SELECT YOUR LANGUAGE

Çiftlikten Sofralara Entegre İş Modelimizin Fark Yaratması Çok Doğal

Ürünlerimizin doğallığının ve kalitesinin güvencesi olan, sürdürülebilirlik anlayışımızın temelini oluşturan bu modelin gereği olarak, sütçülük merkezlerimizde, süt ve süt ürünleri üretiminin yanı sıra; hayvanların doğru ve sağlıklı beslenmeleri için bitkisel üretim yapıyor, süt üreticilerimize yem desteği sağlayan yem fabrikası, hayvan sağlığı ve refahı prensiplerine uygun süt sığırı çiftlikleri, süt üreticilerine sağlıklı ve verimli damızlık temini için damızlık yetiştirme merkezleri; süt üreticilerine, öğrencilere ve girişimciye yönelik uygulamalı eğitim merkezi kuruyoruz.

Tarım ve hayvancılık sektöründe sürdürülebilir kalkınmanın temeli olduğuna inandığımız eğitim faaliyetlerimizi, “Çiftlikten Sofralara” iş modelimizin en önemli parçası olarak görüyoruz. Karacabey ve Aksaray Süt Hayvancılığı Eğitim Merkezlerimizde; Tarım Bakanlığı ve üniversiteler işbirliğiyle küçük ve orta ölçekteki işletmelerin, modern tarzda hayvancılık yapmalarına katkı sağlıyoruz. Ayrıca, öğrencilere yönelik uyguladığımız eğitim faaliyetleri ve verdiğimiz burslarla sektöre nitelikli insan gücü yetişmesini amaçlıyoruz.

Hammadde olarak kullandığımız sütün kalitesini, verimliliğini artırmak ve sürdürülebilir kılmak amacıyla değer zincirimizin ilk halkası olarak, 6.000 dekar arazide doğrudan, 10.000 dekar arazide sözleşmeli olmak üzere toplam 16.000 dekar arazide bitkisel üretim gerçekleştiriyoruz. Bitkisel üretim yaptırdığımız sözleşmeli üreticilerimizin tohum ve gübre tedariğini yemlerimizin aynı kalite ve standartta olması amacıyla biz yapıyoruz. Bitkisel üretimden elde ettiğimiz yem hammaddesini, Aksaray ve Karacabey’deki iki yem fabrikamızda işliyor, sadece kendi çiftliklerimiz ve sütünü aldığımız üreticilerimiz için yılda 200.000 ton doğal, GDO içermeyen, üstün kalitede yem üretiyoruz.

Türkiye'de hayvancılığın gelişmesi, ülkemizin geleceği açısından büyük önem taşımaktadır. Bu yüzden ithal edilen hayvan sayısını azaltıp kendi kaliteli damızlığımızı yetiştirmeye yönelik çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Entegre tesislerimizde bulunan damızlık seçme ve belgelendirme çiftliklerimizde, süt üreticilerimizin ihtiyaçlarına yönelik iyi uygulamalar gerçekleştiriyor, onlara sağlıklı ve verimli damızlık süt sığırları tedarik ediyoruz.

Ülkemizde kurumsal olarak yönetilen en büyük sürülere sahip 5 çiftliğimizde bulunan 10.756 adet süt sığırından günde ortalama 200 ton süt temin ediyoruz.

Aksaray ve Karacabey’de bulunan Süt Sığırı Çiftliklerimizi, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından verilen “Hastalıklardan Ari İşletme” ve “Avrupa Birliği Onaylı Süt Çiftliği” sertifikaları ile belgelendirdik. Aksaray ve Karacabey’deki üretim tesislerimiz için, çiftliklerimizden ve 27.500 süt üreticisinden her gün 2 milyon litre çiğ süt topluyoruz. Derhal soğutulup tanklara alınan çiğ süt, soğutmalı araçlar ile aynı gün içinde süt üretim tesislerimize ulaşıyor. Çok sayıda hijyen ve kalite testinden geçip güvenirliği onaylanan süt, doğası ve bütün değerleri korunarak doğal lezzetli ürünlere dönüştürülüyor. Ürünlerimiz, 1600 soğutmalı dağıtım aracı ile en taze ve hijyenik şartlarda 132.000 satış noktasına ulaştırılıyor. Bugün Türkiye’nin her 10 hanesinden 8’inde, bir Sütaş ürünü bulunuyor.

