SELECT YOUR LANGUAGE

Sütün İyiliğini Daha Çok İnsana Ve Daha Güvenilir Olarak Ulaştırma Çabamız

Süt ürünleri kalsiyum, potasyum, fosfor, protein ve A, B12, riboflavin ve niasin açısından kaynak niteliğindedir. Dengeli beslenerek günlük kalori ihtiyaçlarının %10’unu süt ürünleri ile, karşılayan kişiler; günlük kalsiyum ihtiyaçlarının yaklaşık %50’sini, fosforun %30’unu, A vitaminin %30’unu, B12 ve riboflavinin %25’ini, proteinin %20’sini, potasyumun ve çinkonun %15’ini ve magnezyumun %10’unu karşılayabilirler.Kaynakların giderek azaldığı dünyamızda, yetersiz beslenme ile mücadelede süt ve süt ürünlerinin önemi hatırlanmalıdır.

Birleşmiş Milletler Tarım ve Gıda Örgütü (FAO), “sürdürülebilir beslenme”yi, gelecek kuşaklar için gıda güvenliğine ve sağlıklı yaşama katkıda bulunan, çevreye etkisi düşük beslenme olarak tanımlar. “Sürdürülebilir beslenme” biyoçeşitliliğe ve ekosisteme zararsız, ekonomik olarak uygun, erişilebilir, yeterli ve sağlıklıdır. FAO bu kapsamda sütü yüksek besin değeri ve insan beslenmesindeki rolü nedeni ile "özel" bir gıda olarak sınıflandırır.

FAO ile birlikte çalışan Dünya Sağlık Örgütü (WHO), özellikle hayvansal gıda ürünlerinde gıda standartlarının sıkılaştırılması ve yaygınlaştırılmasının toplum sağlığı ve ekonomik kalkınmaya katkı sağlayabileceğini belirtmektedir.

Türkiye'de süt ve süt ürünleri sektörünün yapısal sorunlarından biri olan kayıt dışı ve kontrolsüz üretim, toplum sağlığı açısından büyük risk yaratmakta; üreticinin ve tüketicinin ekonomik olarak kayba uğramasına sebep olmakta ve haksız rekabet ortamı oluşturmaktadır.

Sütaş’ta işimizin doğası gereği insan sağlığı risklerinin yönetimi önceliğimizdir. “Çiftlikten Sofralara” sürecimizin her aşamasında ürünlerimizin kalitesini ve tüketicilerimizin sağlığını korumak amacıyla, önleyici yaklaşımla etkin gıda güvenirliği yönetimi gerçekleştiriyor, sürekli iyileştirmeler yaparak tüketicilerimizin bizden en temel beklentisi olan "güvenilir gıda"yı istisnasız sunuyoruz.Süt ve süt ürünlerinin güvenilirliğini garanti altına almanın ilk adımı olarak, tarlada yetişen yem bitkisini görüyoruz. Paydaşlarımızın “Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar (GDO)”nun insan sağlığı üzerindeki etkisine ve bu konudaki düzenlemelere çok büyük önem atfettiğinin bilincindeyiz. Kendi ürettiğimiz yemlerde kesinlikle GDO kullanmıyor, sözleşmeli olarak çalıştığımız mısır, hububat ve yonca üreticilerimizde de, her tarlada analizler yaparak, sütünü aldığımız ineklerin GDO’lu yemle beslenmediğinden emin oluyoruz. GDO içerme riski olan soya filizi gibi tarım ürünlerini tedarik zincirimizden tamamen çıkardık.Aksaray ve Karacabey’de bulunan Süt Sığırı Çiftliklerimizi Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından verilen “Hastalıklardan Ari İşletme” ve “Avrupa Birliği Onaylı Süt Çiftliği” sertifikaları ile belgeledik. Diğer yandan, üreticilerimizden aldığımız sütlerin de yüksek güvenlik ve kalite kriterlerine uygunluğunu denetliyoruz. Her gün Türkiye'nin dört bir yanındaki köylerden topladığımız sütleri, 720 adet soğutma noktasında +4 C’ye soğutup, sıcaklık, kuru madde, yağ, antibiyotik, asitlik gibi testlerden geçiriyor, yol boyunca araçlarımızın ısısını uydudan izleyerek, soğuk zincirin etkinliğini takip ediyor; tesislerimize ulaştırdığımız sütün doğallığını ve kalitesini garanti altına alıyoruz.

Süt kontrol ekiplerimiz, köylerde sütlerin toplanmasına nezaret ederek, süt kalitesi, temizlik ve süt hijyeni konularında her yıl toplam üreticilerin %60’ı ile yüzyüze görüşüyorlar. Bu görüşmeler, kalite ve gıda güvenilirliğini sürdürülebilir kılmakta büyük önem taşıyor.

Üretim politikamızı, markamızın “doğal lezzet” olarak ifade ettiğimiz, ana vaadine sadık kalarak, sütün özünü ve doğallığını koruyan bir anlayışla oluşturduk. Bu doğrultuda, ürünlerimizi öncelikle mümkün olduğunca sade süreçlerle üretiyor ve kullandığımız bütün hammaddeleri doğal olanlardan seçiyoruz.

Tesislerimizde; Kalite Yönetim Sistemimiz kapsamında, hammaddeler, üretim süreçlerimiz ve ürünlerimiz için fiziksel (tat, koku, renk vb.), kimyasal (protein, yağ vb.) ve mikrobiyolojik (gıda güvenirliği ve ürün kalitesi analizleri) kontroller uyguluyoruz. Tesislerimize gelen sütün üretime ve ürünlerin sevkiyata uygunluğunu onaylamak için günde9 bin analiz yapıyoruz.

Tedarikçi İlkelerimiz:
Ana hammaddemiz olan sütün dışında malzeme ve hizmet tedarik ettiğimiz çok sayıda paydaşımız bulunuyor. Doğrudan çalıştığımız tedarikçi sayımız 1.179 adet iken, tedarikçilerimizin tedarikçileri ile birlikte mal ve hizmet sağlayıcılarımızın sayısı 12.273 adede ulaşıyor. Tedarikçilerimizin, yasalara ve Sütaş’ın sürdürülebilirlik kriterlerine uygun olmaları ile kaliteli ve zamanında mal ve hizmet sağlamalarını gözetiyoruz.

