Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik Faaliyetlerimiz

Toplumun Gelişimi ve Refahı

“Çiftlikten Sofralara” entegre iş modelimiz; ekonomik, sosyal etkileri ve kapsayıcılığı ile “Bölgesel Kalkınma Modeli” niteliği taşıyor. Bu model; tarım, sanayi ve hizmet sektörlerinde birçok farklı alt sektörü harekete geçirirken yaratılan gelirin toplumun değişik kesimleri tarafından bölüşüldüğü örnek bir gelir dağılımı etkisi oluşturuyor ve binlerce insana istihdam sağlıyor.

Toplumun Gelişimi

Yerel Ekonomiye Katkılarımız

“Çiftlikten Sofralara” entegre iş modelimiz ile hayata geçirilen “Sütaş Güney Marmara Sütçülük Projesi, Karacabey Entegre Tesisleri”, “Sütaş Orta Anadolu Sütçülük Projesi, Aksaray Entegre Tesisleri” ve “Sütaş Ege-Akdeniz Sütçülük Projesi, Tire Entegre Tesisleri”, “Sütaş Doğu-Güneydoğu Anadolu Sütçülük Projesi, Bingöl Entegre Tesisleri” kendi bölgelerinde yarattıkları ekonomik ve sosyal etkilerle bölgelerinin kalkınmasına önemli katkılarda bulunan başarılı örnekler.

Bulunduğumuz yerlerde doğrudan ve dolaylı istihdam yaratıyor, yerel kapasite ve yetenekleri artırıyor, dayanıklı kırsal ekonomilerin yaratılmasına ve toplumların sosyal açıdan gelişimine katkıda bulunuyoruz.

2022 yılında satın alımlarımızın yüzde 94’ünü yerel tedarikçilerden yaptık. Çok sayıda yerel üreticinin ürettiği yem maddelerini satın aldık. Ayrıca bulunduğumuz bölgelerde makine ekipman üretimi, ambalaj malzemeleri üretimi, inşaat, lojistik, tarımsal teknolojiler ve destek hizmetleri gibi çok değişik faaliyetlerin gerçekleşmesine de imkan sağlıyoruz.

Ekiplerimiz; üreticilerin tarımsal üretimi daha verimli yapması, ürünlerin kalitesinin artırılması böylece daha fazla gelir elde edebilmeleri için üreticilerimiz ile yakın iş birliği içinde çalışıyor.

Hayvanlarımızın yediği yemlerin doğal ve sağlıklı olması amacıyla sözleşmeli bitkisel üretim yaptırıyor, bu kapsamda kendi gübrelerimizin ve kendi belirlediğimiz tohumların kullanılmasını sağlıyor, çiftçilerin üretim alanlarını sürekli kontrol ederek sürdürülebilir tarım uygulamalarını da içeren konularda tarla başı eğitimleri veriyoruz.

Sosyo-Ekonomik Etki Çalışmaları

Entegre tesislerimiz ve operasyonlarımızın bulunduğu bölgede yarattığı sosyo-ekonomik etkileri 2012 yılından bu yana bilimsel metotlarla ölçmek için çalışmalar yapıyoruz.

Aksaray Etki Analizi

Bingöl Bölgesel Etki Analizi

Sektörün Gelişimine Katkılarımız

İşimizi sadece “iş” olarak değil sosyal sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Bu kapsamda önceliğimiz; kamu, özel sektör, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte sektörümüzün daha da geliştirilmesine yönelik adımlar atmak ve bu tür çalışmalarda yer almak.

Sürdürülebilir Süt Hayvancılığı Eğitimleri

“Çiftlikten Sofralara” entegre iş modelimizin ilk halkasını Süt Hayvancılığı Eğitim Merkezlerimiz oluşturuyor. Merkezlerimizde süt üreticilerine yönelik düzenlediğimiz ücretsiz eğitimlerde, üreticilerin yüksek standartlarda ve yüksek verimlilikte süt elde edebilmeleri için gereken bilgi, birikim ve tecrübelerin yanı sıra çevrenin korunması, gübrenin değerlendirilmesi ve finansal sürdürülebilirlik eğitimleri de veriyoruz.

Üniversite-Sanayi İşbirliği Protokolleri

2011 yılında Bursa Uludağ Üniversitesi, 2014 yılında Aksaray Üniversitesi, 2018 yılında Bingöl Üniversitesi ile Mesleki Eğitime Destek Bursu Protokollerini imzaladık. Bu üniversitelerin süt değer zincirine iş gücü yetiştiren bölümlerinde okuyan öğrencilere Sütaş’ta uygulamalı ders, işyeri eğitimi ve staj imkânı sağlıyoruz.