Üretim süreçlerimizde ortaya çıkan bütün organik atıkları, çiftliklerimizden gelen gübreler ile birlikte, önce biyogaza sonra da elektrik ve ısı enerjisine dönüştürüyoruz. 2015 yılı itibariyle Sütaş’ın toplam enerji ihtiyacının %41’i kadar kendi organik atıklarımızdan yenilenebilir enerji ile ürettik.


 • PAYDAŞ GÖRÜŞÜ: Paydaşlarımızın yaklaşık %75’i "Çiftlikten Sofralara" modeli ile sektörün değer zincirini geliştirmeye ve bu modeli yaygınlaştırmaya devam etmemiz gerektiğini düşünüyor.


 • Kurumun Geleceğini Düşünen Sorumlu Bir Yönetim Anlayışıyla Çalışmamız Çok Doğal

  ORGANİZASYON YAPIMIZ

  Misyonumuzu yerine getirmek için, Sütaş’taki faaliyetlerimizi “Çiftlikten Sofralara” iş modelimizle ve bu modele uygun bir yapılanma ile sürdürüyoruz.

  Sütaş Grup Türkiye; süt ürünleri üretimini gerçekleştiren, satış ve dağıtımını yapan SÜTAŞ, bitkisel ve kesif yem üretimi, süt hayvancılığı, tarımsal ticaret ve eğitim faaliyetlerini yürüten TARFAŞ ve atık yönetimini gerçekleştiren, organik atıkları biyogaz ve elektrik enerjisine dönüştüren ENFAŞ olmak üzere üç şirket ile faaliyet gösteriyor.


  Makedonya’da satın aldığımız tesisin ardından Balkan Dairy’yi yapılandırarak Arnavutluk ve Kosova’da dağıtım merkezleri kurduk. Sütaş Grup olarak, yurt içindeki faaliyetlerimizi Sütaş Türkiye, yurt dışındaki faaliyetlerimizi Sütaş Balkanlar çatısı altında yönetiyoruz.

  Sütaş’ta en yüksek yönetişim organımız olan Yönetim Kurulu, 2’si bağımsız, 3’ü icracı olmayan toplam 11 üyeden oluşur. Yönetim Kurulu Başkanı aynı zamanda İcra Kurulu’na da başkanlık yapar. İcra Kurulu, Yönetim Sistemleri, İnsan Kaynakları, Mali İşler, Ar-Ge ve Teknoloji, Pazarlama ve Tedarik Zinciri Başkanlarından ve şirketlerin Genel Müdürlerinden oluşur. Kurul, Yönetim Kurulunca onaylanmış olan hedef ve stratejilere uygun politikaların belirlenmesi, buna uygun organizasyonel yapının kurulması, şirket faaliyetlerinin etkin şekilde yürütülmesi, denetlenmesi ve geliştirilmesi sorumluluklarını üstlenir.


  ETİK YÖNETİMİ

  Her geçen gün büyüyen ve daha geniş bir coğrafyaya yayılan Sütaş Ailesi’nin bütün fertlerinin kurum kültürümüzü benimseyip yaşatmasını, sürdürülebilir başarımızın temeli olarak görüyoruz. Bu çerçevede 2013 yılında Etik Kurulu’nu kurduk. Etik Kurul, Kurumsal Yönetim ilkeleriyle uyumlu iş etiği kurallarının oluşturulmasından, bu ilkelerin duyurulması ve uygulamasının takibinden, düzenli verilen eğitimlerle iş etiği kültürünün yerleşmesi ve gelişiminden sorumludur. Aynı yıl, kurum kültürümüze dair bütün unsurları ve etik kurallarımızı bir araya getirip şeffaf bir şekilde paylaşmak ve bütün çalışanlarımız tarafından ulaşılabilir olmasını sağlamak üzere “Sütaşlı Olmak” kitapçığını yayınladık.

