SELECT YOUR LANGUAGE

Yoğurt Hakkında Merak Ettikleriniz
1. Ambalajlı yoğurtlar eskiden daha kısa ömürlüydü. Ne oldu da ömürleri uzadı?
Yoğurdun ömrünü, kullanılan sütün ve mayanın kalitesi, tazeliği, mayalama sıcaklığı, üretim sürecindeki hijyen koşulları, üretim yerinden çıktıktan sonra dağıtımda, markette ya da evimizde maruz kaldığı başta ısı olmak üzere saklama koşulları, yoğurt açıldıktan sonra dışarıdan bulaşabilecek ve yoğurdun içerisinde üreyebilecek yabancı bakteriler belirler. Günümüzde süt hayvancılığındaki gelişmeler sonucu artan süt kalitesi, sütün toplanması ve taşınması sırasındaki gelişmeler, yoğurt üretiminde artan hijyen koşulları, yoğurdun fabrikalardan satış noktalarına ulaştırılmasında ve satış noktalarında muhafazasında sağlanan standartlara uygun saklama koşulları, raf ömrünün uzamasına etki eden faktörler olmuştur.
2. Ev yoğurdu çabuk ekşirken, ambalajlı yoğurt neden ekşimiyor?
Ekşime, üretim sürecinde yoğurtta kullanılan mayanın tazeliğine, yoğurdun mayalanma ve korunma sıcaklığına ve bulunduğu ortamdan aldığı yabancı mikroorganizmaların yoğunluğuna; ambalajı açıldıktan sonra da bulunduğu ortamın sıcaklığı ve ortamdan bulaşan yabancı mikroorganizmaların sayısına bağlı olarak gelişir. Örneğin; evde yoğurt yaparken, mutfaktaki havadan, sıcaklığını kontrol ederken süte değdirilen parmaktan, yoğurda yabancı bakteriler bulaşır.Dolayısıyla hem taze maya kullanılmayan, hem yanlış sıcaklıkta mayalanan, hem de mikroorganizmalara açık ortamda hazırlanan ve saklanan yoğurdun yapısı daha hızlı bozulur ve yoğurt daha çabuk ekşir. Güvenilir markaların yasalara uygun olarak ürettikleri yoğurtlar da zamana, saklama koşullarına ve ortam şartlarına bağlı olarak ekşirler.
3. Evde yaptığımız yoğurt su salarken ambalajlı yoğurt nasıl oluyor da su salmıyor?
Ambalajlı yoğurt da su salar ancak yüksek kuru madde, yüksek protein içermesi ve süt yağının yoğurdun her tarafına eşit miktarda yayılması nedeniyle ev yoğurdundan daha kıvamlı bir yapıya sahiptir. Bunun sonucunda da ev yoğurdundan daha az su salar.
4. Açık olarak dışarı konulduğunda 1 gün dayanan yoğurt, ambalajlı olduğunda çok uzun süre nasıl dayanıyor?
Yoğurdun ömrünü, ambalajlı olarak kaldığı sürece kullanılan sütün ve mayanın kalitesi, tazeliği, mayalama sıcaklığı, üretim sürecindeki hijyen koşulları, üretim yerinden çıktıktan sonra dağıtımda, markette ya da evimizde maruz kaldığı başta ısı olmak üzere saklama koşulları belirlerken, ambalajı açıldıktan sonraki ömrünü bulunduğu ortamın sıcaklığı ile bu ortamdan bulaşabilecek ve yoğurdun içerisinde üreyebilecek yabancı bakteriler belirler. Bu nedenle, dışarı konulan yoğurt çok hızlı bir şekilde bozulurken, ambalajlı olarak uygun koşullarda saklanan yoğurt daha uzun süre dayanır.
5. Ambalajlı yoğurt neden küflenmiyor, içinde bir koruyucu mu var?
Ambalajlı yoğurt da küflenmektedir. Ambalajlı yoğurt açıldıktan sonra, bulunduğu ortamdaki mikroorganizma yoğunluğuna, bulunduğu ortam sıcaklığına ve bu ortamda kalış süresine bağlı olarak yüzeyinden başlamak üzere küflenme görülebilir.
6. Ambalajlı yoğurdun kıvamı nasıl o kadar katı olabiliyor, içine (jelatin vb.) katkı maddeleri mi konuyor?
Yoğurdun kıvamını üretildiği süt cinsi, içerdiği süt proteinleri ile süt yağı ve mayalama sıcaklığı belirler. Sütün uygun koşullarda buharlaştırılarak yoğunlaştırılması sayesinde, içindeki süt ve dolayısı ile süt proteini ve süt yağı miktarı artan yoğurdun kıvamı doğal olarak daha yoğun olur. Türk Gıda Kodeksi Katkı Maddeleri Yönetmeliği ve Fermente Süt Ürünleri Tebliği’ne göre sade yoğurtların üretiminde süt ve maya dışında herhangi bir katkı maddesi kullanılamaz.
7. Ambalajlı yoğurda ne katılıyor?
Türk Gıda Kodeksi Katkı Maddeleri Yönetmeliği ve Fermente Süt Ürünleri Tebliği’ne göre sade yoğurtların üretiminde süt ve maya dışında herhangi bir katkı maddesi kullanılamaz. Üretilen yoğurtların bu yasalara uygun olup olmadığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Türk Standartları Enstitüsü tarafından yapılan resmi kontrol ve analizler ile sürekli ve düzenli olarak denetlenmekte, tespit edilen uygunsuzluklar basın yoluyla ifşa edilerek yasalar çerçevesinde cezalandırılmaktadır.
8. Ambalajlı yoğurtlarda süt tozu kullanılıyor mu?
100 gram sütün 12 gramı protein, süt yağı, süt şekeri ve minerallerden oluşur, geri kalan 88 gramı ise sudur. Süt tozu bu suyun yüksek sıcaklıkta uçurulması ile oluşturulur. Süt tozu su içermediği için uzun süre dayanabilir, tüm gıdalarda süt yerine kullanılabilir. Yoğurt yapmak için ise süt tozuna yeniden su ilave ederek önce süt elde etmek, daha sonra bu sütü kullanarak yoğurt yapmak gerekir ki bu süreç hiç bir üreticinin kabul edebileceği bir mantık taşımamaktadır.