Bu kapsamda, kalite ve hijyen koşullarından, insan kaynakları ve çevre yönetimi uygulamalarına kadar, sürdürülebilirlik kriterlerimizi oluşturan alanlarda, tedarikçilerimizi değerlendiriyoruz. Değerlendirme sonuçlarına ve diğer risk faktörlerine bağlı olarak, denetimlerimizi,6 ay-3 yıl arasındaki periyotlarla, gerçekleştiriyor ve gerekli iyileştirmelerin takibini yapıyoruz. Tedarikçilerimizin kriterlerimize uygunluğunun, bağımsız denetim firmaları aracılığı ile de düzenli olarak ölçülmesini sağlıyoruz.

Gıda Güvenliği Yönetim süreciyle, tedarik zincirimizin en başından en sonuna kadar, önleyici, sürdürülebilir ve izlenebilir; yürürlükteki yerel gıda güvenliği mevzuatına ve uluslararası HACCP standardına uygun; “İyi Üretim, İyi Hijyen, İyi Laboratuvar” prensiplerine göre üretim yapıyoruz. Ürünlerimizi hazırlarken kendi kontrollerimize ek olarak, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ve müşterilerimiz tarafından yapılan denetimler aracılığıyla raflara güvenilir gıda ulaştırma taahhüdümüzü sınıyoruz. 2015 yılında Aksaray ve Karacabey tesislerimizde yaptığımız üretimin tamamı, bağımsız kuruluşlar tarafından, FSSC 22000 ve ISO/TS 22002-1 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemlerine uyum denetiminden geçti.

2014 yılında gıda güvenliği konusundaki uygulamalarımızı daha ileri taşımak amacıyla; Gıda Güvenliği Yönetim Sistemimizi, Küresel Gıda Güvenliği İnisiyatifi (Global Food Safety Initiative) tarafından tanınan kapsamlı FSSC 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi’ne dönüştürdük.

Sütaş’ta, tüketicilerimizle aramızdaki güven ilişkisini pekiştirmek için tüm üretim sürecimizi şeffaf biçimde anlatmaya inanıyoruz ve tüketicilerin sağlıklı tercihler yapmalarına yardımcı olmak için üzerimize düşeni yapıyoruz. Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği tarafından belirlenen, sağlıklı beslenme ve gıda güvenliği açısından önem arzeden; gıdanın niteliğine ve üretimine ilişkin bilgileri, etiketlerimizde tüketicilerimiz ile paylaşıyoruz.

Artan işlenmiş gıda tüketimi, hızlı kentleşme ve değişen yaşam biçimlerimiz, günlük beslenme alışkanlıklarımızı önemli ölçüde etkiliyor. Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) verilerine göre gün geçtikçe daha fazla doymuş yağ, trans yağ, şeker ve tuz tüketiliyor. Sütün doğallığı ve özündeki besin değeri korunarak üretilmiş süt ve süt ürünlerinin daha çok tüketiminin teşvik edilmesi, ciddi sağlık riski içeren bu tüketim alışkanlıklarını önlemekte büyük önem taşıyor. Ana sınıfı dâhil olmak üzere ilköğretim öğrencilerine süt içme alışkanlığı kazandırmak; yeterli ve dengeli beslenmelerine katkıda bulunarak sağlıklı büyüme ve gelişmelerini desteklemek amacı ile Milli Eğitim Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Ulusal Süt Konseyi işbirliği ile yürütülen Okul Sütü Projesi’ne, 2013 yılından itibaren katılarak gelecek nesillerin güvenli süte erişmelerine yardımcı olduk.

Süt ve süt ürünleri, doğası gereği insan sağlığını koruyor. Ancak, özel beslenme ihtiyaçları olan tüketicilerimiz için de toplam ürün portföyümüzün %75’ini sodyumu ve yağı azaltılmış; light alternatiflerle beraber sunuyoruz.

Light ürün kategorilerinde, miktar ve ciro payı bakımından pazar lideriyiz.1 Ayrıca, peynirlerimizin tuz oranları, Sağlık Bakanlığı tarafından 2015 yılının Şubat ayında yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Peynir Tebliğinde verilen maksimum tuz oranlarının altında bulunuyor.Sütaşlıların Mutluluğunu Ve Sağlığını Düşünmemiz Çok Doğal

Sütaş’lı olmak demek, “iyi insan, iyi vatandaş, iyi sütçü olmak” demektir. Bu felsefeden hareketle, insan kaynakları vizyonumuz; Sütaş’ın değerlerine sahip çıkan, sütün iyiliğini ve bereketini yayma misyonunu benimsemiş, işinde uzmanlaşmış ve ustalaşmış iyi sütçülerden oluşan bir aile kurmak ve Sütaş’ı, misyonuna saygı duyulan, güçlü bir çalışan markası haline getirmektir.

Sütaş’ta faaliyetlerimizi, Kurumsal Yönetim İlkeleri’ni ve etik değerleri gözeterek yürütüyoruz. Bu ilkeler ve değerler doğrultusunda, çalışan haklarını korumayı, günün ve ekonominin gerekleri doğrultusunda sürekli geliştirmeyi hedefliyoruz.

Sütaş’ta adil, şeffaf, güvenli, huzurlu ve verimli çalışma ortamının sürdürülmesinin gereği olarak çalışanların hakları çerçevesinde özgür iradeleriyle hareket etmelerini destekliyor ve gereken tüm hukuki güvenceyi sağlıyoruz. Son 10 yıldır, süt ve süt ürünleri sektörünün lider markası olmamızın, iş yerindeki huzur ve güven ortamımıza da bağlı olduğuna inanıyoruz. Çalışma ortamımızın, çalışanlarımızın gelişimini ve motivasyonunu olumlu etkileyerek iş verimimizi daha da artıracağına inanıyoruz.

İnsan Kaynakları Stratejimiz:
• Sürdürülebilir ve başarılı iş sonuçları için mutlu ve kuruma bağlı çalışanlar yaratırız.
• Gerçek rekabet avantajımız insan kaynağımızdır.
• Farkı, bütün çalışanlarımızın benimsediği kurum kültürümüzle yaratırız.