  2014 yılının Ocak ayında, eğitimci olarak belirlediğimiz yöneticilerimize “Sütaşlı Olmak” eğitimini verdik. Daha sonra eğitimcilerimiz, 800’ü aşkın mono distribütör, distribütör ve taşeron nakliye şirketi personelinin de dahil olduğu toplam 6.500 kişiye, 20 ayrı lokasyonda eğitim verdi. Ayrıca, her yeni Sütaş çalışanının bu konuda bilgilendirilmesini sağlamak amacıyla, bu eğitimler oryantasyon programlarının rutin bir parçası haline getirildi.

  2014 yılında çalışanlarımızın etik kurallarımız ile ilgili sorularını rahatlıkla iletmesi veya ihlalleri güven içinde bildirmelerine olanak sağlayan özel bir telefon hattı, özel bir posta kutusu adresi ve web sitesi (www.etiksutas.com) olmak üzere üç ayrı erişim kanalı oluşturduk. Böylece, çalışanlarımız başta olmak üzere tüm paydaşlarımızın bilgi taleplerini ve şeffaflık beklentilerini önemli ölçüde karşıladık.

  Etik Sütaş Web Sitesi, paydaşlarımızın anonim şekilde bildirim yapabilmelerine ve başvuruları takip etmelerine olanak sağlıyor. Bu bildirimler, gizlilik anlaşması yapılmış bir üçüncü parti şirket tarafından, kendilerine ait sistemlerde toplanıyor ve yalnızca Etik Kurul üyelerinin görmesine izin veriliyor.

  Etik Kurul’a, 2015 yılı içerisinde 164 bildirim aldık. Gelen bütün bildirimler, her hafta toplanan Etik Kurul tarafından değerlendiriliyor ve geri dönüş sağlanıyor. Bildirimin yolsuzluk ve rüşvet gibi bir etik kural ihlalini içermesi durumunda, yapılan araştırmadan sonra disiplin komitesi devreye giriyor.


  SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YÖNETİMİ

  Misyonumuzda, “Bize emanet edilen kaynakları, geri dönüştürülebilirliğini ve yenilenebilirliğini gözeterek en verimli şekilde yönetmek ve geliştirmek” olarak ifade edilen “Sürdürülebilirlik” yaklaşımımızı Çiftlikten Sofralara iş modelimiz ile hayata geçiriyoruz. Misyonumuzun gereği olarak bütün karar alma süreçlerimiz ve operasyonlarımız sürdürülebilir bir anlayışla gerçekleştiriyoruz. Yönetim Kurulu’na doğrudan raporlayan Sürdürülebilirlik Komitesi; sürdürülebilirlik stratejisini tüm organizasyonun hedefleri ile örtüşen iş planlarına dönüştürmekten, bu planların hayata geçirilmesinden ve denetlenmesinden sorumludur.

  Komite; temel sorumluluğu, kısa ve uzun vadeli sürdürülebilirlik stratejisini oluşturmak, aksiyon planları ile ilgili önerilerde bulunmak, iletişimini yapmak, kurumun sürdürülebilirlik raporunu hazırlamak olan Sürdürülebilirlik Koordinasyon Kurulu tarafından desteklenmektedir.


  DENETİM VE RİSK YÖNETİMİ

  Denetim ve risk yönetimimizin temelinde;
  • Şirketin varlığını, devamlılığını ve gelişimini tehlikeye düşürebilecek, stratejik, operasyonel, hukuki ve finansal her türlü riskin erken teşhisi,

  • Şirketin muhasebe, iç kontrol ve finansal planlama birimleri için gerekli sistemlerin kurulması, bu sistemlerin işleyişinin, uyumluluğunun ve yeterliliğinin sağlanması ile bunlarla ilgili şirket içi yetki ve yükümlülüklerin belirlenmesi amacıyla yapılan çalışmalar yer alır.

  Denetim ve Risk Komitesi, Bu görevi yerine getirirken, denetim başkanlığı faaliyetleri ile bağımsız denetim ve yeminli mali müşavirlik kapsamındaki faaliyetlerden faydalanır. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’ne (FAO) göre, tarım arazilerinin küçülmesi, iklim değişikliği kaynaklı arazi bozulması, ürünlerin yetişmesi için uygun iklim koşullarının değişmesi gibi sorunlar, süt ve süt ürünleri sektörünü etkileyen önemli konular arasında bulunuyor. İklim değişikliği; köyden kente göç, yerel kalkınmanın gerçekleşememesi, tarımsal işsizlik ve yanlış kentleşme gibi birçok sosyal problemi de beraberinde getiriyor.