9. Ambalajlı yoğurt sütlerinde antibiyotik var mı?
Antibiyotik olan sütten yoğurt üretilemez çünkü antibiyotikli sütün içinde yoğurt mayasının yaşaması mümkün değildir.
10. Endüstriyel yoğurtlardan ihtiyacımız olan probiyotik faydaları yeterince alabiliyor muyuz?
Endüstriyel yoğurtlardan ev yoğurduna göre çok daha fazla probiyotik fayda alabiliyoruz. Çünkü kullanılan mayalar ev yoğurduna göre çok daha saf, çok daha temiz, çok daha taze, çok daha canlı ve bol miktardadır.
11. Madem endüstriyel yoğurtların içinde probiyotik var; neden ayrıca probiyotikli yoğurt satılıyor?
Doğada çok çeşitli probiyotikler bulunmaktadır. Bunların pek çoğu ne Dünya Sağlık Örgütleri ne de diğer Gıda Güvenlik Örgütleri bu organizmaların insan sağlığına etkileri hakkında kesin bir sonuca varmış değil. Kesin sonuca varılan iki spesifik bakteri var. Dünya Sağlık Örgütü tarafından onaylanan ve son etiketleme yönetmeliğinde de etiket üzerinde beyanına izin verilen bu bakteriler, yoğurdu tanımlamaktadır. Bu bakteriler Türk halkının yoğurt mayası adını verdiği probiyotik bakterilerdir. Bununla birlikte diğer çok çeşitli ve sayıdaki probiyotik bakterilerin insan bağırsağındaki mevcudiyeti bağırsaklardaki zararlı ve hastalık yapıcı bakterilerin miktarını azalttığı için bir alternatif çeşit olarak, bu probiyotik bakterileri de içeren yine tamamen doğal yoğurtlar tüketicilere sunulmaktadır.
12. Endüstriyel yoğurdun mayasıyla neden yoğurt yapılamıyor?
Endüstriyel yoğurdun mayası tüketicilerin satın alabileceği miktarlarda satış noktalarında bulunmamaktadır. Çiğ süt satıcılarının çiğ sütün yanında verdikleri mayanın içeriği, nerede üretildiği, nasıl elde edildiği yani kaynağı belli değildir. Bu mayaların saf ve temiz yoğurt mayası olduğu konusu şüphelidir ve bu mayaları kullanarak yoğurt yapmak hem sağlık açısından çok riskli hem de yoğurdun kalitesi açısından uygun değildir.
13. Ambalajlı yoğurtların mayası nereden geliyor?
Yoğurt mayası yüksek dağlardaki ormanların sabah çiyinin süte alınıp üretilmesiyle elde edilir. Elde edilen yoğurt mayası saflaştırıldıktan sonra çoğaltılarak endüstiride kullanılacak miktara getirilir. Bu işlem son derece hijyenik ve hassasiyet isteyen bir işlemdir. Bu nedenle yoğurt mayası üretimi dünyada bir kaç maya üretim yerinde mevcuttur. Tüm dünyaya bu üreticiler temiz ve sağlıklı mayayı dağıtır. (Danimarkalı iki şirket; Danisco ve Chr. Hansen)
14. Ambalajlı yoğurtların kaymağına ne enjekte ediliyor, kaymak sonradan mı ekleniyor?
Ambalajlı yoğurtların kaymağına hiçbir şeyin enjekte edilmesine gerek yoktur. Yoğurdun Kaymağı sütün mayalandıktan sonra yoğurt olana kadarki sürede süt yağının yüzeyde toplanmasıyla oluşur. Katılaştıktan sonra hızla soğutulan yoğurdun kaymağı sertleşerek son halini alır. Bunun dışında herhangi bir işlemin uygulanmasına, kaymak ya da benzeri bir şey katılmasına, eklenmesine gerek yoktur.
15. Yoğurdu Homojenize etmek ne demektir? Yoğurt homojenize edilince yoğurt vasfını kaybediyor mu?
Sütün içinde bulunan süt yağı tanecikleri sütün üzerinde birikerek kaymak yapar. Bu yağ taneciklerini sütün her tarafına yayma işlemine Homojenizasyon denir. Bu sütten yapılan yoğurtlarda süt yağı tanecikleri yoğurdun her tarafına eşit miktarda dağılmış olur, yoğurdun üzerinde kaymak oluşturmaz. Homojenize edilmemiş sütten yapılan yoğurtlar kaymaklı yoğurttur. Homojenizasyon yoğurdun her pakette aynı tat ve yapıda olmasını sağlayan, doğallığını ve yoğurt vasfını kesinlikle bozmayan tamamen fiziksel yani mekanik bir uygulamadır.
16. Ambalajlı yoğurt kansere sebep oluyor mu?
Bütün dünyanın en kıymetli gıdalardan biri olarak kabul ettiği yoğurdu bu tür hastalıklarla ilişkilendirmek hiçbir bilimsel dayanağı olmayan, yanıltıcı ve haksız bir iddiadır. Güvenilir markalar tarafından gıda mevzuat ve yasalarına uygun olarak üretilen tüm yoğurtlar sağlıklı ve besleyicidir. Tüm güvenilir markaların yasalara uygun olarak ürettikleri yoğurt, bu iddiaların tam tersine içerdiği maya olarak bilinen yoğurt bakterileri sayesinde kanser de dahil birçok hastalığa karşı önleyici, koruyucu özelliklere sahip çok değerli bir gıdadır.
17. Yoğurtlar eskiden kanseri önlüyordu ama artık ambalajlı yoğurtların içinde kanseri önleyen mayalar bulunmuyor mu? (Tembel Maya)
Kanser araştırmaları çok uzun soluklu araştırmalardır. Herhangi bir gıdanın ya da nesnenin kansere neden olduğunu anlamak için her ırktan, her cinsten, her yaştan, her coğrafik bölgeden ve her yeme alışkanlığına göre en az 15 bin insanın aynı gıdalarla beslenmeleri, aynı sayıdaki bir diğer kontrol grubunun ise bu gıdaları içermeyen bir diyetle beslenmeleri gerekmektedir. Bunun sonucunda elde edilen sonuçlar dahi bir olasılık olarak değerlendirilebilmektedir.

