SELECT YOUR LANGUAGE

Değerli Tüketicimiz,

Son günlerde kamuoyu gündeminde yer alan Şarbon (Anthrax) Vakası tarafımızca titizlikle takip edilmektedir.

Şarbon, Bacillus Antracis adı verilen patojen bir bakteri ile başta koyun, keçi ve sığır gibi geviş getiren hayvanlar olmak üzere tüm omurgalı hayvanlarda görülebilen, hayvandan insana geçebilen ve veteriner hekim tarafından yapılan canlı hayvan muayenesinde tespit edilebilen bir hastalıktır. Şarbon; deri, sindirim ve solunum yolu ile insanlara bulaşabilir. Buradaki en büyük risk ise hasta hayvanın kesilerek etinin tüketime sunulmasıdır.

Bu hastalık ülkemizde ihbarı zorunlu hastalıklar sınıfındadır ve her bir vakanın Tarım ve Orman Bakanlığı’na bildirilmesi mecburidir. Şarbon aşısıyla hayvanlar bu hastalıktan korunabilir; her mikrobiyolojik riskte olduğu gibi burada da sürdürülebilir iyi hijyen uygulamaları ile büyük ölçüde korunmak mümkündür.

Süt ürünleri işletmeleri; 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu gereği onaylı işletme statüsündedir ve üretim prosesini de kapsayan tedarik zinciri yönetiminin her halkasında halk sağlığı risklerini ortadan kaldıracak şekilde yönetilmek zorundadır.

Hastalıklardan ari çiftliklerin yüksek hijyen standardında işlenerek, gıda mevzuatında tanımlanan pastörizasyon, UHT gibi ısıl işlemlerden geçirilen sağlıklı sütlerinden üretilen süt ürünleri ne şarbon ne de başka bir halk sağlığı riski taşımamaktadır ve her zaman güvenle tüketilebilecek niteliktedir.

“Çiftlikten Sofralara” entegre iş modelimiz ile ineklerimizin beslenmesinden başlayıp sofralarımıza kadar uzanan süreci özenle yönetiyor ve denetliyoruz. Uluslararası gıda güvenliği standartlarında ve ülkemizin yetkili kurumları denetiminde ürettiğimiz süt ve süt ürünlerini gönül rahatlığı ile tüketebilirsiniz.

Saygılarımızla,

SÜTAŞ


Şarbon Hakkında Merak Ettikleriniz
Şarbon nedir? Nasıl bulaşır?
Şarbon, Bacillus Antracis adı verilen patojen bir bakterinin sebep olduğu, başta koyun, keçi ve sığır gibi geviş getiren hayvanlar olmak üzere tüm omurgalı hayvanlarda görülebilen, temas yoluyla, solunum yoluyla ve sindirim yoluyla hayvandan insana geçebilen bir hastalıktır.

Deri şarbonu nedir?
Hayvanlardaki bakterilerin deriyle temas etmesi sonucu ortaya çıkan ve en çok görülen şarbon tipidir. Deride bir yara ya da kesik varsa mikrop buradan vücuda girer. Şarbonlu hayvanlarla doğrudan ya da dolaylı olarak temas edilmesi, hasta hayvanlara, bunların dokularına ya da hayvanların bu mikrobu bulaştırdıkları eşya ve malzemelere temas edilmesi sonucu oluşabilen deri hastalığıdır. Halk arasında çoban çıbanı olarak da adlandırılmaktadır.

Bağırsak şarbonu nedir?
Şarbonlu hayvanların etlerinin yenmesiyle ortaya çıkar. Şarbonlu hayvanların ve / veya şarbon mikrobu bulaşmış etlerin iyi pişirilmeden tüketilmesi sonucu oluşabilen sindirim sistemi hastalığıdır. En çok ölüme sebep olan şarbon tipidir.

Akciğer şarbonu nedir?
En nadir görülen formdur. Şarbon mikrobuyla bulaşan tozların, hayvan tüylerinin, kıllarının solunması yoluyla oluşabilen bir akciğer hastalığıdır. Soğuk algınlığına benzeyen belirtilerle başlar. Yüksek ateş ve titremeler görülür.

Bir hayvanda şarbon olduğu nasıl anlaşılır?
Bir hayvanda şarbon olup olmadığı veteriner hekim tarafından yapılan canlı hayvan muayenesi (antemortem muayene) ile tespit edilebilir.

Şarbon hastalığından korunmak mümkün müdür?
Şarbon aşısı ile hayvanlar bu hastalıktan korunabilir. Ek olarak her mikrobiyolojik riskte olduğu gibi bu konuda da sürdürülebilir iyi hijyen uygulamaları ile hastalıktan büyük ölçüde korunmak mümkündür; şarbon etkeni bakteri, yüksek sıcaklıktaki ısıl işlemler, sabun ve dezenfektanlar ile ortadan kaldırılabilmektedir.

Bu hastalık insandan insana bulaşmaz.

