SELECT YOUR LANGUAGE

Toplumun Refahına Katkıda Bulunmamız Çok Doğal

“Çiftlikten Sofralara” iş modelimizle, 4.532 kişiye doğrudan, başta 27.500 süt üreticisi aile, 1.600 dağıtıcı ve 700 iş ortağımız olmak üzere çok yüksek sayıda dolaylı istihdam sağlıyoruz.

Faaliyet gösterdiğimiz iller ve çevre illerde kişi başına düşen gelire katkıda bulunuyoruz. Satın almalarımızın %95’ini yerel tedarikçilerden yapıyor, 27.500 süt üreticisinden günde 2 milyon litre süt tedarik ederek, yerel ekonomiyi güçlendirmeye katkı sağlıyoruz. 2015 yılında yaptığımız toplam ödeme 1,8 milyar TL’ye ulaştı.

Ürünlerimizi, 28 bölge müdürlüğümüz ve 88 bayimiz aracılığıyla Türkiye’nin dört bir yanındaki 132.000 satış noktasına ulaştırıyoruz.

Son 5 yılda süt ve süt ürünleri pazarı %64 büyürken, Sütaş %97 büyüdü. 2015 yılında ciromuz 2.3 milyar TL olarak gerçekleşti.

2005 yılından beri ilk 100’de yer aldığımız İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde, 51. sıraya yükseldik. 2015 yılında Kuzey Amerika, Ortadoğu, Orta Asya Türk Cumhuriyetleri, Avrupa Birliği, Rusya, ABD, Batı ve Kuzey Afrika ülkeleri başta olmak üzere 22 ülkeye 8,3 milyon USD’lik ihracat yaptık.

Sütaş Grup faaliyetlerine, kurulduğumuz günden bugüne 661,5 milyon USD, 2015’te 48,6 milyon USD yatırım yaptık. Önce Balkanlar’a sonra da Avrupa Birliği pazarlarına açılma hedefi ile satın aldığımız Makedonya ve Romanya tesislerimize 2012 ve 2015 yılları arasında toplam 29 milyon USD yatırım gerçekleştirdik.

Sürdürülebilir finansal yapıya sahip olan Sütaş, dağıtılabilir karlarının yeterli bölümünü şirket bünyesinde tutarak, grubun büyümesi için gerekli yatırımları öncelikle özkaynakları ile finanse eder. Dış finansman ihtiyacı için yerli ve yabancı finans kuruluşlarında yeterli kredi limitlerine sahiptir.

Toplum İçin, Toplumla Birlikte: Ortak Değer Yaratmak

Bir kurumun rekabet gücü, içinde bulunduğu sosyal çevrenin sağlıklı gelişmesi ile doğrudan bağlantılıdır. “Ortak Değer Yaratmak” yaklaşımı, ekonomik destekte bulunmak yerine, ekonomik değeri artırarak, sosyal değeri yaygınlaştırma anlayışına dayanır; paylaşılan pastayı büyütecek fırsatların yaratılmasını öngörür.

Sütaş’ta biz, bu anlayışla, süt üreticilerimiz ve tedarikçilerimizle ilişkilerimizde fırsatları çoğaltma ilkesini esas alıyor, kırsal kalkınmaya hem ekonomik hem de sosyal açıdan destek oluyoruz. Yarattığımız değer etrafında bugün 4532 kişiye doğrudan istihdam sağlarken, bulunduğumuz her bölgede reel gelir artışının yanı sıra, finansal ve sosyal sermaye birikiminin oluşmasını sağlıyoruz. %95 oranında yerel tedarikçi ile çalışarak, rekabetçiliğin artmasına katkıda bulunuyoruz.

Ayrıca 1998 yılından bu yana, Süt Hayvancılığı Eğitim Merkezlerimizde onbinlerce süt üreticisine, öğrenciye ve girişimciye danışmanlık hizmeti ve mesleki eğitim sunuyoruz. 81 ilden eğitimlerimize katılan üreticilerimiz verimli sürdürülebilir işletmecilik ile bilimsel süt hayvancılığı eğitimlerimizden ücretsiz olarak yararlanıyor. Kendi faaliyetlerimizin yarattığı kazançlarla birlikte, sosyal çevrenin imkanlarını çoğaltma yoluyla büyümeyi hedefliyoruz. Ancak, kırsal kalkınmayı destekleyici uygulamalar ve işbirlikleriyle, paylaşılan ortak değerin artacağına inanıyoruz.