Tam tersine eskiden karışık, yabani hatta sürekli eski yoğurttan mayalanmak sebebi ile yapısı ve özellikleri bozulmuş mayalar yerine yasalara uygun bol miktarda canlı ve taze mayalar kullanılmaktadır. Böyle bir risk için hiç bir ihtimal bulunmamaktadır.

Yoğurt bakterileri sindirim sisteminde ancak ince bağırsağa kadar canlı dayanmaktadır. Daha öteye geçemez. Yoğurt bakterilerinin asıl faydası ürettikleri laktaz enzimi sayesinde laktoz intoleransı olan kişilerin bağırsaklarında, bu enzimin doğal olarak salgılanmasını teşvik etmektir. Bunun yanında bu bakteriler B Vitaminlerini üretirler.
18. Ambalajlı yoğurt tüketimi arttıkça kanser oranı da artıyor mu?
Bu iddiayı destekleyecek en ufak bir bilimsel çalışma bulunmamakla beraber yoğurt akademik dünyanın kanser, diyabet, obezite gibi sağlık sorunlarına yol açtığı konusunda en ufak bir şüphe bile duymadığı tersine bu tür sağlık sorunları olanlara bol miktarda tavsiye ettiği bir gıdadır. Bu nedenle tüm dünyada yoğurt tüketimi hızla artmaktadır. Tüketilen bu yoğurtların tamamı endüstriyel, ambalajlı yoğurttur.
19. Ambalajlı yoğurt üreticileri kendi ürünlerini tüketiyor mu?
Güvenilir markaların üreticileri ve tüm çalışanları, ürünlerini dolayısıyla yoğurtlarını da gönül rahatlığı ile tüketmektedir.
20. Ambalajlı yoğurtların sağlıklı olduğu iddia ediliyor, peki çocuk doktorları neden bebekler için ev yoğurdunu öneriyor?
Bebekler 1 yaşına kadar nasıl inek sütü içemiyorsa gerek ambalajlı gerekse de ev yoğurdunu doğrudan yiyemez. Bu yüzden de nasıl bebekler için devam sütü varsa, yine bebekler için de özel yoğurtların üretilmesi gerekmektedir.
21. Yoğurt Kültürü ve Yoğurt Mayası arasında ne fark vardır?
Bir fark yoktur. Halk arasında yoğurt mayası diye adlandırılan mikroorganizmalar esasen “Lactobacillus Bulgaricus” ve “Streptococcus Thermophilus” isimli iki faydalı probiyotik bakteriden oluşur. Bunlar aynı zamanda yoğurt kültürü olarak da tanımlanır.
Süt Hakkında Merak Ettikleriniz
1. Pastörize süt ile UHT süt arasındaki fark nedir?
Uzun ömürlü sütlerin üretiminde kullanılan UHT (Ultra High Temperature/Çok Yüksek Sıcaklık) yöntemi, sütün en az 135 °C’ta, 1 saniye tutulmasıyla gerçekleştirilen ve aseptik paketlemeyle son bulan bir üretim yöntemidir; bu ısıl işlemde sıcaklık yüksek, süre kısa uygulanır. UHT işleminde uygulanan sıcaklık ve süre sütteki tüm mikroorganizmaları öldürür ve sütün besin değerine zarar vermez. UHT sütün paketlenmesinde kullanılan ambalaj malzemesi, dört kat polietilen, bir kat alüminyum folyo, bir kat kağıttan oluşmakta ve içindeki ürünü ısı, ışık, nem, gaz geçişine karşı korumaktadır. UHT içme sütünün raf ömrü dört aydır. UHT sütün ambalajı açılmadıkça (raf ömrü boyunca) oda sıcaklığında saklanabilmesi ve uzun raf ömrü, üretim/dolum teknolojisi ile ambalajının yüksek koruyucu özelliklerinden kaynaklanmaktadır.