  Bu duruma hayvancılık sektöründeki yanlış uygulamaları da eklediğimizde sektörümüz açısından büyük bir risk oluşturduğunu görüyoruz.


  KURUMSAL YÖNETİM

  Sütaş’ta, evrensel kurumsal yönetim ilkeleri olan “adillik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk” prensiplerini gözeterek yapımızı sürekli geliştirmeye çalışmak, iş yapış biçimimizin de temel unsurlarından biridir.

  Kurumumuzun hangi değer ve önceliklerle, hangi süreç ve kurallarla yönetileceğini; yöneticilerin yetki ve sorumluluklarını; başta çalışanlarımız olmak üzere bütün paydaşlarımızın haklarını, Kurumsal Yönetim İlkeleri (KYİ) ile düzenleriz. 2015 yılında, Kurumsal Yönetim ilkelerinin şirket içinde benimsenmesi, uygulanması ve geliştirilmesi amacıyla çalışmalar yapmak üzere, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesinin başkanlığında, üç üyeden oluşan Kurumsal Yönetim Komitesi’ni kurduk.

  Sütaş Süt Ürünleri A.Ş. için SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Şirketi tarafından hazırlanan “Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu”na göre Sütaş, “Halka Kapalı Şirketler” (Priv.) Metodolojisine dayanarak 9.34 notu ile derecelendirildi. Ayrıca, SAHA’nın yayınlamış olduğu Dünya Kurumsal Yönetim Endeksi’ne (DKYE) göre 1. grup içinde yer aldık.

  Sütaş’ın Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporuna Göre: Şirket SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne büyük ölçüde uyum sağlamış, tüm politika ve önlemleri uygulamaya sokmuştur. Yönetim ve iç kontrol mekanizmaları etkin bir şekilde oluşturulmuş ve işlemektedir. Tüm kurumsal yönetim riskleri tespit edilmiş ve aktif bir şekilde yönetilmektedir. Pay ve menfaat sahiplerinin hakları en adil şekilde gözetilmektedir; kamuyu aydınlatma ve şeffaflık faaliyetleri en üst düzeydedir ve yönetim kurulunun yapı ve işleyişien iyi uygulama kategorisindedir.

 • Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği’nin VI. Kurumsal Yönetim Ödülleri’nde, “En Yüksek Nota Sahip Halka Açık Olmayan Kuruluş” ödülünü aldık.


 • YÖNETİM SİSTEMLERİ

  Yönetim Sistemleri, Sütaş'ın stratejik planlarına uygun olarak; süreçlerin ve prosedürlerin, sürekli iyileştirme kültürü ile yaygınlaştırıldığı, değişkenlerin en aza indirgendiği, insan, malzeme ve ekipman kaynaklarının %100 etkin kullanıldığı ve operasyonel mükemmelliğin elde edildiği iş akışının sağlanmasını hedefler. Sürdürülebilirlik anlayışımızın temel dayanaklarından biri olarak gördüğümüz Yönetim Sistemleri, şirketin faaliyetlerini sürekli iyileştirme prosesi, bir başka deyişle “Planla, yap, kontrol et, uygula” döngüsü ile gerçekleştirmesine olanak sağlar. Operasyonel mükemmelliğe ulaşabilmek ve sürdürülebilirliği sağlamak için gereken önleyici ve düzeltici faaliyet planlarını, uygulamak için gerekli denetim araçlarını içerir.

  Etkin bir işleyiş için, Yönetim Sistemleri, başkanlık seviyesinde ve İcra Kurulu Başkanı’na bağlı olarak yönetilir.

  2010 yılından bu yana kullandığımız, dijital iş akış yönetimi ve kurumsal kaynak planlama programları ile kritik süreçlerimizi kontrol altına aldık. Süreç maliyetlerini düşürerek kaynaklarımızın etkin kullanımına katkıda bulunduk, süreçlerimizin performanslarını iyileştirdik.

  Operasyonel mükemmelliğe ulaşmak üzere süreçlerde iyileştirme sağlarken, uluslararası ölçekte akredite edilmiş ve en güncel Yönetim Sistemi Sertifikalarını da sistemimize dahil ediyoruz.