Sütaş çalışanlarının, şirketimizin işleyişinde daha katılımcı olmalarını sağlamak, önerileri birlikte değerlendirmek ve karar vermek amacıyla çalışanlarımızdan oluşan çeşitli kurul ve komitelerimiz bulunuyor:

Öneri Komitesi: Bütün Sütaşlılar’ın işe katkı sağlayan önerilerini değerlendiren ve ödüllendiren komitedir.

Sosyal Aktivite (Grup Sütaşkı) Komitesi: Sütaşlılar’ın günlük hayatlarına katkıda bulunacak, sosyal yaşamlarını zenginleştirecek faaliyetlerin planlanması ve düzenlenmesi için çalışan bir komitedir.

SG Kurulu: İSG yönetmeliğinin uygulanmasının takibi, gerekli tedbirlerin belirlenmesi, İSG konularında çalışanlara yol gösterme ve bildirimde bulunmaktan sorumludur.

Büyüyen şirketimizin tüm çalışanlarının, kurum kültürümüzü aynı şekilde anlayıp içselleştirmesini, sürdürülebilir başarımızın temeli olarak görüyoruz. Sütaş’ta kararlarımızı oluştururken, çalışanlarımızla müzakere ederek, birlikte doğruyu bulmaya ve ortak aklı oluşturmaya çalışıyoruz.


SÜTAŞ'TA FIRSAT EŞİTLİĞİ VE KARİYER

Etik kurallarımızda da önemle vurgulanan “Fırsat Eşitliği”, insan kaynakları politikamızın temelini oluşturur. Sütaş’ta, çalışma arkadaşlarımızın, cinsiyet, yaş, ırk, milliyet, din, siyasi inanç ve her türlü kişisel farklılıklarına saygı gösteriyor, herkesin eşit haklara sahip olduğu, katılımcı bir iş ortamı yaratıyoruz. Farklı bakış açılarının kurumumuza zenginlik kattığına inanıyoruz.

Sütaş’ta işe alım, eğitim, ücretlendirme, kariyer yönetimi süreçlerinde fırsat eşitliği ilkesini esas alıyoruz. Çalışanlarımızın mesleki gelişim ve kariyerlerini etkileyen değerlendirmeleri, “Kariyer Yönetimi” politikamız çerçevesinde; beceri ve yetkinlikleri ile katkı ve deneyimlerine dayanarak yapıyoruz. Bu yaklaşımımızı özellikle 3 ana süreç ile destekliyoruz.

Kariyer ve Gelişim Komiteleri: Çalışanlarımızın kariyer ve gelişimleri ile ilgili geri besleme alması, doğru bir yedekleme ve gelişim planı oluşturulması, kritik insan kaynağının ortak görüş oluşturularak belirlenmesi, desteklenmesi ve tüm insan yönetimi süreçlerinin buna uyumlu olması için yapılandırılmıştır. Her yıl bir kez bu komiteler ile tüm çalışanlarımız değerlendirilmektedir.

Yedekleme Planları: Kariyer ve Gelişim Komitelerinden elde edilen çıktılarla organizasyonda bir üst pozisyonu yedekleyebilecek çalışanlarımızın mevcut görevleri, geçmiş deneyimleri ve potansiyelleri ile değerlendirilerek belirlendiği planlardır. Yedekleme Planları ile üst seviye yönetim rolleri için değerlendirilebilecek çalışanlar belirlenir ve pozisyonların risk haritaları çıkarılır.

Kariyer Kurguları: Hem genç istihdamı destekleyerek profesyonel yaşamlarına kariyer yapacakları alanda çok yönlü öğrenme ve gelişme fırsatı sunan hem de kuruma işin farklı boyutlarını bildiği için sektörü iyi öğrenmiş, işinde uzmanlaşmış insan kaynağı sağlamak amacıyla oluşturulan programlardır. Öncelikle Üretim, Satış ve Pazarlama kariyer kurguları ile çalışanlarımıza güçlü bir öğrenme ve deneyim fırsatı sunulmaktadır.

Kariyer kurguları ile çalışanlarımız ilgili fonksiyonun ilişkide bulunduğu tüm alanlara dokunur, sistemsel ve operasyonel süreçlere hâkim olur ve deneyimleyerek öğrenir.

Kurgudaki çalışanlarımızın performansları, gelişim ihtiyaçları ve motivasyonları ile ilgili İK iş ortakları tarafından düzenli görüşmeler ile takip edilir.

Kurumumuzda kadın ve erkek çalışanlarımıza sağladığımız eşit ücret ve kariyer fırsatlarının yanında, verilen yan haklarda da eşitlik ilkemize sadık kalıyoruz. Örneğin 2015 yılında, 104 kadın çalışanımız doğum izninden ve 382 erkek çalışanımız babalık izninden yararlandı. Doğum izni kullanan 104 kadın çalışanımızın 88’i Sütaş’a geri döndü.

Kadın çalışanlarımız, 2015 yılı itibarıyla toplam çalışanlarımızın %19’unu oluşturuyor. Kadınların ekonomik bağımsızlıklarını kazanarak toplumda güçlü birer birey olmalarına katkıda bulunmak amacıyla kadın çalışan istihdamımızı artıracağız.PERFORMANS YÖNETİMİ

Sütaş’ta performans yönetim sistemi kurum içi hedefleri ve yetkinlikleri baz alır. Performans yönetim süreci sene başında belirlenen hedefler ile başlar. Sene içerisinde ve ara değerlendirme döneminde hedeflerin gerçekleşme durumu takip edilir ve gerekli aksiyonlar alınır. Ayrıca çalışanların bu hedeflere ulaşmasını sağlayacak davranışları konusunda karşılıklı olarak geri beslemeler yapılır. Yıl sonu performans değerlendirme görüşmelerinde yöneticilerimiz ve çalışanlarımız hedef gerçekleşmeleri ve yetkinlikleri değerlendirir, bir sonraki dönem için gelişim ihtiyaçlarını belirler. Performans değerlendirme çıktıları eğitim ve yetenek gelişim, ücretlendirme, kariyer yönetimi gibi tüm İK süreçlerinde kullanılır.DİYALOG MEKANİZMALARI


Şirket içi etkileşimi ve süreçlere katılımı artırmak amacıyla modern iletişim mecralarını etkin şekilde kullanıyoruz. Intranet üzerinden çalışanlarımız, şirketimiz hakkındaki bilgilere, sektöre ve kurumumuza dair haberlere ulaşılabiliyor, şirket içi kariyer fırsatlarını takip edebiliyor; Sütaş Kütüphanesi’nden kitap alabiliyorlar. Şirketimizle ilgili yenilikleri ve haberleri paylaştığımız bir diğer mecramız olarak, periyodik olarak yayımlanan Sütaşkı Dergimiz bulunuyor.