Pastörizasyon, çiğ sütte bulunan hastalık yapıcı mikroorganizmalardan kaynaklanan sağlık risklerini ortadan kaldırmak amacıyla, ileri teknoloji ürünü kapalı sistemlerde gerçekleştirilen bir ısıl işlem tekniğidir. Pastörizasyon sütün en az 72°C’ta 15 saniye (veya 63 °C’ta 30 dakika) tutulmasıyla gerçekleştirilir. Pastörizasyon, çiğ sütteki zararlı mikroorganizmaları öldürür, sütün besin değerine zarar vermez. Pastörize sütte yararlı bakterilerden oluşan bir toplam canlı yükü vardır.
2. Neden ambalajlı süt içmeliyiz?
• Ambalajlı sütler Türk Gıda Kodeksi'ne uygun olarak üretilir.
• Ambalajlı sütler sütün raf ömrünü sadece sütün mikrobiyolojik yükünü azaltarak sağlarken, ambalajsız sokak sütlerine lezzet ve dayanma sürelerini artırmak için katkı maddeleri konulabilir.
• Ambalajlı sütlerde sütün mikrobiyolojik yükünü azaltmak için sütün fiziksel ve kimyasal yapısını, besin değerini, tadını ve kokusunu önemli ölçüde değiştiren kaynatma işlemi yerine, sütün özeliklerini kaynatmaya göre daha çok koruyan pastörizasyon ve UHT işlemleri uygulanır.
• Ambalajlı sütler için kullanılan çiğ süt fabrikalara soğuk zincir bozulmadan ulaştırılırken, çiğ olarak sokakta ve açıkta tüketime sunulan sütlerde soğuk zincir sağlanamadığı için tüketiciye ulaştırılıncaya kadar geçen sürede toplam bakteri yükü artar ve bunun sonucunda ısı ile yok edilemeyen toksinler oluşabilir.
3. Sütaş Pastörize Süt’ün farkı nedir?
Sütaş Pastörize Süt, diğer adıyla Sütaş Günlük Taze Süt, hiçbir katkı maddesi içermez. Sütaş’ın çiftliklerinden her gün, günde iki kez toplanan sütler en hijyenik şartlar ve soğutma koşulları sağlanarak özel araçlarla +4ºC’de ve en kısa sürede fabrikalarımıza getirilir. Özel geliştirilmiş süzme ve ayrıştırma teknolojileriyle, hiçbir ısıl işleme tabi tutulmadan sütün içindeki mikroorganizmaların % 99’u ayrılır. Bundan sonra yapılan pastörizasyon işlemi ile sütün doğal lezzeti ve besin değer korunarak tüketime hazır hale getirilir.