Perakende sektöründe, tüm ticaretin %20’sini oluşturan süt ve süt ürünleri önemli bir yere sahiptir. İki günde bir olan en yüksek satınalma frekansı ile perakendeye nakit akışı ve karlılık açısından önemli katkıda bulunmaktadır. Sütaş, ulaştığı 132.000 nokta ile yaygın perakende direkt servis veren en yaygın dağıtım ağına sahiptir. Bu noktaları düzenli olarak ziyaret edip, raflarda ürünlerinin sürekli ve taze şekilde bulunmasını gözeterek perakendecilerin sürdürülebilir ticaretine önemli bir katkı sağlamaktadır.

On binlerce süt üreticisinin düzenli gelir elde etmesini sağlarken sosyal gelişimlerini de destekliyoruz...

TÜİK verilerine göre, Türkiye’de üretilen sütün %49’u kayıt dışıdır. Bu durum, toplum sağlığı için tehdit oluşturmanın yanısıra, üreticisinin sosyal ve ekonomik gelişimine de katkı sağlamaktan uzaktır. Sanayiye dayalı süt ve süt ürünleri sektörü, süt üretiminin kayıt altına alınmasını sağlamada büyük önem taşır. Sanayiye hammadde tedarikçisi haline gelen süt üreticilerinin; kente göç etmeden, kayıtlı ekonomiye katılmaları, sürekli ve düzenli bir gelir elde etmeleri ile mümkün olur. Süt üreticisi, sanayi toplumunun gereği olan planlı üretim modelini benimser, sanayi ile düzenli iletişime geçerek rekabet gücünü oluşturan hijyen, kalite ve verimlilik niteliklerine dair bilgilenir, değişime uyum sağlar. Bütün bu faktörler, kırsal kalkınmaya önemli katkı sağlamaktadır. Her gün, 32 ilin 1.161 köyünde yaşayan 27.500 süt üreticisinden günde iki kez süt alıyoruz. Tamamıyla sözleşmeli olarak çalıştığımız üreticilerimize, 2015 yılında, toplam 950 milyon TL ödeme yaptık. Yaratılan bu ekonomik değerin yanısıra, üreticilerimizin sosyal güvenlik sistemine dahil olmaları ile önemli bir sosyal katkı sağladık. Süt, üretim tesislerimize kabul edilmeden önce 14 farklı testten geçerek kalitesini onayladığımız çiğ süt standartlarını yakalayabilmeleri için, üreticilerimizin bilinçlendirilmesi adına sürekli çaba gösteriyoruz. Kendi üreticimiz olma şartı aramaksızın ücretsiz süt hayvancılığı eğitimi verdiğimiz üreticiler arasında yaptığımız araştırmada; her 10 katılımcıdan 9’u, verdiğimiz eğitimler sonrasında ürettikleri süt miktarı ve kalitesinde önemli düzeyde artış olduğunu ve bu sebeple elde ettikleri gelirde artış sağladıklarını belirtti.

Aksaray Yatırımının Ekonomik Etki Analizi yapıldı.

Yatırımlarımızın faaliyet gösterdiğimiz bölgelere ekonomik katkısını ölçmek amacıyla 2012 yılında Bilkent Üniversitesi’nden Prof. Dr. Erinç Yeldan başkanlığında ve Kalkınma Bakanlığı’nın desteğiyle, “Aksaray Entegre Tesisleri Yatırımının Ekonomik Etki Analizi Raporu” çalışmasını gerçekleştirdik. Raporda, hem 2006 - 2011 döneminde yapılan yatırımların bölgeye ekonomik etkisi hem de Sütaş’ın 2012 - 2020 dönemi plan ve projelerine dayalı olarak Aksaray’a ve çevresine yapacağı ekonomik katkı hesaplandı. Rapor kapsamında yapılan araştırmalar sonucunda, 2006 - 2011 yılları arasında Sütaş’ın Aksaray ve çevre illerin ekonomisine etkisinin yaklaşık 2,1 milyar TL olduğu, 2011 yılında, kişi başına düşen geliri 1.422 TL yükselttiği tespit edildi.

Aksaray tesisimiz ve bölgedeki faaliyetlerimiz ile yarattığımız ekonomik değerin Aksaray GSYH’sine katkısının 2015 yılında %20 olduğu hesaplandı. Rapora göre, 2012 - 2020 döneminde Sütaş’ın Aksaray ili, çevre il ve ilçelerin ekonomisine toplamda 15 milyar TL’nin üzerinde katkısı olması öngörülüyor.

