SELECT YOUR LANGUAGE

Doğu-Güneydoğu Anadolu Sütçülük Projesi Bingöl Entegre Tesislerimiz Açılıyor

Marmara Bölgesi’nde Karacabey’de, Orta Anadolu’da Aksaray’da, Ege Bölgesi’nde Tire’de yer alan tesislerimizin hepsinde “Çiftlikten Sofralara” entegre iş modelimiz ile faaliyet gösteriyoruz. Ürünlerimizin doğallığını, lezzetini ve besin değerlerini güvence altına alan entegre iş modelimizle ineklerimizin beslendiği yemden, sofralarınıza gelen süt ürünlerine kadar tüm süreçleri entegre ediyor, izliyor, denetliyoruz. Dördüncü tesisimiz olan Sütaş Doğu Güneydoğu Anadolu Sütçülük Projesi Bingöl Entegre Tesislerimiz de aynı entegre yapıya sahip.

“Doğu Güneydoğu Anadolu Sütçülük Projesi Bingöl Entegre Tesisleri” yatırımı kapsamında süt hayvancılığı eğitim merkezi ve eğitim çiftliği, damızlık süt sığırı çiftlikleri, düve yetiştirme çiftliği, besi çiftliği, yem bitkileri tarımı, yem fabrikası, süt ürünleri fabrikası, biyogaz elektrik üretim tesisi ve organomineral gübre tesisi bulunuyor. Ayrıca hayvan sağlığı ve nesil ıslah konularına odaklanacak bir Ar-Ge merkezi yer alıyor. Yatırımın ilk etabı 3 bin 200 dönüm büyüklüğünde bir arazide gerçekleştiriliyor. Arazinin yarısı tesisler için kullanılırken diğer yarısı da yem bitkileri üretimi ve mera olarak değerlendiriliyor. Süt fabrikası, yem fabrikası, çiftlikler, enerji, gübre hepsi bir arada, tam bir entegrasyon ve sürdürülebilirlik örneği oluşturuyor.

Doğu Güneydoğu Anadolu Sütçülük Projesi Bingöl Entegre Tesislerinde;

• Süt hayvancılığı eğitim merkezi ve eğitim çiftliğinde süt hayvancılığı yatırımı yapmak isteyen yatırımcılara, yatırımlarını büyütmek isteyen üreticilere ve genç girişimcilere ücretsiz hayvancılık eğitimi verilecek.
• Yem fabrikası; hem çiftliklerimizdeki ineklerin hem de bölgenin tüm yem ihtiyacını karşılayacak.
• Süt ürünleri fabrikamızda başta süt, yoğurt, ayran, peynir olmak üzere çok çeşitli süt ürünleri üretilecek. Bölgesel ürünler geliştirilecek.
• Hem çiftliklerimizin gübrelerini hem de fabrikalarımızın atıklarını işlediğimiz arıtma ve biyogaz tesisimiz yer alıyor. Biyogaz tesisimizde sıcak su, buhar ve tesislerimizin ihtiyacını karşılayacak elektriği üreteceğiz. Bu sistem güneş enerjisiyle de desteklenecek.
• Gübre ve atıklar biyogaz tesisinde işlendikten sonra çok kaliteli ve organik nitelikli gübre olarak geri kazanılıyor. Bu gübreler, sadece ürün verimliliğini artırmakla kalmıyor, toprağın organik yapısını da güçlendiriyor. Bunları ineklerimizin yemlerini yetiştiren çiftçilere dağıtacağız.
• Burada ayrıca hayvan sağlığı ve nesil ıslahı konularına odaklanacak bir Ar-Ge merkezi yer alıyor.
• Bu tesislerde 1.012 kişi çalışacak. Şu ana kadar işe başlayan çalışan arkadaşlarımızın yüzde 94’ü Bingöl ve bölge illerinden. Ayrıca 8 yıldan beri Bingöllü gençler Karacabey Meslek Yüksekokulu’nda eğitim gördüler ve Sütaş’ın Karacabey, Aksaray tesislerinde çalışarak bu proje için hazırlandılar. Şimdi Bingöl’e döndüler ve burada görev yapıyorlar.
• Binlerce üretici aileye süt üretimi ve yem bitkileri üretimi için sözleşmeli modelde düzenli iş olanağı ve düzenli gelir sağlanacak. Yem bitkileri üretimi 2 yıl öncesinden başladı, bu senenin hasadı da yapıldı, ineklerimizin kışlık ihtiyacı için depolandı.

