Hakkımızda

Raporlar

Bingöl Bölgesel Etki Analizi Raporu

“Çiftlikten Sofralara” entegre iş modelimiz; ekonomik, sosyal etkileri ve kapsayıcı niteliğiyle bir “Bölgesel Kalkınma Modeli” niteliğindedir. Bu model ile hayata geçirilen “Sütaş Güney Marmara Sütçülük Projesi - Karacabey Entegre Tesisleri”, “Sütaş Orta Anadolu Sütçülük Projesi Aksaray Entegre Tesisleri”, “Sütaş Ege Sütçülük Projesi Tire Entegre Tesisleri” ve “Sütaş Doğu-Güneydoğu Anadolu Sütçülük Projesi Bingöl Entegre Tesisleri” kendi bölgelerinde yarattıkları ekonomik ve sosyal etkilerle bölgelerinin kalkınmasına önemli katkılarda bulunan başarılı örneklerdir.

2020 yılında Kamil Taşcı ve Erinç Yeldan hazırlanan ve yatırımımızın, Bingöl ve çevresine yönelik ekonomik ve sosyal etkilerini bilimsel bir metodoloji ile inceleyen “Sütaş Doğu-Güneydoğu Anadolu Sütçülük Projesi Bingöl Entegre Tesisleri Yatırımının Sosyo-Ekonomik Etkileri: Bölgesel Dinamik Girdi-Çıktı Analizi (2018-2033)” raporunu paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz.

Raporda, Sütaş’ın faaliyetlerine başlamasıyla birlikte bölgede; üretim teknolojisinde değişim, yenilikçilik kapasitesinde artış, kurumsal kapasitenin gelişmesi, işsizliğin azalması, işgücü niteliğinde gelişim, hane gelirlerinde artış, dışarıya göçün durması, hatta nitelikli nüfusun geriye dönmesi, gelir dağılımında dengelenme ve sosyal ve kültürel dönüşümün hızlanması gibi bölgeyi önemli ölçüde değiştirecek gelişmeler beklendiği belirtilmektedir.

Rapor, bölgede ayrıca; tarım ve hayvancılığın yanı sıra, makine ekipman üretimi, ambalaj malzemeleri üretimi, inşaat, lojistik, tarımsal teknolojiler ve destek hizmetleri gibi çok değişik faaliyetlerin gerçekleşeceğini öngörmektedir.

Raporda, yatırımın Bingöl ve çevresinde meydana getirmesi beklenen ve yukarıda kısmen değindiğimiz gelişim ve değişimlerin, bilimsel yöntemlerle elde edilen rakamsal sonuçları da paylaşılmaktadır. Örneğin 2033 yılında Bingöl’ün GSYH’sının %61’ine denk gelen 1.3 milyar dolarlık kısmı, Sütaş’ın doğrudan ve dolaylı etkileri sonucunda oluşacaktır. Sütaş yatırımı olmaksızın 2033 yılında Bingöl’de fert başı gelirin 7.322 dolar olması beklenirken, bu rakam %40 fazlasıyla, 10.221 dolar olarak gerçekleşecektir. Bu gelişimin ili, Türkiye’de fert başı gelir açısından 73’üncü sıradan 38’inci sıraya yükselteceği hesaplanmıştır. Yapılan bir başka hesaplamaya göre ise, Sütaş’ın oluşturacağı 1 kişilik istihdam, bölgede 8 kişilik ilave istihdam oluşturacaktır.

Bingöl Bölgesel Etki Analizi Raporu - Özet

Bingöl Bölgesel Etki Analizi Raporu