Büyüyen şirketimizde İnsan Kaynakları süreçlerinin tek merkezden yönetilmesini sağlamak amacıyla 2013 yılında SAP İnsan Kaynakları Projesi’ni hayata geçirdik. Böylece, süreçlerin daha sistematik ve hızlı bir şekilde ilerlemesini ve çalışanlarımızın İnsan Kaynakları süreçlerine katılımını sağladık. Sosyal amaçlı düzenlediğimiz tüm şirket içi ve dışı etkinliklerini, insan kaynaklarının yanı sıra, gönüllü çalışanlarımızdan oluşan Grup Sütaşkı aracılığıyla organize ediyor, yazlık sinemadan kültür gezilerine kadar çok çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Şirket içi iletişimimizi, çalışanlarımızın ailelerinin de katılımı ile yapmaya özen gösteriyoruz. Bu yolla, hem ailelerin değerlerimizi benimsemesini hem de çalışanlarımızın aidiyetinin güçlenmesini amaçlıyoruz.

Kıdem Törenleri ve şirketimizin yıldönümleri gibi özel günler, çalışanlarımızın ailelerini de davet ettiğimiz etkinlikler arasında yer alıyor. 2009'dan beri Kurumsal Oyunlara katılım gösteriyoruz. 60 kişilik çalışan grubumuzla, futbol, tenis, bowling, basketbol, karting, masa tenisi gibi spor dallarında hem yarışıp bir arada eğleniyor hem de spora destek veriyoruz.

2015 yılında, gelişen kurumsal anlayışımızı aktarmak, çalışanlarımızla birlikte yarattığımız değeri yine çalışanlarımız ve aileleri ile kutlamak için, kuruluşumuzun 40. yılı kutlamaları kapsamında konser, yarışma, kıdem ödülleri ve pek çok Sütaşkı Festivalleri düzenledik. Konserler, yarışmalar ve diğer pek çok etkinliğin yer aldığı festivallere, İstanbul’da 2.000, İzmir’de 800, Antalya ve Adana’da 1.000’i aşkın çalışanımız aileleri ile birlikte katıldı.Güvenilir Bir Ortamda Verimli ve Huzurlu Çalışmak Çok Doğal

Çalışanlarımız için güvenli bir iş ortamı sağlamak amacıyla, olası iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı, kanun ve yönetmeliklerin ötesinde önlemler alıyor ve düzenli iyileştirmeler yapıyoruz. Tüm iş süreçlerimizde olduğu gibi, “önleyici yaklaşım” prensibimiz sayesinde iş kazalarını da oluşmadan engellemeyi esas alıyoruz.

SÜTAŞ’ta, tüm üretim süreçlerimizi OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi standardına uyumlu şekilde yönetiyoruz.

OHSAS 18001 standardına uyumlu olarak, sürekli iyileştirme taahhüdü içeren bir İSG yönetmeliğimiz bulunuyor. Bu yönetmeliğin uygulanmasının takibini; iş sağlığı ve güvenliği konularında alınması gereken tedbirlerin belirlenmesinden ve çalışanlara aktarılmasından sorumlu olan İSG Kurulu yapıyor. İSG Kurulu, Kurumsal İSG yönetiminden sorumlu Müdür’e ve İSG denetiminden İcra Kurulu adına sorumlu olan Yönetim Sistemleri Başkanı’na raporlama yapıyor.

İSG yönetimine dair bütün uygulamalarımızla, Sütaş bünyesindeki tüm faaliyetlerde “sıfır iş kazası” hedefine ulaşmayı amaçlıyoruz. Bu hedefe ulaşmak için, tüm faaliyet alanlarındaki riskleri önceden belirleyerek önlem alıyoruz.

Bütün üretim tesislerinde gürültüye bağlı işitme kaybı, sağmal grup çalışanları için el ve ayak yaralanmaları, çiftlik çalışanları için zoonotik hastalıklar ve yem fabrikası çalışanları için toza bağlı solunum yolu hastalıkları risklerini, tesislerimizdeki başlıca İSG riskleri olarak belirledik. Bu risklere odaklı olarak, süreçlerimizi kayıt ve denetimler ile geliştiriyor, eğitimler vasıtasıyla çalışanlarımızın alınan önlemleri benimsemesini ve uygulamasını sağlıyoruz. Ayrıca “Öneri Sistemi”miz aracılığıyla, çalışanlarımızın İSG konularındaki önerilerini iletmelerine imkan sağlıyor, hayata geçen önerileri ödüllendiriyoruz.

Sağlıklı yaşam anlayışımızın kapsamında yemek menülerimizi, işyeri hekimlerimiz ve aşçıbaşılarımızın ortak çalışması ile kalori ve dengeli beslenme açısından denetliyoruz. Sigarayı bırakma kampanyası kapsamında eğitimler veriyor, ortak yaşam alanlarında sigaranın sağlığa zararları konusunda iletişim mesajları yayınlıyoruz. Fiziksel sağlık kadar çalışanlarımızın ruhsal sağlığını da önemsiyoruz, özellikle stres yönetimine dair seminer programları ile iş ve aile yaşamlarına pozitif katkı sağlamayı hedefliyoruz.

Ayrıca, çalışanlarımızın sağlıkları konusunda proaktif olmak amacıyla şirket içinde sağlık taramalarına başlayacağız. Buna ek olarak güçlendirdiğimiz sağlık birimimiz ile sağlıklı yaşamı destekleyecek yeni programları da (ergonomi, obezite vb) hayata geçireceğiz. Sürdürülebilir bir sağlık ve güvenlik kültürünün oluşup yaygınlaşması için İSG iletişimini yoğunlaştırarak devam ettireceğiz.