 • SAP Ticari Promosyon Yönetim Projemiz (TPM) ile ‘Business Transformation Kategorisi’nde 1. olduk. Proje, Türkiye birincisi olduğu için SAP EMEA bölgesi için gerçekleşecek Kalite Ödülleri’nde ilk 6’ya kaldı.


 • Üyelik Şartları

  Aşağıdaki metinde yazılı bulunan ve Sutas.com.tr kullanım şartları, gizlilik ve telif hakları ile ilgili size bilgi veren metni okumanız gerekmektedir.

  Bu şartları kabul etmeniz halinde sizden beklenen, ister üye olarak ister konuk olarak anlaşmaların şartlarına uymanızdır. Sitemizden faydalanmaya başlamadan önce sizden ne gibi bilgiler istendiğini ve bunların ne amaçla istendiğini anladığınızdan emin olmanız sizin yararınızadır.

  Sutas.com.tr sitesinin tüm hakları, Sütaş'a aittir. Site içeriğindeki tüm malzemeler uluslararası telif hakları ve ticari marka kanunları tarafından korunmaktadır. Kod ve yazılım da dahil olmak üzere, site içeriğindeki tüm materyaller, yazı, makale, görüntü, doküman, fotoğraf, resim, ses, işaret vesaire fikir ürünleri Telif Hakları ile ilgili yasal mevzuat uyarınca korunmakta olup, Sütaş'ın yazılı izni olmadıkça bu sitedeki hiç bir malzemeyi değiştiremez, çoğaltamaz, yeniden yayımlayamaz ya da dağıtamazsınız. Sutas.com.tr’de yer alan yazı, makale, görüntü, doküman, fotoğraf, resim, ses materyallerini Sutas.com.tr sitesine bağlı kaldığınız süre boyunca kullanma hakkına sahipsiniz.

  Sutas.com.tr, üçüncü şahıslar tarafından idare edilen İnternet sitelerine bağlantılar ve yönlendiriciler de sağlamaktadır. sutas.com.tr, bu üçüncü şahıs sitelerindeki bilgileri, ürünleri ve hizmetleri hiçbir şekilde işletmemekte ya da denetlememektedir. Sutas.com.tr kanalı ile bağlandığınız diğer sitelerde yayınlanan içerik ve sorunlar bağlanılan sitenin sorumluluğu altındadır. Bağlanılan sitelerdeki içerikler ve sorunlar nedeniyle Sutas.com.tr'ye sorumluluk yüklenilemez, yöneltilemez.

  Sutas.com.tr, malzemelerinin kullanımından ya da kullanılamamasından kaynaklanabilecek doğrudan veya dolaylı sonuçların yol açabileceği hiçbir zarardan sorumlu değildir. Bu anlaşma, Sutas.com.tr tarafından, herhangi bir anda, önceden uyarı yapılmaksızın bitirilinceye kadar geçerlidir. Bilgisayarınıza indirdiğiniz malzemelerle ilgili size getirilen kısıtlamalar ve bu anlaşmada sayılan sorumlulukların reddi ve sınırlanması devam edecektir.

  Sutas.com.tr, gizlilik haklarınıza önem verdiği için, aşağıda belirtilen şu ilkelere uyar: Kişisel bilgileriniz gerektiğinde bunu açıkça sorarız. Sutas.com.tr'nin yeni özellikleri, hizmetleri ya da ürünleri hakkında size zaman zaman bilgi gönderebiliriz fakat kişisel bilgilerinizi kesinlikle üçüncü şahıslarla paylaşmaz ve açıklamayız. Eğer bu ilkelerimiz hakkında sorularınız varsa, lütfen tuketici@sutas.com.tr adresine elektronik posta yoluyla gönderiniz.

  Bu anlaşma, T.C. yasalarına uygun olarak, hiçbir yasal tezata yer verilmeden yürütülecektir. Eğer bu anlaşmanın herhangi bir maddesi, yasadışı, geçersiz ya da herhangi bir nedenden ötürü yasal açıdan uygulanamaz durumdaysa, o halde söz konusu madde bu anlaşmadan çıkarılabilir sayılacak ve geriye kalan maddelerin geçerliliğini ve yasal açıdan uygulanabilirliğini etkilemeyecektir.