Çiftlikten Sofralara

Çiftlikten Sofralara

Yem Bitkileri ve Kaba Yem Üretimi

İneklerin yaşamlarını sağlıklı olarak sürdürmeleri ve besin değeri yüksek, kaliteli süt verebilmeleri için ihtiyaç duydukları besin maddelerini, kaba ve karma yem olarak adlandırılan farklı yem çeşitleri ile sağlamak gerekir. Ortalama bir inek ürettiği her bir litre süt için 1 kg kaba yem tüketir. Kaba yem; mısır silajı, kuru yonca otu ve hububat sapı gibi bitkilerden oluşur.

Yem Bitkileri

“Çiftlikten Sofralara” entegre iş modelimizin ilk adımı, ineklerimizin yediği yemlerin yetiştirilmesi ile başlıyor. Sütlerimizin kalitesini güvence altına almak için ineklerimizin doğal ve sağlıklı yemlerle beslenmesine önem veriyor ve bu amaçla yem bitkileri üretimine öncülük ediyor, sözleşmeli modelle yem bitkisi üretimini destekliyoruz.

Yem Bitkileri Traktör

İşbirliği yaptığımız üreticilerimizi, toprağın hazırlanmasından uygun tohum seçimine, verimli sulama sistemlerinin geliştirilmesinden organik ve organomineral gübre teminine ve hasat faaliyetlerine kadar birçok konuda destekliyor, eğitiyor ve uzmanlaşmalarını sağlıyoruz.

Sözleşmeli üretim modeli ile çiftçilerimizin doğal ve sağlıklı yem bitkileri yetiştirmesini destekliyor, verimliliklerinin ve ürün kalitelerinin artmasına katkıda bulunuyoruz.

  • Üreticilerimizin topraklarını analiz ederek;
    • Toprağın eksiklerini belirliyor ve bunları tamamlayacak organik ve organomineral gübreleri temin ediyoruz.
    • Topraklarına uygun yem bitkilerinin belirlenmesini ve üreticilerimizin kaliteli ve sağlıklı tohumlara ulaşmasını sağlıyoruz.
  • Üreticilerimize, sulama sistemleri konusunda danışmanlık vererek su kaynaklarını verimli ve doğru zamanda kullanmalarını sağlıyoruz.
  • Hasat zamanı geldiğinde gerekli makine ve ekipmanları temin ediyor, yapılan hasadın taşınmasına da destek oluyoruz.