Türkiye’nin dört bir yanından doğal lezzetlerimizi sofralarınıza ulaştırarak sütün iyiliğini ve bereketini yaymaya, Sütaşkı’mızı Türkiye aşkımızla birleştirerek yatırımlarımızla ülkemizin kalkınma ve refahına katkıda bulunmaya devam ediyoruz.

SÜTAŞ DOĞU-GÜNEYDOĞU ANADOLU SÜTÇÜLÜK
PROJESİ BİNGÖL ENTEGRE TESİSLERİ YATIRIMININ
SOSYO-EKONOMİK ETKİLERİ

Çok yakında tamamlanarak açılması beklenen Sütaş Doğu Güneydoğu Anadolu Sütçülük Projesi Bingöl Entegre Tesisleri yatırımının, Bingöl ve çevresine olan etkilerini geniş bir şekilde incelemek üzere Prof. Dr. Erinç Yeldan ve Bölgesel Kalkınma Uzmanı Kamil Taşçı tarafından iki yıl süren yoğun bir çalışma ve araştırma dönemi sonunda Türkiye’de ender rastlanan nitelikte “Bölgesel Etki Analizi Raporu” ortaya çıktı. Yatırımın Bingöl ve çevresine ekonomik ve sosyoekonomik etkilerini içeren “Bölgesel Etki Analiz Raporu” 29 Ocak’ta, Tarım ve Orman Bakanı Sn.Bekir Pakdemirli, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sn.Mustafa Varank ve TBMM Plan Bütçe Komisyonu Başkanı ve Bingöl Milletvekili Sn. Cevdet Yılmaz katılımıyla gerçekleşen bir toplantıda kamuoyuyla paylaşılmıştı.

◦ Raporda, Sütaş’ın faaliyetlerine başlamasıyla birlikte bölgede üretim teknolojisinde değişim, işsizliğin azalması, iş gücü niteliğinde gelişim, hane gelirlerinde artış, dışarıya göçün durması, hatta nitelikli nüfusun geriye dönmesi, gelir dağılımında dengelenme ve sosyal ve kültürel dönüşümün hızlanması gibi bölgeyi önemli ölçüde değiştirecek gelişmeler beklendiği belirtiliyor.
◦ Bingöl ve çevresindeki 6 ilde tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin gelişmesinde önemli rol oynayacak yatırımın, tarım ve hayvancılığın yanı sıra makine ekipman üretimi, ambalaj malzemeleri üretimi, inşaat, lojistik, tarımsal teknolojiler ve destek hizmetleri gibi çok değişik alanlardaki faaliyetleri harekete geçireceği öngörülüyor.
◦ Raporda, Sütaş Bingöl Entegre Tesisleri yatırımı, az gelişmiş ve gelişmiş bölgeler arasında yakınsamayı sağlayan bir bölgesel kalkınma projesi olarak tanımlanıyor.
◦ Sütaş yatırımı olmaksızın 2033 yılında Bingöl’de fert başı gelirin 7.322 USD olması beklenirken bu rakam yüzde 40 fazlasıyla 10.221 USD olarak gerçekleşmesi, böylece Bingöl’ün Türkiye’de fert başı gelir açısından 73’üncü sıradan 38’inci sıraya yükselmesi bekleniyor.