İş sağlığı ve güvenliği yönetimimizin önemli bir parçası olarak, gerçekleşen tüm iş kazalarını “İş Kazası / Acil Durum Tahkikat Prosedürü”müz kapsamında elektronik ortamda kayıt altına alıyor ve kazaların meydana gelme sebeplerini derinlemesine inceliyoruz. Buna ek olarak, kaza frekansı, kaza ağırlık oranı, yaş, tecrübe, vardiya, cinsiyet kriterlerini dikkate alarak, düzenli olarak raporlama yapıyoruz. Kaza ile sonuçlanmayan, ancak kaza gerçekleşmesine yaklaşılan durumlarda ise “ramak kala” formları düzenliyoruz.

Daha güvenli ve verimli çalışma ortamı yaratmak amacıyla sürdürdüğümüz faaliyetleri, Kaizen çalışmalarımızla da destekliyoruz. Bu kapsamda, sevkiyat planlama ve lojistik alanlarında “İş Güvenliği koşullarının iyileştirilmesi” ve “Ergonomik koşulların iyileştirilmesi” Kaizen çalışmalarımızı tamamladık.

Tüm çalışanlarımıza sunduğumuz kapsamlı özel sağlık sigortası ile karşılaşacakları herhangi bir sağlık sorununda yanlarında oluyoruz.

Yaptığımız çalışmalara paralel olarak, kaza frekans oranında ve kayıp gün oranında önemli gelişmeler kaydettik. 2015 yılında, kaza frekans oranı kayıt tutma yöntemlerindeki değişiklikten dolayı 6,67 olmuştur. Ayrıca, 2012’den bu yana, Sütaş ve taşeron şirketlerin çalışanlarında meslek hastalığına rastlamadık.

2015 yılında en sık gerçekleşen iş kazalarını, temizlik kimyasallarına temas, el ve ayaklarda kesikler, burkulmalar ve sıkışmalar olarak belirledik ve OHSAS 18001 standartlarıyla uyumlu şekilde ilgili önlemlerimizi aldık.

Kurulduğumuz günden bu yana, Sütaş’ta ve taşeron şirketlerde yaşanan tek ölümlü iş kazası, 2013 yılında Sütaş’ta, yüksek bir yerden düşüş sebebiyle gerçekleşti.

İş yerinde sağlıklı bir çalışma ortamının sağlanabilmesinin, tüm çalışanların kuralları benimsemesi ve uygulamasıyla mümkün olabileceğine inanıyoruz. Çalışanlarımızın %20’si, İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili kurullarda, çalışma gruplarında ya da gönüllü ekiplerde yer alıyor. İSG eğitimlerimizi yoğunlaştırarak, yeni çalışanlarımızın İSG uygulamalarımızı hemen öğrenmesini ve mevcut kadrolarımızın da, geliştirdiğimiz İSG süreçlerine ivedilikle adapte olmalarını sağlıyoruz.Çalışma ortamlarımızdaki sağlık ve güvenlik uygulamalarını yaygınlaştırmak amacıyla kullandığımız iletişim araçları arasında, İSG politikamız ve yönetmeliğimiz ve ilgili prosedürlerimiz, acil durum uygulama rehberlerimiz, kurallarımız hakkındaki broşürümüz, ilkyardım Acil Müdahale Rehberimiz, İSG duyurularının yer aldığı panolar ve karikatürlü uyarı afişleri bulunuyor.

Denetim mekanizmalarımıza ek olarak, çalışanlarımızın da birbirlerini daha güvenli çalışmaya teşvik ettiği bir çalışma ortamı yaratmak istiyoruz. Bu nedenle, tesislerimizde risk oluşturan durumları tespit ederek raporlayan ve gerekli önlemlerin alınmasını sağlayan gönüllü çalışanlarımız bulunuyor.SÜTAŞ ÖNERİ SİSTEMİ

Sütaş Öneri ve Takdir Sistemi ile tüm çalışanlarımızın çalışma ortamı ve iş süreçleri hakkında öneri ve fikirlerini paylaşmalarına olanak sağlıyoruz. Bu fikirleri hayata geçirerek kurum içi inovasyonu teşvik ediyor, iş süreçlerini iyileştiriyor ve katılımcı bir yönetim süreci oluşturuyoruz. İntranet veya tesislerimizdeki öneri kutuları aracılığıyla toplanan öneriler, çalışanlarımızın ve yöneticilerimizin birlikte görev aldığı farklı öneri komiteleri tarafından değerlendiriliyor; uygulanabilirlik ve katkı kriterlerine göre puanlanıyor. İyileştirmeye katkı sağlayan, bu konuda öncü olan çalışanlarımızı ‘Sürekli İyileştirme Ödülleri’yle; her sene düzenlediğimiz törenlerde ödüllendiriyoruz.


2015 yılında önerilerin bir kısmının yerini sistemimizdeki bir değişiklik ile üretimdeki yalın yönetim sistemi çalışmalarımız almıştır ve bu çalışmalar ayrı bir kategoride takip edilmektedir. Bu kapsamda Kaizen çalışmalarına 546 çalışan katılmış 157 iyileştirme çalışması gerçekleştirilmiştir.

 • 2015 yılında çalışanlarımızın yaptığı 3589 önerinin 1077’si hayata geçirilmesine karar verildi.


 • Ayrıca; fark yaratan ekip üyeleri ‘Eline, Aklına Sağlık Ödülleri’ ile yöneticileri tarafından anında takdir edilerek ödüllendirilebiliyorlar. Bu kapsamda, 2015 yılı içerisinde 64 Eline, Aklına Sağlık ödülü ile çalışanlarımızı takdir ettik. Bunlarla birlikte, kurumumuzda beş yıl ve katları süresince hizmet veren çalışanlarımıza kıdem ödülleri veriyoruz.  EĞİTİM VE GELİŞİM PROGRAMLARI

  Sütaş’ta Eğitim ve Yetenek Gelişim Departmanı kurumsal gelişime destek olacak ve öğrenme kabiliyetine hız katacak şekilde çalışmalarını yürütür. Öğrenme ve gelişim çalışmalarımızın kapsamında çalışanlarımızın yanı sıra aileleri, mono distribütör ve distribütör çalışanlarımız, taşeronlar ve öğrenciler de yer alır.