Yatırımımızın, ekonomik katkısının yanında 2015-2020 yılları arasındaki sosyal katkısını da ölçmek amacıyla yeni bir rapor için çalışmalara başlandı.


 • Bulunduğumuz tüm bölgelerde ekonomik etkinin yanısıra sosyal etkiyi de ölçümlemeyi amaçlıyoruz.


 • Sütaşkımızın Yenilikçiliğimizi Beslemesi Çok Doğal

  Sütaş’ta, sosyal, çevresel ve ekonomik sürdürülebilirliğe katkı sağlayan yenilikçi ürün ve süreçleri, sürdürülebilir büyümenin anahtarı olarak görüyoruz.

  Anadolu topraklarının binlerce yıllık geçmişinden gelen süt kültürünü sahiplenerek, işimizin ustası olmaya, bilim ve teknolojinin rehberliğinde, uzmanlığımızı sürekli geliştirmeye çalışıyoruz. Böylece, doğal lezzetleri geleceğe taşımayı, bizden sonraki nesillerin de bizim gibi, doğal lezzetler ile büyümelerini sağlamayı, sorumluluğumuz olarak kabul ediyoruz.

  Ar-Ge’ye yaptığımız yatırımlarla, ürünlerimizi sürekli iyileştirmeye, sütün özünü koruyarak, tüketicilerimizin damak tadına uygun yeni doğal lezzetler geliştirmeye odaklanıyoruz.

  Teknoloji ve Ar-Ge’nin, inovasyon için birlikte çalışması gerektiğine inanıyoruz. Bu amaçla, Ar-Ge faaliyetlerini, doğrudan İcra Kurulu’na raporlayan, Ar-Ge ve Teknoloji Başkanlığı altında yönetiyoruz.

  Aynı Başkanlığın altında yürütülen geri bildirim süreci sayesinde de ürünlerimiz ile ilgili her türlü geri bildirimin, ürün geliştirirken veya iyileştirirken, ilk elden dikkate alınmasını sağlıyoruz.

  Diğer yandan, tüm İcra Kurulu üyelerinin fonksiyonlarına paralel olarak inovasyon sürecine katılmalarını sağlayan bir anlayışla çalışıyoruz.  İLKLERİMİZ

  Kuruluşumuzdan itibaren süt ve süt ürünleri sektöründe Türkiye’de ve Dünya’da birçok ilke imza atarak uluslararası platformlarda ödüllere layık görüldük. Uygulamadaki ilklerimizin yanısıra geliştirdiğimiz ürünler ile de sektörümüze ve gelecek nesillerin sağlıklı beslenmesine önemli katkıda bulunuyoruz.

  Bu anlayışla geliştirdiğimiz ürünlere ek olarak; iki probiyotik bakteri ve prebiyotik lif içeren (sinbiyotik) sindirime yardımcı fonksiyonel yoğurdumuz Yovita’yı ve en yüksek (%35 daha fazla) protein içeriğiyle rakiplerinden farklılaşan çocuk peynirimiz Büyümix’i gösterebiliriz.

 • 2015 yılında AR-GE Merkezi kapsamına alınmamız için, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na başvuru yapıldı. 2016 yılının Eylül ayında belgelendirme işlemlerinin sonuçlandırılmasını ve iki yıl içinde de tüm faaliyetlerimizi AR-GE merkezimizden yönetmeyi hedefliyoruz.


 • Paydaş Görüşü: Paydaşlarımızın %80’inden fazlası yenilikçi, doğal ve kaliteli ürünler üretmeye devam etmemizi bekliyor.


 • 2014 yılında yapılan Dünya Sütçülük İnovasyon yarışmasında, Sütaş Light Ayran ile sütlü içecek dalında “övgüye değer” bulunduk.


 • ÜRÜN GELİŞTİRME SÜRECİ

  Katılımcı bir anlayış ile yönettiğimiz ürün geliştirme sürecimize çalışanlarımız öneri sistemi aracılığıyla, tüketicilerimiz ise geri bildirim merkezi aracılığı ile görüş ve önerilerini iletebiliyorlar. Bu şekilde hem mevcut ürünlerimizde iyileştirme hem de yeni ürün ihtiyaçlarını tüketicilerimizden doğrudan öğrenebiliyoruz.