Sütaş Günlük Taze Süt, buzdolabında saklanarak lezzet ve tazeliğini üretim tarihinden itibaren 7 gün boyunca korur. Sütaş, günlük taze sütünüzün sağlığınız açısından güvenli olması için, Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamındaki izlenebilirlik sistemiyle üretiminin her aşamasını takip eder ve kontrol altında tutar.
Sütaş Yoğurt Hakkında Merak Ettikleriniz
1. Sütaş Yoğurt nasıl bu kadar dayanıyor (raf ömrü neden bu kadar uzun)?
Sütaş çiftlikten sofralara iş anlayışıyla kullandığı sütlerin sağıldığı ineklerin beslenmesine özen gösterir, yedikleri yemi kendisi üretir. Sütaş Yoğurt raf ömrü boyunca taze kalır çünkü Sütaş Yoğurt;

• El değmeden sağılan, sağılır sağılmaz 4°C’ye soğutulan, özel tankerler içinde bu ısıda muhafaza edilerek en kısa sürede fabrikalarımıza ulaştırılan taptaze ve sağlıklı sütlerle üretilir,
• Her seferinde taze ve hiçbir yabancı bakteri bulaşmamış yoğurt mayası ile doğru ve sabit sıcaklıkta mayalanır,
• Yabancı bakterilerden tamamen arındırılmış, mikrobiyolojik olarak temiz hava bulunan tamamen steril ortamda el değmeden paketlenir,
• Standart sıcaklıkta mayalama sonrası oluşan yoğurt hızla ve kademeli olarak +4 °C’ye kadar soğutulup satışa sunuluncaya kadar aynı soğuklukta muhafaza edilir ve en fazla 12 saat içinde raflarda yerini alır.
2. Sütaş Yoğurt’un raf ömrü ne kadardır?
Sütaş Yoğurt’un raf ömrü;
Sütaş Kaymaklı Yoğurt 16 gün
Sütaş Kaymaksız Yoğurt 23 gündür.

Sütaş, raf ömrü sürelerinin açıkça anlaşılması için ambalajlarına son kullanma tarihi ile beraber üretim tarihini de şeffaf biçimde yazmaktadır.
3. Sütaş Yoğurt neden ekşimiyor?
Ekşime, üretim sürecinde yoğurtta kullanılan mayanın tazeliğine, yoğurdun mayalanma ve korunma sıcaklığına ve bulunduğu ortamdan aldığı yabancı mikroorganizmaların yoğunluğuna; ambalajı açıldıktan sonra da bulunduğu ortamın sıcaklığı ve ortamdan aldığı yabancı mikroorganizmaların yoğunluğuna bağlı olarak gelişir. Örneğin; evde yoğurt yaparken, mutfaktaki havadan, sıcaklığını kontrol ederken süte değdirilen parmaktan, yoğurda yabancı bakteriler bulaşır.Dolayısıyla hem taze maya kullanılmayan, hem yanlış sıcaklıkta mayalanan, hem de mikroorganizmalara açık ortamda hazırlanan ve saklanan yoğurdun yapısı daha hızlı bozulur ve yoğurt daha çabuk ekşir. Sütaş Yoğurt da bütün doğal yoğurtlar gibi zamanla ekşir.
4. Sütaş Yoğurt neden küflenmiyor?
Ambalajlı yoğurtta açıldıktan sonra, bulunduğu ortamdaki mikroorganizma yoğunluğuna, bulunduğu ortam sıcaklığına ve bu ortamda kalış süresine bağlı olarak yüzeyde küflenme görülebilir. Sütaş Yoğurt da bütün doğal yoğurtlar gibi bu koşullara bağlı olarak küflenmektedir.
5. Sütaş Yoğurt nasıl bu kadar kıvamlı oluyor?
Sütaş Yoğurt’un kıvamı aşağıdaki şekilde sağlanır;