Yönetim Kurulu Başkanımız Muharrem Yılmaz, sütçülük etrafında oluşan değer zincirinin bereketli ve birçok sektörü harekete geçiren bir iş olduğunun altını çizerek Sütaş’ın “Çiftlikten Sofralara” iş modelinin; ekonomik, sosyal etkileri ve kapsayıcı niteliğiyle bir “Bölgesel Kalkınma Modeli” niteliğinde olduğunu belirtti.

Konuşmanın tamamını izlemek için lütfen tıklayın.

Prof. Dr. Erinç Yeldan ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bölgesel Kalkınma Uzmanı Kamil Taşçı tarafından oluşturulan raporda, Sütaş Bingöl Entegre Tesisleri yatırımı, az gelişmiş ve gelişmiş bölgeler arasında yakınsamayı sağlayan bir bölgesel kalkınma projesi olduğunu belirterek, Bingöl’ün Türkiye’nin önde gelen bitkisel yem üretimi ve hayvancılık cazibe merkezlerinden biri haline geleceğini ortaya koyuyor.

Konuşmanın tamamını izlemek için lütfen tıklayın.

Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sn. Mustafa Varank: “Tarım ile sanayinin buluştuğu bu modern yatırım ile Bingöl artık göç veren değil, göç alan bir Anadolu Kaplanı şehri olacak. 1,1 milyar lira değerindeki bu entegre yatırım büyükbaş hayvan yetiştiriciliğinden, süt işletmeciliğine yem üretiminden, enerji üretimine kadar birçok sektörü doğrudan ya da dolaylı olarak harekete geçirecek. Sadece Bingöl’ün değil, çevre illerin yani bölgenin ekonomisini de canlandıracak. Bu nedenle biz bu projeyi bir bölgesel kalkınma projesi olarak değerlendiriyoruz. Bingöl’e ve 250 km çapındaki tüm bölgeye hizmet edecek bu tesis, yerel üreticilerimizin ürünlerini kullanacak ve katma değerini yükselterek ekonomiye kazandıracak. Çiftçilerimize oluşturduğu gelir modeli, birçok aile bu sayede artık düzenli gelire kavuşmuş olacak. Oluşturacağı taleple bölge halkının gelirini yükselterek göçün önüne geçecek ve bölgesel gelişmişlik farklarını azaltacak. Rapordaki tahminlere göre 12 yıllık projeksiyon sonunda bu tesis pozitif-dışsal etkileri ile birlikte Bingöl ekonomisine 1,3 milyar dolar katkı sağlayacak. İl düzeyinde kişi başına milli gelir %40 daha fazla artacak ve bu sayede ülke ortalamasına yakınsama gerçekleşecek.”

Tarım ve Orman Bakanımız Sn. Bekir Pakdemirli: “Bingöl gibi bir yerde henüz arz da sağlanmamışken bu sözleşmeli üretimi, özellikle hayvancılık alanında özellikle kullanmamız gerekiyor. Bu sebeple bu tesislerin oluşmasına, kırsal kalkınma destekleri ile mutlaka katkı vereceğiz. Bu 50 başlık 650 dediğiniz, 650 tane ihtiyacımız var dediğiniz çiftlikleri normalde biz %50’ye varan katkılar ile bunları yaptırıyoruz. Mevzuatsal açıdan bir problemimiz yoksa %70’in üzerinde katkılar ile bu bölgede yaptıracağız ama önemli olan bu çiftliklerde sözleşmeli üretimin başlaması ve devam etmesi. Sütaş’ın hayvancılık eğitim merkezleri ile sektördeki bilgi kapasitesini artırmak için sağladığı katkıyı da yakından takip ediyoruz. Biliyoruz ki, Sütaş kurulduğu günden bu yana güçlü tedarik zinciri ile teknolojik yenilikleri üretim ile buluşturan, kaliteli üretime öncelik veren sektörümüzün önde gelen işletmelerinden biridir. Bu hakikaten çok değerli bir yatırım. Tüm katkısı olanlara çok çok teşekkür ediyorum.”