  Eğitim ve Yetenek Gelişim Departmanının tasarladığı tüm programların temelinde “İyi İnsan, İyi Vatandaş ve İşinin Ustası İyi Sütçü”ler yetiştirmek bulunuyor. Tasarladığımız ve uyguladığımız tüm programları hayata geçirirken çalışanlarımızın tamamına gelişim için fırsat eşitliği sunmayı hedefliyoruz.

  Eğitimlerimiz, işe yeni başlayan çalışanlarımıza sunduğumuz oryantasyon programı ile başlıyor. Oryantasyon programı ile yeni çalışanlarımızın kurum kültürüne ve görevlerine hızlı bir şekilde adapte olmalarını sağlayarak işe bağlılıklarını artırmayı hedefliyoruz. Bu süreçte yeni iş arkadaşlarımızı misyonumuz, vizyonumuz, değerlerimiz, ürün ve marka bilincimiz, bilgi güvenliği ve etik ilkelerimiz hakkında bilgilendiriyoruz. Oryantasyon kapsamında üst yönetim ile tanışma toplantıları organize ediyor, iş süreçlerini birebir deneyimli kişilerden öğrenebilmesi ve görevi kapsamına giren konularda bilgilendirilmesi için birebir deneyim paylaşımı ortamı sağlıyoruz.

  Çalışanlarımızın işinde ustalığını ve uzmanlığını geliştirmek, performanslarını artırmak ve potansiyellerini ortaya çıkarmak için Sütaş Akademi kapsamında; kurumsal, mesleki, kişisel gelişim, liderlik eğitimleri ile çalışanlarımızın gelişimine katkıda bulunuyoruz.

  Bu eğitimlerimizi, Sütaş değerleri, stratejileri ve iş yapış biçimine uygun şekilde kurguluyoruz.


 • Son 3 yılda mavi yakalı çalışan başına ortalama eğitim saatinde %38 artış.

 • 2015 yılında çalışan başına ortalama eğitim saati 16.5 saat olarak gerçekleşti.


 • Mutlu, bağlı ve verimli çalışanlar yaratmayı desteklemek ve çalışanlarımızın iş, özel yaşam kalitesini artırmak amacıyla farklı lokasyonlarımızda Sütaş Gelişim Seminerleri planlıyoruz.

  Bu kapsamda bu yıl 3.100 çalışanımızı alanında uzman ve lider isimlerle Sütaş Gelişim Zirvesinde buluşturduk. Ayrıca 1.300 çalışanımızın katılımıyla “Sigaranın Zararları, Baba Olma Sanatı, Okul Zili Çalıyor, Stres Yönetimi (Stresle Maçımız Var)” seminerleri tüm yıl boyunca devam etti.  Eğitim Faaliyetlerimiz ile Sektörümüzün Gelişimine Katkıda Bulunmamız Çok Doğal

  Sütçülük merkezlerimizde, süt üreticilerine, öğrencilere ve girişimcilere uygulamalı eğitim vermek üzere eğitim merkezi ve eğitim çiftliği kuruyoruz.

  Eğitimler aracılığı ile değer zincirimizin en önemli halkalarından biri olan üreticilerimizle bağlarımızı kuvvetlendirirken, aynı zamanda yüksek standartlarda, verimli üretim için gereken bilgi ve birikim ile tecrübemizi, koşulsuz olarak, eğitimlerden yararlanmak isteyen tüm süt üreticilerine aktarıyoruz. Bu eğitimlerle ülkemizdeki çiftçilerin AB standartlarında çiğ süt üretmelerini, ürettikleri sütün kalitesini ve verimliliğini arttırmayı, refahlarına katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Böylece, hem sektörümüzün ve ülkemizin kalkınmasına hem de tüketicilerimizin daha kaliteli süt ve süt ürünleri tüketmelerine, bilinçsiz üretim dolayısıyla oluşabilecek hastalık riskinin önüne geçmeye hizmet ediyoruz. Süt sektörü için nitelikli ara eleman yetiştirilmesi için yaptığımız çalışmalarla, gençlerin hayvancılık sektöründen kopmasını, kalifiye eleman sıkıntısını engellemeyi, süt hayvancılığı sektörünün sorunlarına çözüm geliştirmeyi ve tedarik zincirimizde oluşabilecek riskleri yönetmeyi hedefliyoruz.

  • 40. yılımızda, süt üretici eğitimlerine çevresel sürdürülebilirlik, tasarruf, bütçe yönetimi konuları dahil edildi.

  Süt hayvancılığı eğitimlerimizin sonuçlarının ölçülmesi amacıyla bağımsız araştırma şirketi INSIGHT’a yaptırdığımız anket çalışması kapsamında, 2012 yılına kadar Sütaş Eğitim Merkezleri’nde verilen eğitimlerden faydalanan toplam 400 kişiyle telefon yoluyla anket yapıldı.

 • Paydaş Görüşü: Paydaşlarımızın %80’i üretici eğitimlerini devam ettirmemizi bekliyor.


 • • Eğitimlerden memnuniyet oranı %99

  • Eğitimlerden sonra verimlilik ve gelir artışı sağlayan süt üreticisi oranı %90

  • Eğitim Projemiz ile 2014 Dünya Sütçülük İnovasyon Yarışması’nda “En iyi Sosyal Sorumluluk Projesi” ödülüne layık görüldük.

  • 2014 yılı Stevie Uluslararası İş Ödülleri Yarışması’nda, “Avrupa’da Yılın Kurumsal Sosyal Sorumluluk Programı” kategorisinde Gümüş Stevie ödülünü aldık.

  Sonuçlara göre, her 10 katılımcıdan 9’u verdiğimiz eğitimler sonrasında ürettikleri süt miktarı ve kalitesinde önemli düzeyde artış olduğunu ve bu sebeple elde ettikleri gelirin de arttığını belirtti. Üreticilerin çoğu eğitimlerden sonra süt veriminin ve damızlık hayvan sayısının fazlalaştığını; hayvan sağlık sorunlarının ise azaldığını belirtti.