• Sütün hiçbir besin değeri kaybolmayacak şekilde, içindeki suyun buharlaştırılması, yoğurdun kıvamını %60 arttırır. Sütün içindeki su buharlaştırılır ve 1 kg Sütaş Yoğurt yapmak için tam 1,6 litre süt kullanılır. Bu sayede, yoğurdun içindeki süt ve dolayısı ile süt proteini miktarı arttıkça yoğurdun kıvamı doğal olarak daha yoğun olur.
• Süt kaynatılmaz, uygun sıcaklıkta pastörize edilir, bu şekilde Sütaş Yoğurt’a kıvamını veren süt proteinleri korunur ve yoğurdun kıvamlı olması sağlanır.
• Süt, her zaman sabit ve doğru sıcaklıkta Sütaş’a özgü doğal maya ile mayalanır. Yanlış sıcaklıkta mayalanması halinde yoğurdun yapısı bozulur ve ekşir.
6. Sütaş Yoğurt’ta koruyucu katkı maddesi ve kıvam arttırıcı var mı?
Sütaş Yoğurt, %100 doğaldır, sadece taze süt ve kaliteli taze maya ile üretilir. Sütaş Yoğurt’ta hiçbir koruyucu veya kıvam arttırıcı katkı maddesi yoktur. Türk Gıda Kodeksi Fermente Süt Ürünleri Tebliği ve Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliği’ne göre yoğurt üretiminde herhangi bir katkı maddesi kullanılması yasaktır. Bu konuya ilişkin denetimler, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Türk Standartları Enstitüsü tarafından yapılan resmi denetim ve analizler ile sürekli ve düzenli olarka denetlenmekte, tespit edilen uygunsuzluklar basın yoluyla ifşa edilerek yasalar çerçevesinde cezalandırılmaktadır.
7. Sütaş Yoğurt yapılan sütte antibiyotik var mı?
Öncelikle antibiyotik olan sütten yoğurt üretilemez çünkü antibiyotikli sütün içinde yoğurt mayasının yaşaması mümkün değildir. Sütaş ürünlerinin üretildiği sütlerde de kesinlikle antibiyotik bulunmamaktadır. Sütaş sözleşmeli çiftliklerinden topladığı sütleri üretim sürecine almadan önce titizlikle analiz eder, her türlü mikrobiyolojik, antibiyotik ve kimyasal testlerini yapar. Uygun bulunmayan sütleri kesinlikle kullanmaz.
8. Sütaş Yoğurt, süt tozu, nişasta veya jelatin içeriyor mu?
Sütaş Yoğurt, %100 doğaldır, sadece taze süt ve kaliteli taze maya ile üretilir. Sütaş Yoğurt’ta süt tozu, nişasta ve jelatin bulunmamaktadır. Türk Gıda Kodeksi Fermente Süt Ürünleri Tebliği ve Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliği’ne göre yoğurt üretiminde herhangi bir katkı maddesi kullanılması yasaktır. Bu konuya ilişkin denetimler, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Türk Standartları Enstitüsü tarafından yapılan resmi denetim ve analizler ile sürekli ve düzenli olarka denetlenmekte, tespit edilen uygunsuzluklar basın yoluyla ifşa edilerek yasalar çerçevesinde cezalandırılmaktadır.
9. Sütaş Yoğurt üretilirken ne kadar süt tozu kullanıyorsunuz?
Sütaş Yoğurt sadece taze süt ve kaliteli taze maya ile üretilir. Sütaş Yoğurt’ta süt tozu yoktur. Türk Gıda Kodeksi Fermente Süt Ürünleri Tebliği ve Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliği’ne göre yoğurt üretiminde herhangi bir katkı maddesi kullanılması yasaktır. Bu konuya ilişkin denetimler, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Türk Standartları Enstitüsü tarafından yapılan resmi denetim ve analizler ile sürekli ve düzenli olarka denetlenmekte, tespit edilen uygunsuzluklar basın yoluyla ifşa edilerek yasalar çerçevesinde cezalandırılmaktadır.
10. Sütaş Yoğurt yapımında kullanılan mayalar doğal mıdır?
Sütaş her gün taze ve kaliteli doğal maya ile yoğurt yapar. Sütaş yoğurtlarını yüzyıllardır yoğurt yapımında kullanılan Lactobacillus Bulgaricus ve Streptococcus Thermophilus bakterileri ile mayalar.
11. Sütaş yoğurdu nasıl mayalıyor?
Biz sütü “yoğurt” ile mayalamıyoruz. Annelerimiz sütü yoğurt ile mayalamaya çalışırlardı çünkü başka olanakları yoktu. Mayalamak için kullandıkları yoğurt, şimdilerde yoğurt kültürü olarak adlandırdığımız, iki adet faydalı bakteri içermekte idi. Bu bakterilerin de diğer bütün bakteriler gibi bir hayatta kalma süresi vardır. Onlar da belirli bir sıcaklıkta doğup gelişiyorlar ve ölüyorlar. Gelişme sırasında laktik asit (süt asidi) oluşturuyorlar. Bu asit nedeni ile ekşiyen yoğurtta da yaşayamıyorlar. Doğru sıcaklıkta geliştirilememişlerse yapı ve özellik değişimine uğrayan yoğurt bakterilerinin (laktik asit bakterileri), canlı iken insan sağlığına pek çok faydası vardır. Bu nedenle eskiden evlerde yapıldığı gibi, daha önce nasıl üretildiği belli olmayan ve üretim tarihinden sonrası evrelerdeki saklama koşulları ve saflığı bilinmeyen, üstelik yoğurt bakterilerinden ne kadarının canlı kaldığı belli olmayan bir mayayı (yani yoğurdu) kullanmak yerine, bizim için özel geliştirilmiş, her gün aynı canlılıktaki taze mayayı (saf laktik asit bakterileri) kullanarak yoğurt yapıyoruz.
12. Sütaş Yoğurt'un mayası nereden geliyor, Avrupa'nın işlem görmüş Yoğurt Kültürlerinden mi üretiliyor?
Maya ve Kültür aynı şeydir. Bunlar işlem görmezler, sadece yabancı bakterilerden(bulaşan bakterilerden) ayrıştırılarak yoğurt üretimine hazır hale getirilirler.