Üyelik Şartları

Aşağıdaki metinde yazılı bulunan ve Sutas.com.tr kullanım şartları, gizlilik ve telif hakları ile ilgili size bilgi veren metni okumanız gerekmektedir.

Bu şartları kabul etmeniz halinde sizden beklenen, ister üye olarak ister konuk olarak anlaşmaların şartlarına uymanızdır. Sitemizden faydalanmaya başlamadan önce sizden ne gibi bilgiler istendiğini ve bunların ne amaçla istendiğini anladığınızdan emin olmanız sizin yararınızadır.

Sutas.com.tr sitesinin tüm hakları, Sütaş'a aittir. Site içeriğindeki tüm malzemeler uluslararası telif hakları ve ticari marka kanunları tarafından korunmaktadır. Kod ve yazılım da dahil olmak üzere, site içeriğindeki tüm materyaller, yazı, makale, görüntü, doküman, fotoğraf, resim, ses, işaret vesaire fikir ürünleri Telif Hakları ile ilgili yasal mevzuat uyarınca korunmakta olup, Sütaş'ın yazılı izni olmadıkça bu sitedeki hiç bir malzemeyi değiştiremez, çoğaltamaz, yeniden yayımlayamaz ya da dağıtamazsınız. Sutas.com.tr’de yer alan yazı, makale, görüntü, doküman, fotoğraf, resim, ses materyallerini Sutas.com.tr sitesine bağlı kaldığınız süre boyunca kullanma hakkına sahipsiniz.

Sutas.com.tr, üçüncü şahıslar tarafından idare edilen İnternet sitelerine bağlantılar ve yönlendiriciler de sağlamaktadır. sutas.com.tr, bu üçüncü şahıs sitelerindeki bilgileri, ürünleri ve hizmetleri hiçbir şekilde işletmemekte ya da denetlememektedir. Sutas.com.tr kanalı ile bağlandığınız diğer sitelerde yayınlanan içerik ve sorunlar bağlanılan sitenin sorumluluğu altındadır. Bağlanılan sitelerdeki içerikler ve sorunlar nedeniyle Sutas.com.tr'ye sorumluluk yüklenilemez, yöneltilemez.

Sutas.com.tr, malzemelerinin kullanımından ya da kullanılamamasından kaynaklanabilecek doğrudan veya dolaylı sonuçların yol açabileceği hiçbir zarardan sorumlu değildir. Bu anlaşma, Sutas.com.tr tarafından, herhangi bir anda, önceden uyarı yapılmaksızın bitirilinceye kadar geçerlidir. Bilgisayarınıza indirdiğiniz malzemelerle ilgili size getirilen kısıtlamalar ve bu anlaşmada sayılan sorumlulukların reddi ve sınırlanması devam edecektir.

Sutas.com.tr, gizlilik haklarınıza önem verdiği için, aşağıda belirtilen şu ilkelere uyar: Kişisel bilgileriniz gerektiğinde bunu açıkça sorarız. Sutas.com.tr'nin yeni özellikleri, hizmetleri ya da ürünleri hakkında size zaman zaman bilgi gönderebiliriz fakat kişisel bilgilerinizi kesinlikle üçüncü şahıslarla paylaşmaz ve açıklamayız. Eğer bu ilkelerimiz hakkında sorularınız varsa, lütfen tuketici@sutas.com.tr adresine elektronik posta yoluyla gönderiniz.

Bu anlaşma, T.C. yasalarına uygun olarak, hiçbir yasal tezata yer verilmeden yürütülecektir. Eğer bu anlaşmanın herhangi bir maddesi, yasadışı, geçersiz ya da herhangi bir nedenden ötürü yasal açıdan uygulanamaz durumdaysa, o halde söz konusu madde bu anlaşmadan çıkarılabilir sayılacak ve geriye kalan maddelerin geçerliliğini ve yasal açıdan uygulanabilirliğini etkilemeyecektir.