SELECT YOUR LANGUAGE

Değerli Paydaşlarımız,
Sevgili Sütaş Dostları,

Bugün dünyamız, küresel ısınma, doğal kaynakların hızla tükenmesi ve kirlenmesi, gıda güvenliği, açlık, yoksulluk gibi insanlığın geleceğini tehdit eden pek çok önemli sorunla karşı karşıya kaldığı bir dönemden geçiyor.

Tüm bu konuların tam da merkezinde olan “Sürdürülebilirlik” kavramı, hem devletlerin, hem şirketlerin, hem de sivil toplum kuruluşları ve bireylerin gündeminde her geçen gün biraz daha fazla yer buluyor.

Geçtiğimiz yıl içinde, sürdürülebilirlik alanında, Türkiye’nin de aktif olarak katkıda bulunduğu dünya çapında önemli gelişmelere tanıklık ettik. “Addis Ababa Eylem Planı”, “Paris Anlaşması”, “2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri” ve 2015 G20 Liderler Zirvesi’nde sürdürülebilirliğin desteklenmesi yönünde alınan kararlar, bizi umutlandıran gelişmeler oldu.

Birleşmiş Milletler sürdürülebilirlik hedefini, “Gıda güvenliğini sağlamak, beslenme imkânlarını geliştirmek, sürdürülebilir tarımı desteklemek ve herkes için kapsayıcı ve sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek” olarak belirlerken, G20 liderler zirvesinde, “üretilen, tüketilen, satılan gıdanın ekonomik, sosyal, çevresel tüm boyutlarıyla sürdürülebilir olmasının sağlanması”na yönelik taahhütlerin altı çizildi.

“Sütün iyiliğini ve bereketini yaymak” olarak tanımladığımız misyonunumuzun, dünyanın sürdürülebilirlik konusunda sahip olduğu evrensel anlayış ve hedeflerle örtüşmesinden büyük memnuniyet duyuyoruz.


Üreticilerimizin sürekli eğitiminden damızlık ihtiyaçlarının karşılanmasına, nitelikli yem üretiminden ineklerimizin refahı ve beslenmesine, elektrikten buhara tüm enerji ihtiyacımızın gübre ve atıklarımızdan üretilmesine, ürünlerimizin güvenirliğinden ve doğallığından ülkemizin gıda güvenliğine kadar her konuda sektörümüze örnek uygulamaları hayata geçiriyor; misyonumuzu gerçekleştirmeye gayret ediyoruz. “Eğer bir yol diğerinden daha iyiyse, o yolun doğanın yolu olduğundan emin olabilirsiniz.” diyen ünlü düşünür Aristoteles gibi, biz de tam 40 yıldır, doğanın yolundan giderek, “doğal” olanı yücelterek marka vaadimizi, “doğal lezzet” olarak belirledik, “doğal lezzet” imizin güvencesi olarak da “Çiftlikten Sofralara” entegre sütçülük modelini geliştirdik.“Çiftlikten Sofralara” iş modelimiz, aynı zamanda sürdürülebilir iş anlayışımızın da temelini oluşturuyor. Bu sayede, süt değer zinciri boyunca oluşabilecek her türlü çevresel, sosyal, ekonomik ve kurumsal riski öngörebilme ve çözümler üretebilme imkanına kavuştuk.

Kurulduğumuz ilk günden bu yana, sürdürülebilirliği, bütün boyutlarıyla iş yapış şeklimiz olarak benimsedik ve 2020’ye yönelik olarak da, kendimize iddialı hedefler koyduk; lojistik ve ofis kullanımı da dahil tüm enerji ihtiyacımızın %100’ünü çiftliklerimizin gübrelerinden ve organik atıklarımızdan sağlayacak, sera gazı salımını %50, litre süt başına su kullanımımızı %25 azaltacağız. Süt aldığımız çiftliklerin verimliliğini %20 artırıp, ölçeklerini ise %30 büyüteceğiz.

Bu hedeflerle yola çıkarken, başta çalışanlarımız olmak üzere, vizyonumuzu paylaşan, misyonumuza inanan, bize güç veren müşterilerimiz ve iş ortaklarımız ile her gün bizi sofralarına konuk eden tüketicilerimizden cesaret alıyoruz.