13. Sütaş Yoğurt’un kaymağında margarin var mı?
Süt kaymağında margarin bulunmaz. Yasalara göre yoğurtta süt ve süt yağı, süt şekeri, süt proteini ve benzeri süt bileşenleri dışında sadece taze, temiz, canlı maya kullanılır.
14. Sütaş Yoğurt'un kaymağını sonradan mı koyuyorsunuz?
Sütaş Yoğurt'un kaymağı sütün mayalandıktan sonra yoğurt olana kadarki sürede süt yağının yüzeyde toplanmasıyla oluşur. Katılaştıktan sonra hızla soğutulan yoğurdun kaymağı sertleşerek son halini alır. Bunun dışında herhangi bir işlemin uygulanmasına ya da kaymak ya da benzeri bir şey katılmasına, eklenmesine gerek yoktur.
15. Sütaş Yoğurt'un kaymağı nasıl bu kadar kalın oluyor?
Yoğurdun kaymağının kalınlığı yoğurdun içindeki sütün yağ miktarı ile ilgilidir. Süt yağı miktarı artıkça kaymak kalınlaşır.
16. Sütaş Yoğurt uzun ömürlü sütten mi yapılıyor?
Sütaş yoğurtlarını her gün çiftliklerinden titizlikle topladığı ve soğuk zincirini muhafaza ederek fabrikalarına +4°C’de ulaştırdığı taptaze günlük sütleri ile yapar.
17. Sütaş Yoğurt GDO’lu yemlerle beslenen ineklerin sütlerinden mi yapılıyor?
Sütaş sözleşmeli süt üreticilerine, Sütaş Yem Üretim Tesisleri’nde üretilen GDO içermeyen, kaliteli yem tedarik eder ve üreticilerin inekleri bu yemler ile beslenir. Ayrıca çiftliklerinden topladığı sütleri üretim sürecine almadan önce titizlikle analiz eder, her türlü mikrobiyolojik, antibiyotik ve kimyasal testlerini yapar. Uygun bulunmayan sütleri yoğurt dahil hiçbir süt ürünlerinin üretiminde kesinlikle kullanmaz. Bu nedenle Sütaş Yoğurtlarını gönül rahatlığı ile tüketebilirsiniz.
18. Sütaş Yoğurtlar kamyonla o kadar dolaşıyor, neden bozulmuyor?
Sütaş Yoğurt, fabrikalarımızdan satış noktalarına özel soğutuculu kamyonlarla ve +4°C’de muhafaza edilerek nakledilir. Böylelikle yoğurdun doğallık, tazelik ve diğer özelliklerinin korunmasında en önemli faktörlerden birisi olan soğuk zincir kırılmamış olur.
19. Sütaş Yoğurt kanser yapar mı?
Bütün dünyanın en kıymetli gıdalardan biri olarak kabul ettiği yoğurdu bu tür hastalıklar ve zararlı maddelerle ilişkilendirmek hiçbir bilimsel dayanağı olmayan, yanıltıcı ve haksız bir iddiadır. Sütaş ve diğer güvenilir markaların yasalara uygun olarak ürettikleri yoğurt, bu iddiaların tam tersine içerdiği maya olarak bilinen yoğurt bakterileri sayesinde kanser de dahil birçok hastalığa karşı önleyici, koruyucu özelliklere sahip çok değerli bir gıdadır. Bilmenizi isteriz ki, yasalara göre, sade yoğurt üretiminde herhangi bir katkı maddesi kullanılması yasaktır, suçtur. Sütaş Yoğurt sadece taze süt ve her seferinde kaliteli taze maya ile üretilir. Sütaş Yoğurt’ta hiçbir koruyucu veya kıvam arttırıcı katkı maddesi yoktur. Yoğurtlarımızın yasalara ve Türk Gıda Kodeksi Fermente Süt Ürünleri Tebliği ve Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliği’ne uygunluğu otokontrol mekanizmalarımız dışında, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Türk Standartları Enstitüsü tarafından yapılan resmi denetim ve analizler ile sürekli ve düzenli olarak doğrulanmaktadır. %100 doğal ve katkısız Sütaş Yoğurt’u gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz. Ambalajlı yoğurt hakkında, hiçbir bilimsel dayanağı bulunmayan iddiaları gündeme getiren birtakım kişilerin, yalan-yanlış söylemlerine itibar etmemenizi önemle rica ederiz.
20. Sütaş Yoğurt helal gıda mıdır?
Evet helal gıdadır. Sütaş Entegre Süt Üretim Tesisleri Türk Standartları Enstitüsü'nün Helal Gıda Sertifikasına sahiptir.
21. Sütaş Yoğurt'un %100 doğal olduğunu iddia ediyorsunuz peki çocuk doktorları neden bebekler için ev yoğurdunu öneriyor?
Bebekler 1 yaşına kadar nasıl inek sütü içemiyorsa gerek ambalajlı gerekse de ev yoğurdunu doğrudan yiyemez. Bu yüzden de nasıl bebekler için devam sütü varsa, bebekler için de özel yoğurtların üretilmesi gerekmektedir. Sütaş bebeklere özel “Babymix” yoğurdunu ek besinler tebliğine uygun olarak anne sütünün protein, yağ ve süt şekeri miktar ve özelliklerine en yakın şekilde üretip, 10 yılı aşkın bir süredir annelere sunmaktadır.
22. Sütaş Meyveli Yoğurtlarınızda katkı var mı?
İçerisinde bulunan meyve taneleri ve meyve püresini yoğurdun her tarafında aynı miktarda dağılmış olarak tutabilmek için gerekli olan ve Türk Gıda Mevzuatı tarafından onaylanmış doğal ve doğal kaynaklı yardımcı maddeleri içerir. Hiçbir koruyucu katkı maddesi içermemektedir.
23. Sütaş yoğurt yapımında bakterileri, mayaları arındırıyor mu? Sütaş Yoğurtlar bu yüzden mi geç bozuluyor?
Sütaş, yoğurt üretiminde kullandığı mayaları hiç bir şekilde arındırmamaktadır. Her üretimde taze, temiz ve yabancı organizmaların bulaşmadığı maya kullanmaktadır. Bunun dışında en önemlisi, üretim ortamının çok temiz olması ve hijyen kurallarına uygun çalışılması yoğurdun ömrünü etkilemektedir.