Ders
Eğitim Bursu

Mesleki eğitimde iş birliği protokolleri kapsamında 206 öğrenciye eğitim bursu verdik.

Bursiyer

Okullarından başarı ile mezun olan bursiyerlerimize iş garantisi veriyoruz.

Sektörel İş Birlikleri

Sektörün gelişimi önceliğimiz. Bunun için kamu kurumları, sivil toplum örgütleri ve üniversiteler ile ortak çalışmalara katılıyoruz. Ar-Ge merkezimizin içinde yer aldığı, sektörün gelişimine yönelik projeler:

Bursiyer

Eğitime Destek Bursları

Üniversitelerde lisans düzeyinde öğrenim gören, başarılı ve maddi imkanları kısıtlı öğrencilere karşılıksız olarak Sütaş Eğitime Destek Bursu veriyoruz. Burs programımız kapsamında mentörlük, eğitim programları ve proje bazlı staj imkanı gibi bursiyerlerimizin kişisel gelişimlerine destek olacak fırsatları da sunuyoruz.

Mühendis İnek

Avrupa Birliği’nin öğrenim, eğitim, gençlik ve spor programı olan Erasmus + kapsamında 2022 yılında seçilen “Süt ve Süt Ürünleri Sektöründe Avrupa Mükemmelliği Projesi”nin Türkiye’deki sektör temsilcisi olduk. Projenin Türkiye ayağında, Türkiye Süt ve Süt Ürünleri Sektörü Mesleki Mükemmeliyet Merkezi’nin oluşturulması, nitelikli Ar-Ge personeli sayısının artırılması, sektördeki iş gücünün bilgi ve becerisinin AB düzeyine yükseltilmesi amaçlanıyor.

Uludağ Üniversitesi ile birlikte imzaladığımız Protokol kapsamında, ihtisas alanında uzmanlaşmış doktora seviyesindeki personelin yetiştirilmesi ve istihdamına katkıda bulunmak üzere üç öğrencinin burs almasını sağlıyoruz. Öğrencilerimizin tez çalışmaları devam ediyor.

İstihdam ve Gelişim

Çalışan Memnuniyeti ve Motivasyonu

Çalışanlarımızın her birinin mutluluk ve memnuniyetini önemsiyoruz. Farklı yöntemlerle çalışan memnuniyetini ölçüyor insan kaynakları süreçlerimizi yeniden planlıyoruz.

Çalışanlarımızın iş ve aile yaşamlarına katkı sağladığımız, tüm çalışanlarımızın bir araya gelmesine imkan tanıdığımız etkinlikler düzenliyoruz.

Çalışma arkadaşlarımızı ortak hedeflere yönlendirmek, verimliliği artırmak ve başarıları ödüllendirmek için hedef ve yetkinlik bazlı performans yönetim sistemi uyguluyoruz.

Çalışan Katılımı ve Gelişimi

İnek

Kurum içi inovasyonu ve operasyonel mükemmelliği sağlamada çalışanlarımızın katkısının ve takım çalışmasının önemine inanıyor, çalışanlarımızı tüm süreçlere dahil ediyoruz. Bu kapsamda çalışanlarımızın verimlilik, iş güvenliği, kalite, optimizasyon, enerji tasarrufu, hayvan refahı başta olmak üzere tüm faaliyetlerimize ilişkin fikir ve önerilerini alıyoruz.

Çalışan önerilerini, öneri sistemi ve sürekli iyileştirme çalışmaları kapsamında “Kaizen Sistemi”nde değerlendiriyor, uygulanabilir olanları hayata geçiriyor, öneri sahiplerini ödüllendiriyoruz.

İş Sağlığı ve Güvenliği

Güvenli ve sağlıklı bir iş ortamı yaratarak çalışma arkadaşlarımızı her türlü kaza ve meslek hastalığından korumayı öncelikli iş hedefimiz olarak benimsiyoruz.

İş Sağlığı ve Güvenliği, Entegre Yönetim Sistemi Politikamızın önemli bir bileşeni. Bunu pekiştirmek için tesislerimizde ISO 45001 İş Sağlığı Güvenliği ve Yönetim Sistemi standardını uyguluyor, sertifikalandırıyoruz.


Sürdürülebilirlik Raporu

Sürdürülebilirlik Raporunu
incelemek için tıklayınız.

RAPORU İNCELE