Süt ve süt ürünleri şarbondan nasıl korunur?
Süt ürünleri işletmeleri 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu gereği onaylı işletme statüsündedir ve üretim prosesini de kapsayan tedarik zinciri yönetiminin her halkasında halk sağlığı risklerini ortadan kaldıracak şekilde Gıda Güvenliği Yönetim sistemi ile yönetilmek zorundadır.

Hastalıklardan ari çiftliklerin yüksek hijyen standardında işlenerek, gıda mevzuatında tanımlanan pastörizasyon, UHT gibi ısıl işlemlerden geçirilen sağlıklı süt ve süt ürünleri ne şarbon ne de başka bir halk sağlığı riski taşımamaktadır ve her zaman güvenle tüketilebilecek niteliktedir.

Şarbon hastalığına yakalanmış hayvanın sütü içilir mi?
Hayır, şarbon hastalığına yakalanmış hayvanın sütü kesinlikle içilmemelidir. Çiğ sütten insana şarbonun yanı sıra pek çok hastalık da bulaşabileceği için pastörizasyon ve UHT gibi ısıl işlemlerden geçtiğine emin olduğunuz, güvenilir markaların ambalajlı sütleri tercih edilmelidir.
Üyelik Şartları

Aşağıdaki metinde yazılı bulunan ve Sutas.com.tr kullanım şartları, gizlilik ve telif hakları ile ilgili size bilgi veren metni okumanız gerekmektedir.

Bu şartları kabul etmeniz halinde sizden beklenen, ister üye olarak ister konuk olarak anlaşmaların şartlarına uymanızdır. Sitemizden faydalanmaya başlamadan önce sizden ne gibi bilgiler istendiğini ve bunların ne amaçla istendiğini anladığınızdan emin olmanız sizin yararınızadır.

Sutas.com.tr sitesinin tüm hakları, Sütaş'a aittir. Site içeriğindeki tüm malzemeler uluslararası telif hakları ve ticari marka kanunları tarafından korunmaktadır. Kod ve yazılım da dahil olmak üzere, site içeriğindeki tüm materyaller, yazı, makale, görüntü, doküman, fotoğraf, resim, ses, işaret vesaire fikir ürünleri Telif Hakları ile ilgili yasal mevzuat uyarınca korunmakta olup, Sütaş'ın yazılı izni olmadıkça bu sitedeki hiç bir malzemeyi değiştiremez, çoğaltamaz, yeniden yayımlayamaz ya da dağıtamazsınız. Sutas.com.tr’de yer alan yazı, makale, görüntü, doküman, fotoğraf, resim, ses materyallerini Sutas.com.tr sitesine bağlı kaldığınız süre boyunca kullanma hakkına sahipsiniz.

Sutas.com.tr, üçüncü şahıslar tarafından idare edilen İnternet sitelerine bağlantılar ve yönlendiriciler de sağlamaktadır. sutas.com.tr, bu üçüncü şahıs sitelerindeki bilgileri, ürünleri ve hizmetleri hiçbir şekilde işletmemekte ya da denetlememektedir. Sutas.com.tr kanalı ile bağlandığınız diğer sitelerde yayınlanan içerik ve sorunlar bağlanılan sitenin sorumluluğu altındadır. Bağlanılan sitelerdeki içerikler ve sorunlar nedeniyle Sutas.com.tr'ye sorumluluk yüklenilemez, yöneltilemez.

Sutas.com.tr, malzemelerinin kullanımından ya da kullanılamamasından kaynaklanabilecek doğrudan veya dolaylı sonuçların yol açabileceği hiçbir zarardan sorumlu değildir. Bu anlaşma, Sutas.com.tr tarafından, herhangi bir anda, önceden uyarı yapılmaksızın bitirilinceye kadar geçerlidir. Bilgisayarınıza indirdiğiniz malzemelerle ilgili size getirilen kısıtlamalar ve bu anlaşmada sayılan sorumlulukların reddi ve sınırlanması devam edecektir.

Sutas.com.tr, gizlilik haklarınıza önem verdiği için, aşağıda belirtilen şu ilkelere uyar: Kişisel bilgileriniz gerektiğinde bunu açıkça sorarız. Sutas.com.tr'nin yeni özellikleri, hizmetleri ya da ürünleri hakkında size zaman zaman bilgi gönderebiliriz fakat kişisel bilgilerinizi kesinlikle üçüncü şahıslarla paylaşmaz ve açıklamayız. Eğer bu ilkelerimiz hakkında sorularınız varsa, lütfen tuketici@sutas.com.tr adresine elektronik posta yoluyla gönderiniz.

Bu anlaşma, T.C. yasalarına uygun olarak, hiçbir yasal tezata yer verilmeden yürütülecektir. Eğer bu anlaşmanın herhangi bir maddesi, yasadışı, geçersiz ya da herhangi bir nedenden ötürü yasal açıdan uygulanamaz durumdaysa, o halde söz konusu madde bu anlaşmadan çıkarılabilir sayılacak ve geriye kalan maddelerin geçerliliğini ve yasal açıdan uygulanabilirliğini etkilemeyecektir.