Üyelik Şartları

Aşağıdaki metinde yazılı bulunan ve Sutas.com.tr kullanım şartları, gizlilik ve telif hakları ile ilgili size bilgi veren metni okumanız gerekmektedir.

Bu şartları kabul etmeniz halinde sizden beklenen, ister üye olarak ister konuk olarak anlaşmaların şartlarına uymanızdır. Sitemizden faydalanmaya başlamadan önce sizden ne gibi bilgiler istendiğini ve bunların ne amaçla istendiğini anladığınızdan emin olmanız sizin yararınızadır.

Sutas.com.tr sitesinin tüm hakları, Sütaş'a aittir. Site içeriğindeki tüm malzemeler uluslararası telif hakları ve ticari marka kanunları tarafından korunmaktadır. Kod ve yazılım da dahil olmak üzere, site içeriğindeki tüm materyaller, yazı, makale, görüntü, doküman, fotoğraf, resim, ses, işaret vesaire fikir ürünleri Telif Hakları ile ilgili yasal mevzuat uyarınca korunmakta olup, Sütaş'ın yazılı izni olmadıkça bu sitedeki hiç bir malzemeyi değiştiremez, çoğaltamaz, yeniden yayımlayamaz ya da dağıtamazsınız. Sutas.com.tr’de yer alan yazı, makale, görüntü, doküman, fotoğraf, resim, ses materyallerini Sutas.com.tr sitesine bağlı kaldığınız süre boyunca kullanma hakkına sahipsiniz.

Sutas.com.tr, üçüncü şahıslar tarafından idare edilen İnternet sitelerine bağlantılar ve yönlendiriciler de sağlamaktadır. sutas.com.tr, bu üçüncü şahıs sitelerindeki bilgileri, ürünleri ve hizmetleri hiçbir şekilde işletmemekte ya da denetlememektedir. Sutas.com.tr kanalı ile bağlandığınız diğer sitelerde yayınlanan içerik ve sorunlar bağlanılan sitenin sorumluluğu altındadır. Bağlanılan sitelerdeki içerikler ve sorunlar nedeniyle Sutas.com.tr'ye sorumluluk yüklenilemez, yöneltilemez.

Sutas.com.tr, malzemelerinin kullanımından ya da kullanılamamasından kaynaklanabilecek doğrudan veya dolaylı sonuçların yol açabileceği hiçbir zarardan sorumlu değildir. Bu anlaşma, Sutas.com.tr tarafından, herhangi bir anda, önceden uyarı yapılmaksızın bitirilinceye kadar geçerlidir. Bilgisayarınıza indirdiğiniz malzemelerle ilgili size getirilen kısıtlamalar ve bu anlaşmada sayılan sorumlulukların reddi ve sınırlanması devam edecektir.

Sutas.com.tr, gizlilik haklarınıza önem verdiği için, aşağıda belirtilen şu ilkelere uyar: Kişisel bilgileriniz gerektiğinde bunu açıkça sorarız. Sutas.com.tr'nin yeni özellikleri, hizmetleri ya da ürünleri hakkında size zaman zaman bilgi gönderebiliriz fakat kişisel bilgilerinizi kesinlikle üçüncü şahıslarla paylaşmaz ve açıklamayız. Eğer bu ilkelerimiz hakkında sorularınız varsa, lütfen tuketici@sutas.com.tr adresine elektronik posta yoluyla gönderiniz.

Bu anlaşma, T.C. yasalarına uygun olarak, hiçbir yasal tezata yer verilmeden yürütülecektir. Eğer bu anlaşmanın herhangi bir maddesi, yasadışı, geçersiz ya da herhangi bir nedenden ötürü yasal açıdan uygulanamaz durumdaysa, o halde söz konusu madde bu anlaşmadan çıkarılabilir sayılacak ve geriye kalan maddelerin geçerliliğini ve yasal açıdan uygulanabilirliğini etkilemeyecektir.