  Sütaş, mesleki eğitim programlarına 1998’de, Uludağ Üniversitesi ile imzaladığı işbirliği protokolü ile başladı. Bu protokol kapsamında, Üniversite’nin Süt ve Süt Ürünleri, Gıda Teknolojisi, Süt ve Besi Hayvancılığı ile Yem Teknolojisi ve Hayvan Besleme programlarında okuyan öğrencilere, Sütaş’ta uygulamalı ders ve staj imkanları sağlıyoruz. Aksaray Entegre Tesisleri’nin faaliyete geçmesi ile birlikte, Aksaray Üniversitesi ile de bir protokol imzalayarak, Aksaray Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu öğrencilerine aynı desteği vermeye başladık. 2000 yılında, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile imzaladığımız protokolle eğitimlerimize süt üreticilerini de dahil ederek devam ettik. 15 yıldır kesintisiz süren, Türkiye’de ilk ve tek olan dört günlük ücretsiz, teorik ve uygulamalı süt hayvancılığı eğitimlerimizi, Karacabey ve Aksaray’dan sonra 2014 yılında Bingöl Üniversitesi ile işbirliği çerçevesinde Bingöl’e taşıdık.

  Türkiye’nin her yanından katılıma açık olan bu eğitim programlarımıza 2015 yılında 879 süt üreticisi katıldı. 2000-2015 yılları arasında toplam eğitimlerimizden faydalanan 17.000 süt üreticisi bakanlık onaylı sertifikalarını almaya hak kazandı. 29.000 kişi de çiftliklerimizi ziyaret ederek, şeffaflık politikalarımız çerçevesinde bilgilendirildi.

  Eğitim faaliyetlerimiz, Kuzey Avrupa’nın süt hayvancılığı, yem ve süt teknolojileri alanında en köklü eğitim kurumlarından biri olan Danimarkalı Kold Koleji ile 2012’de imzalanan protokolle uluslararası bir boyut kazandı. Karşılıklı öğrenci ve eğitmen göndererek bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunabileceğimiz bir platform oluştu. “AB Hayat Boyu Öğrenme Programları” başta olmak üzere, eğitim ve öğretim programları kapsamında projeler gerçekleştirilmesi; öğrenci, öğretim üyesi ve teknik elemanlara staj ve mesleki eğitim imkanları sağlandı. Sütaş’ın kuracağı “Süt Hayvancılığı ve Teknolojileri” Yüksekokulu’nun AB standartlarında eğitim verebilmesi için Kold College’dan danışmanlık ve eğitim desteği alınması planlandı. Bu kapsamda, Uludağ Üniversitesi ve Kold College ile beraber Sütaş Eğitim Çiftliği’nde öğrencilere dersler ve seminerler verildi.

  Uludağ Üniversitesi Karacabey Meslek Yüksek Okulu’nda dereceye giren dört öğrenci, Sütaş ve Kold College bursları ile Kold College tarafından düzenlenen 6 haftalık staj programına gönderildi.

  Eğitimde daha geniş kitlelere ulaşmak ve mesleki eğitim alanında donanımlı öğretmenler yetiştirmek amacıyla, 2014 yılında Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmen ve öğretim elemanları için hazırlanan “İşyeri Eğitimi Projesi”ni hayata geçirdi. TÜSİAD, YÖK, TOBB ve TİSK tarafından desteklenen proje kapsamında 12 mesleki eğitim öğretmeni Sütaş’ta süt ve süt ürünleri üretimi ve teknolojileri alanında 3 günlük işyeri eğitimi aldı. Sütaş Aksaray tesislerinde gerçekleştirilen ve Sütaş uzmanları tarafından verilen eğitimler ile faaliyette olduğumuz bölgelerin dışındaki coğrafyalardan öğretmenlere de ulaşarak çarpan etkisi yarattık.

  Süt hakkındaki bilgi ve birikimimizi toplumun her kesimi ile paylaşmak amacıyla Uludağ Üniversitesi Karacabey Meslek Yüksekokulu ve Aksaray Üniversitesi Aksaray Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu’na bağlı Süt Toplulukları ile birlikte 2010 yılından bu yana ‘Süt Kongreleri’ düzenliyoruz. Bu kongreler aracılığıyla paydaşlarımız ile karşılıklı bilgi alışverişinde bulunuyor, onları sütçülük ile ilgili önemli konular ve güncel gelişmeler hakkında bilgilendiriyoruz. Bu yıl “AB ve Türkiye’de Süt Hayvancılığı ve Sütçülükte Mesleki Eğitim” konusuna odaklanılan kongreye, aralarında öğrenci, öğretmen, akademisyen, Tarım İl Müdürlüğü temsilcileri ile kamu kurum ve kuruluşlarından görevlilerin bulunduğu yaklaşık 300 kişi katıldı. Kold College, Wageningen Üniversitesi, AEDIL’den uluslararası konuşmacıların deneyimlerini paylaştığı ‘Süt Kongresi’ bu seneden itibaren uluslararası fikir önderlerinin katılımı ile iki senede bir yapılacak.

  Mesleki eğitim faaliyetlerimizle, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile İstanbul Uluslararası Özel Sektör ve Kalkınma Merkezi (IICPSD)’nin “Mesleki Eğitim” araştırması kapsamında Türkiye’nin tüm sektörlerindeki, beş en iyi uygulama arasına girdik. UNDP ile IICPSD, Boğaziçi Üniversitesi, Koç Üniversitesi ve Bilgi Üniversitesi’nin işbirliğiyle gerçekleşen çalışma sonunda hazırlanan bilimsel yayınla, eğitim programımız, gelişmekte olan ülkelere model olarak sunuldu.