  Sütaş’ta, ürün geliştirme sürecinin yönetiminden ve performansından Ürün Geliştirme Kurulu (ÜGK) sorumludur. İcra Kurulu Başkanı’nın başkanlık ettiği ÜGK’nda, Ar-Ge ve Teknoloji ile Pazarlama Başkanlıklarının yanısıra Tedarik Zinciri ve Mali İşler başkanlıkları da yer alır. ÜGK’nın bu çapraz fonksiyonlu yapısı, yeni ürün geliştirme ve mevcut ürün iyileştirme süreçlerini bütün ilgili bölümlerin katkısıyla yürütmemizi sağlar.

  Ürün geliştirmeden birebir sorumlu olan pazarlama ekibimizin planlarının yanısıra, farklı kanallardan toplanan bütün fikirler, önce Pazarlama Başkanı tarafından Sütaş’ın kurum kültürü ve stratejilerine uygunluğu açısından değerlendirir ve uygun bulunanlar ÜGK’na sunulur.

  Sürekli iyileştirme prensibiyle, ürün geliştirme süreci; planlama-geliştirme- uygulama ve iyileştirme adımlarından meydana gelir. Böylece, süreç performansının sürekli iyileştirme döngüsünü de kapsayacak şekilde ölçümlenmesini sağlarız.

  ÜGK süreçlerinde, insan sağlığı ve beslenmeden gıda güvenirliği ve çevreye olan etkiye kadar birçok sürdürülebilirlik parametresini her aşamaya entegre ediyoruz. En temel kriterimiz ise ürünlerimizin doğallığını bozabilecek hiçbir katkı maddesi kullanmamak. • Paydaş Görüşü: Paydaşlarımız Sütaş’ın sektörün sürdürülebilirliğindeki öncülüğünün çok önemli olduğunu söylüyor: Çalışanlarımız: %98 STK, Tedarikçi, Dağıtım Kanalları ve Üniversiteler: %90, Kamu Kuruluşları: %70

 • 2015 yılında, Cam Kavanozda Biberli Krem Peynir, Ambalaj Ay Yıldızları yarışmasında Gümüş Ödülü


 • 2015 yılında, Cam Kavanozda Biberli Krem Peynir, Asya Star yarışmasının Gıda Kategorisinde Ambalaj Ödülü
 • "SÜZME'NİN HİKAYESİ

  Türkiye için yeni bir ürün olan ve üretim yöntemi sayesinde beslenmeye daha fazla katkı sağlayarak diğer peynirlerden ayrılan Süzme’yi 2009 yılında icat ettik.

  Tüm yaş ve profildeki tüketicilere hitap eden Süzme, 5 yıl içinde Türkiye’nin en çok tercih edilen peyniri oldu.

  Süzme’nin üretiminde kullandığımız ultra filtrasyon tekniğinde; peynir yapımında kullanılacak sütü, önce standardize ediyoruz. Sütün içeriğindeki suyu ve süt şekerinin büyük bir bölümünü ayırarak süt proteinlerini yoğunlaştırıyoruz. Sütü doğrudan Süzme ambalajının içinde mayalıyoruz. Böylece, peyniraltı suyu proteinleri olarak adlandırılan ve insan sağlığı için son derece değerli olan serum proteinleri, sütün içinde kalıyor. Süzme’de, peynir altı suyu ayrılarak üretilen taze beyaz peynire oranla %25 daha fazla serum proteini bulunuyor.

  Mayalanma süreci tamamlanan peynirin üzerine özel bir kağıt, kağıdın üzerine de tuz ekliyoruz. Tuzun peynire yavaş yavaş nüfuz etmesini sağladığımız bu yöntemle, Süzme’nin içindeki tuz miktarını ayarlamak ve sabit kalmasını sağlamak mümkün oluyor. Sağlığımız üzerindeki etkilerini göz önüne alarak tuzu optimum oranda tutuyoruz. Bu teknikle, hem süt içeriğini hem de tuz oranını standardize edebildiğimiz için her pakette aynı kıvamda ve lezzette ürün sunuyoruz.

  Süzme’nin üretim tekniğinde, işçilik maliyeti ve hammadde firesi daha düşük oluyor. Kullanılan ileri teknoloji ve mayalanmanın ambalajda olması dolayısıyla yüksek verimlilikle üretim yapıyoruz. Süzme üretiminde, taze beyaz peynire oranla %70 daha az enerji ve işçilik maliyeti, %80 daha az yağ ve protein kaybı oluyor.