40 yıldır sahip çıktığımız sürdürülebilirlik yaklaşımımızın sonuçlarını ve geleceğe ilişkin hedeflerimizi bir araya getiren 2015 sürdürülebilirlik raporumuzu sizlere sunmaktan ve taahhütlerimizi açıklamaktan büyük mutluluk duyuyorum. Sütçülüğe olan tutkumuzu bizimle paylaşan, gelecek kuşakların iyiliğini düşünmemiz, sağlık, mutluluk ve yaşam kalitelerine katkıda bulunmamız “çok doğal” diyen bütün paydaşlarımıza en derin şükranlarımı sunuyorum.Saygılarımla,

Muharrem Yılmaz
Yönetim Kurulu Başkanı

Üyelik Şartları

Aşağıdaki metinde yazılı bulunan ve Sutas.com.tr kullanım şartları, gizlilik ve telif hakları ile ilgili size bilgi veren metni okumanız gerekmektedir.

Bu şartları kabul etmeniz halinde sizden beklenen, ister üye olarak ister konuk olarak anlaşmaların şartlarına uymanızdır. Sitemizden faydalanmaya başlamadan önce sizden ne gibi bilgiler istendiğini ve bunların ne amaçla istendiğini anladığınızdan emin olmanız sizin yararınızadır.

Sutas.com.tr sitesinin tüm hakları, Sütaş'a aittir. Site içeriğindeki tüm malzemeler uluslararası telif hakları ve ticari marka kanunları tarafından korunmaktadır. Kod ve yazılım da dahil olmak üzere, site içeriğindeki tüm materyaller, yazı, makale, görüntü, doküman, fotoğraf, resim, ses, işaret vesaire fikir ürünleri Telif Hakları ile ilgili yasal mevzuat uyarınca korunmakta olup, Sütaş'ın yazılı izni olmadıkça bu sitedeki hiç bir malzemeyi değiştiremez, çoğaltamaz, yeniden yayımlayamaz ya da dağıtamazsınız. Sutas.com.tr’de yer alan yazı, makale, görüntü, doküman, fotoğraf, resim, ses materyallerini Sutas.com.tr sitesine bağlı kaldığınız süre boyunca kullanma hakkına sahipsiniz.

Sutas.com.tr, üçüncü şahıslar tarafından idare edilen İnternet sitelerine bağlantılar ve yönlendiriciler de sağlamaktadır. sutas.com.tr, bu üçüncü şahıs sitelerindeki bilgileri, ürünleri ve hizmetleri hiçbir şekilde işletmemekte ya da denetlememektedir. Sutas.com.tr kanalı ile bağlandığınız diğer sitelerde yayınlanan içerik ve sorunlar bağlanılan sitenin sorumluluğu altındadır. Bağlanılan sitelerdeki içerikler ve sorunlar nedeniyle Sutas.com.tr'ye sorumluluk yüklenilemez, yöneltilemez.

Sutas.com.tr, malzemelerinin kullanımından ya da kullanılamamasından kaynaklanabilecek doğrudan veya dolaylı sonuçların yol açabileceği hiçbir zarardan sorumlu değildir. Bu anlaşma, Sutas.com.tr tarafından, herhangi bir anda, önceden uyarı yapılmaksızın bitirilinceye kadar geçerlidir. Bilgisayarınıza indirdiğiniz malzemelerle ilgili size getirilen kısıtlamalar ve bu anlaşmada sayılan sorumlulukların reddi ve sınırlanması devam edecektir.

Sutas.com.tr, gizlilik haklarınıza önem verdiği için, aşağıda belirtilen şu ilkelere uyar: Kişisel bilgileriniz gerektiğinde bunu açıkça sorarız. Sutas.com.tr'nin yeni özellikleri, hizmetleri ya da ürünleri hakkında size zaman zaman bilgi gönderebiliriz fakat kişisel bilgilerinizi kesinlikle üçüncü şahıslarla paylaşmaz ve açıklamayız. Eğer bu ilkelerimiz hakkında sorularınız varsa, lütfen tuketici@sutas.com.tr adresine elektronik posta yoluyla gönderiniz.

Bu anlaşma, T.C. yasalarına uygun olarak, hiçbir yasal tezata yer verilmeden yürütülecektir. Eğer bu anlaşmanın herhangi bir maddesi, yasadışı, geçersiz ya da herhangi bir nedenden ötürü yasal açıdan uygulanamaz durumdaysa, o halde söz konusu madde bu anlaşmadan çıkarılabilir sayılacak ve geriye kalan maddelerin geçerliliğini ve yasal açıdan uygulanabilirliğini etkilemeyecektir.