  BURS PROGRAMLARIMIZ

  Eğitimde işbirliği protokollerine ek olarak 2011 yılında başlattığımız Sütaş Eğitime Destek Bursu kapsamında, sütçülük ve süt hayvancılığı programlarında okuyan 132 öğrenci, Sütaş Mesleki Eğitim ve Yabancı Dil Bursu’ndan faydalanarak eğitimlerini tamamladı. 2015 yılında ise Uludağ Üniversitesi, Aksaray Üniversitesi ve Sütaş arasında imzalanan Mesleki Eğitime Destek Burs Protokolleri çerçevesinde 15 öğrenciye burs verdik. Aynı protokol çerçevesinde Sütaş tarafından öğrencilere verilen İngilizce bursundan 2015/2016 öğretim yılında 16 öğrenci yararlandı.

  40. yılımızda başlattığımız, 40 başarılı mühendislik öğrencisine verdiğimiz burs programımız kişisel gelişim ve kariyer koçluğunu da içermektedir.  ÜRETİCİLERİMİZ ANLATIYOR

  “Leyla benim malım değil canım” Çiftliğimde en önemli sorun doğumdan sonra başlıyor. Meme hastalığı, işkembe dönmesi gibi problemler yaşıyoruz. Sütaş eğitimlerinde tanıştığımız Süt Dede ve diğer hocalarımızdan bu hastalıklarla başa çıkmayı öğrendik. Elimde büyüyen ineklerimin sağlıklı olmasını istiyorum. Bir şeyi bilinçli yapmak gibisi var mı?"

  Hediye Şimşek

  “Annemden kalma bu meslek bana. Küçükken başladık hayvan bakmaya, aileden yetiştik. 2-3 hayvanla başladım, şimdi 8 ineğimiz var. Sütaş eğitimlerine 2 ay önce katıldım daha çok öğrenmek için. Küçük bir yerim var, büyütmek istiyoruz. Şimdi hayvanlarıma bakarken yanlış bir şey yaparsan hemen eğitimler aklıma geliyor düzeltiyorum. Çok faydası oldu eğitimlerin. Sütaş’a hep teşekkür ediyoruz."

  Ümmühan Çakan

  “Babamdan kalan mesleği 10 yıldır yapıyorum. 7 yıl önce Sütaş’ın eğitimlerine katıldım. İkinci gidişimde köyden büyük bir grubu toplayıp gittim. Öğrendiğim hayvan besleme teknikleriyle şimdi inek başına günlük 5 kg daha fazla süt alıyorum. Yanlış uygulamalarımı düzelttim. Herkese tavsiye ederim."

  Halvet Tünertal  Üyelik Şartları

  Aşağıdaki metinde yazılı bulunan ve Sutas.com.tr kullanım şartları, gizlilik ve telif hakları ile ilgili size bilgi veren metni okumanız gerekmektedir.

  Bu şartları kabul etmeniz halinde sizden beklenen, ister üye olarak ister konuk olarak anlaşmaların şartlarına uymanızdır. Sitemizden faydalanmaya başlamadan önce sizden ne gibi bilgiler istendiğini ve bunların ne amaçla istendiğini anladığınızdan emin olmanız sizin yararınızadır.

  Sutas.com.tr sitesinin tüm hakları, Sütaş'a aittir. Site içeriğindeki tüm malzemeler uluslararası telif hakları ve ticari marka kanunları tarafından korunmaktadır. Kod ve yazılım da dahil olmak üzere, site içeriğindeki tüm materyaller, yazı, makale, görüntü, doküman, fotoğraf, resim, ses, işaret vesaire fikir ürünleri Telif Hakları ile ilgili yasal mevzuat uyarınca korunmakta olup, Sütaş'ın yazılı izni olmadıkça bu sitedeki hiç bir malzemeyi değiştiremez, çoğaltamaz, yeniden yayımlayamaz ya da dağıtamazsınız. Sutas.com.tr’de yer alan yazı, makale, görüntü, doküman, fotoğraf, resim, ses materyallerini Sutas.com.tr sitesine bağlı kaldığınız süre boyunca kullanma hakkına sahipsiniz.

  Sutas.com.tr, üçüncü şahıslar tarafından idare edilen İnternet sitelerine bağlantılar ve yönlendiriciler de sağlamaktadır. sutas.com.tr, bu üçüncü şahıs sitelerindeki bilgileri, ürünleri ve hizmetleri hiçbir şekilde işletmemekte ya da denetlememektedir. Sutas.com.tr kanalı ile bağlandığınız diğer sitelerde yayınlanan içerik ve sorunlar bağlanılan sitenin sorumluluğu altındadır. Bağlanılan sitelerdeki içerikler ve sorunlar nedeniyle Sutas.com.tr'ye sorumluluk yüklenilemez, yöneltilemez.

  Sutas.com.tr, malzemelerinin kullanımından ya da kullanılamamasından kaynaklanabilecek doğrudan veya dolaylı sonuçların yol açabileceği hiçbir zarardan sorumlu değildir. Bu anlaşma, Sutas.com.tr tarafından, herhangi bir anda, önceden uyarı yapılmaksızın bitirilinceye kadar geçerlidir. Bilgisayarınıza indirdiğiniz malzemelerle ilgili size getirilen kısıtlamalar ve bu anlaşmada sayılan sorumlulukların reddi ve sınırlanması devam edecektir.

  Sutas.com.tr, gizlilik haklarınıza önem verdiği için, aşağıda belirtilen şu ilkelere uyar: Kişisel bilgileriniz gerektiğinde bunu açıkça sorarız. Sutas.com.tr'nin yeni özellikleri, hizmetleri ya da ürünleri hakkında size zaman zaman bilgi gönderebiliriz fakat kişisel bilgilerinizi kesinlikle üçüncü şahıslarla paylaşmaz ve açıklamayız. Eğer bu ilkelerimiz hakkında sorularınız varsa, lütfen tuketici@sutas.com.tr adresine elektronik posta yoluyla gönderiniz.

  Bu anlaşma, T.C. yasalarına uygun olarak, hiçbir yasal tezata yer verilmeden yürütülecektir. Eğer bu anlaşmanın herhangi bir maddesi, yasadışı, geçersiz ya da herhangi bir nedenden ötürü yasal açıdan uygulanamaz durumdaysa, o halde söz konusu madde bu anlaşmadan çıkarılabilir sayılacak ve geriye kalan maddelerin geçerliliğini ve yasal açıdan uygulanabilirliğini etkilemeyecektir.