  Süzme’nin tüketilmesi sırasında da israfı önlemek ve kullanım kolaylığı sağlamak amacıyla, hem farklı ambalaj boylarında hem de her ambalaj içinde porsiyonlanmış olarak tüketicimize sunuyoruz. 2015 yılında da bir başka yeniliğe imza atarak %100 keçi sütü içeren ‘Süzme Keçi’yi tüketicilerimize sunduk.
  “Ailecek Sütaş Süzme ile tanışalı küçük kızım Irmak ve büyük kızım Yağmur peynir yemeye başladılar. Lütfen bu kalitenizi ve dürüstlüğünüzü hiçbir zaman bozmayın. Sütaş Süzme Peyniriniz bir harika, yapanların eline, emeğine sağlık... Silopi’den saygılar, sevgiler..."

  Tüketicimiz Selahattin Damla’nın görüşü
  YALIN YÖNETİM

  Değer zincirini, en etkin ve güvenli şekilde yönetebilmek, en az kaynakla en verimli çıktıları elde etmek için, 2014 yılında “Yalın Yönetim Projesi”ni başlattık. Yalın Yönetimi; maliyet azaltmaya yönelik bir metodoloji olmanın çok ötesinde, sürdürülebilir iş yapış biçimini destekleyen stratejik bir yaklaşım olarak görüyoruz.

  Takım çalışması gerektiren ve ancak çalışanların sürece dahil olmasıyla başarıya ulaşabilen Yalın Yönetim Projesine, “Yalın Düşünce” ve “Yalın Liderlik” eğitim programları ile başladık. Bu sürece paralel olarak, “Proje Yönetim Komitesi”ni oluşturup, Karacabey ve Aksaray Fabrikalarında “Yalın Proje Ekipleri” kurduk.

  “Yalın Üretim” fazında, “Kaizen” projelerini başlattık. Değer zincirimizde yer alan üretim proseslerinde verimlilik artışına yönelik çalışmalar yaptık ve “görsel yönetim” uygulamalarını hayata geçirdik. Bu süreçte, Karacabey’de ayran ve kaymaksız yoğurt üretimlerinde ve Aksaray’da kaşar peyniri üretiminde iyileştirme alanlarını belirledik ve pilot projeler uygulamaya başladık.

  2015 boyunca, bu projeleri bütün üretim süreçlerine yayarak; zaman kayıplarını azaltmayı, kapasite kullanım oranını artırmayı, hat yönetimi, planlama ve sevkiyat etkinliğini artırmayı, iş güvenliği, ergonomi konularında yol kat etmeyi hedefleyerek etkin süreç yönetimi gerçekleştirdik.

  “Yalın Yayılım” fazında ise, bir önceki faza ilave olarak, sürekli iyileştirmeye alt yapı oluşturmayı, öneri sisteminin daha etkin kullanılır hale gelmesini, Kaizen ekiplerinin faaliyetlerinin yaygınlaştırılmasını ve Yalın Yönetim stratejik hedef ve politikalarının bütün ekip tarafından benimsenmesini (Hoshin Kanri) planlıyoruz. Bu çalışmaları destekleyecek şekilde gerekli organizasyonel yapılanmanın tamamlanması da kısa vadeli hedeflerimiz arasında bulunuyor.

  Tedarik ve üretim süreçlerinin “yalınlaşması” çalışmaları sürerken; ürüne yönelik gelişim fırsatları da analiz edilerek, bir sonraki aşamada, ürün geliştirme süreçlerinin hem iyileştirilmesi, hem de üretim ve tedarik çalışmalarını destekleyecek hale gelmesine yönelik çalışmalar yürütülecektir.

  Yalın yönetimin yanısıra, verimliliğimizi artırmak ve çalışma koşullarını iyileştirmek için “kaizen” projelerini geliştiriyor, başarılı projeleri eğitimler aracılığıyla yaygınlaştırıyoruz. Yalın Yönetim projesinin başlangıcından beri, yaklaşık 400 çalışanımız “yalın düşünce”, “yalın liderlik” ve “kaizen” eğitim programlarına katıldı.

