlığı ve güvenliği yönetiminde uluslararası en iyi uygulamalara paralel olarak en iyi çalışma koşullarının sağlanması amacıyla uygulanması gereken kontrolleri, politika ve prosedürleri tanımlar. Bu sistemle, çalışanlar, İSG risklerinin belirlendiği ve önlemlerle asgari seviyeye indirildiği, yasalara uyan, hedeflerin yönetim programları ile hayata geçirildiği, performansını izleyen, izleme sonuçlarını iyileştirme faaliyetlerini başlatmak için kullanan, faaliyetlerini denetleyen, bir sistemin parçası olur.

Sütaş’ta sektördeki bilimsel, teknolojik ve yasal gelişmeleri sürekli takip ediyoruz.

Üyelik Şartları

Aşağıdaki metinde yazılı bulunan ve Sutas.com.tr kullanım şartları, gizlilik ve telif hakları ile ilgili size bilgi veren metni okumanız gerekmektedir.

Bu şartları kabul etmeniz halinde sizden beklenen, ister üye olarak ister konuk olarak anlaşmaların şartlarına uymanızdır. Sitemizden faydalanmaya başlamadan önce sizden ne gibi bilgiler istendiğini ve bunların ne amaçla istendiğini anladığınızdan emin olmanız sizin yararınızadır.

Sutas.com.tr sitesinin tüm hakları, Sütaş'a aittir. Site içeriğindeki tüm malzemeler uluslararası telif hakları ve ticari marka kanunları tarafından korunmaktadır. Kod ve yazılım da dahil olmak üzere, site içeriğindeki tüm materyaller, yazı, makale, görüntü, doküman, fotoğraf, resim, ses, işaret vesaire fikir ürünleri Telif Hakları ile ilgili yasal mevzuat uyarınca korunmakta olup, Sütaş'ın yazılı izni olmadıkça bu sitedeki hiç bir malzemeyi değiştiremez, çoğaltamaz, yeniden yayımlayamaz ya da dağıtamazsınız. Sutas.com.tr’de yer alan yazı, makale, görüntü, doküman, fotoğraf, resim, ses materyallerini Sutas.com.tr sitesine bağlı kaldığınız süre boyunca kullanma hakkına sahipsiniz.

Sutas.com.tr, üçüncü şahıslar tarafından idare edilen İnternet sitelerine bağlantılar ve yönlendiriciler de sağlamaktadır. sutas.com.tr, bu üçüncü şahıs sitelerindeki bilgileri, ürünleri ve hizmetleri hiçbir şekilde işletmemekte ya da denetlememektedir. Sutas.com.tr kanalı ile bağlandığınız diğer sitelerde yayınlanan içerik ve sorunlar bağlanılan sitenin sorumluluğu altındadır. Bağlanılan sitelerdeki içerikler ve sorunlar nedeniyle Sutas.com.tr'ye sorumluluk yüklenilemez, yöneltilemez.

Sutas.com.tr, malzemelerinin kullanımından ya da kullanılamamasından kaynaklanabilecek doğrudan veya dolaylı sonuçların yol açabileceği hiçbir zarardan sorumlu değildir. Bu anlaşma, Sutas.com.tr tarafından, herhangi bir anda, önceden uyarı yapılmaksızın bitirilinceye kadar geçerlidir. Bilgisayarınıza indirdiğiniz malzemelerle ilgili size getirilen kısıtlamalar ve bu anlaşmada sayılan sorumlulukların reddi ve sınırlanması devam edecektir.

Sutas.com.tr, gizlilik haklarınıza önem verdiği için, aşağıda belirtilen şu ilkelere uyar: Kişisel bilgileriniz gerektiğinde bunu açıkça sorarız. Sutas.com.tr'nin yeni özellikleri, hizmetleri ya da ürünleri hakkında size zaman zaman bilgi gönderebiliriz fakat kişisel bilgilerinizi kesinlikle üçüncü şahıslarla paylaşmaz ve açıklamayız. Eğer bu ilkelerimiz hakkında sorularınız varsa, lütfen tuketici@sutas.com.tr adresine elektronik posta yoluyla gönderiniz.

Bu anlaşma, T.C. yasalarına uygun olarak, hiçbir yasal tezata yer verilmeden yürütülecektir. Eğer bu anlaşmanın herhangi bir maddesi, yasadışı, geçersiz ya da herhangi bir nedenden ötürü yasal açıdan uygulanamaz durumdaysa, o halde söz konusu madde bu anlaşmadan çıkarılabilir sayılacak ve geriye kalan maddelerin geçerliliğini ve yasal açıdan uygulanabilirliğini etkilemeyecektir.