  Kaizen eğitimlerini tamamlayan çalışanlarımızın kendi alanlarındaki iyileştirme önerileri ile yeni kaizen konuları belirliyor ve öğrendikleri tekniklerin iş yapış şeklimize dönüşmesi hedefiyle “Lider Kaizenleri” sürecine başlıyoruz.


  2015 yılında Yalın Yönetim uygulamalarımızla;
  • 209 bin kişi/saat/yıl iş gücü kazanımı
  • 10 bin 265 saat/yıl makina süresi kazanımı
  • 5 milyon TL iyileştirme gerçekleştirdik.

  Üyelik Şartları

  Aşağıdaki metinde yazılı bulunan ve Sutas.com.tr kullanım şartları, gizlilik ve telif hakları ile ilgili size bilgi veren metni okumanız gerekmektedir.

  Bu şartları kabul etmeniz halinde sizden beklenen, ister üye olarak ister konuk olarak anlaşmaların şartlarına uymanızdır. Sitemizden faydalanmaya başlamadan önce sizden ne gibi bilgiler istendiğini ve bunların ne amaçla istendiğini anladığınızdan emin olmanız sizin yararınızadır.

  Sutas.com.tr sitesinin tüm hakları, Sütaş'a aittir. Site içeriğindeki tüm malzemeler uluslararası telif hakları ve ticari marka kanunları tarafından korunmaktadır. Kod ve yazılım da dahil olmak üzere, site içeriğindeki tüm materyaller, yazı, makale, görüntü, doküman, fotoğraf, resim, ses, işaret vesaire fikir ürünleri Telif Hakları ile ilgili yasal mevzuat uyarınca korunmakta olup, Sütaş'ın yazılı izni olmadıkça bu sitedeki hiç bir malzemeyi değiştiremez, çoğaltamaz, yeniden yayımlayamaz ya da dağıtamazsınız. Sutas.com.tr’de yer alan yazı, makale, görüntü, doküman, fotoğraf, resim, ses materyallerini Sutas.com.tr sitesine bağlı kaldığınız süre boyunca kullanma hakkına sahipsiniz.

  Sutas.com.tr, üçüncü şahıslar tarafından idare edilen İnternet sitelerine bağlantılar ve yönlendiriciler de sağlamaktadır. sutas.com.tr, bu üçüncü şahıs sitelerindeki bilgileri, ürünleri ve hizmetleri hiçbir şekilde işletmemekte ya da denetlememektedir. Sutas.com.tr kanalı ile bağlandığınız diğer sitelerde yayınlanan içerik ve sorunlar bağlanılan sitenin sorumluluğu altındadır. Bağlanılan sitelerdeki içerikler ve sorunlar nedeniyle Sutas.com.tr'ye sorumluluk yüklenilemez, yöneltilemez.

  Sutas.com.tr, malzemelerinin kullanımından ya da kullanılamamasından kaynaklanabilecek doğrudan veya dolaylı sonuçların yol açabileceği hiçbir zarardan sorumlu değildir. Bu anlaşma, Sutas.com.tr tarafından, herhangi bir anda, önceden uyarı yapılmaksızın bitirilinceye kadar geçerlidir. Bilgisayarınıza indirdiğiniz malzemelerle ilgili size getirilen kısıtlamalar ve bu anlaşmada sayılan sorumlulukların reddi ve sınırlanması devam edecektir.

  Sutas.com.tr, gizlilik haklarınıza önem verdiği için, aşağıda belirtilen şu ilkelere uyar: Kişisel bilgileriniz gerektiğinde bunu açıkça sorarız. Sutas.com.tr'nin yeni özellikleri, hizmetleri ya da ürünleri hakkında size zaman zaman bilgi gönderebiliriz fakat kişisel bilgilerinizi kesinlikle üçüncü şahıslarla paylaşmaz ve açıklamayız. Eğer bu ilkelerimiz hakkında sorularınız varsa, lütfen tuketici@sutas.com.tr adresine elektronik posta yoluyla gönderiniz.

  Bu anlaşma, T.C. yasalarına uygun olarak, hiçbir yasal tezata yer verilmeden yürütülecektir. Eğer bu anlaşmanın herhangi bir maddesi, yasadışı, geçersiz ya da herhangi bir nedenden ötürü yasal açıdan uygulanamaz durumdaysa, o halde söz konusu madde bu anlaşmadan çıkarılabilir sayılacak ve geriye kalan maddelerin geçerliliğini ve yasal açıdan uygulanabilirliğini etkilemeyecektir.