Hakkımızda

Hakkımızda

Sütçülük Anlayışımız

Misyonumuz

Sütün iyiliğini ve bereketini yayma tutkusuyla "Çiftlikten Sofralara" süt değer zincirini ve bize emanet edilen kaynakları en verimli şekilde yönetip geliştirerek bireylerin yaşam kalitelerini artıran, sağlık ve mutluluk veren doğal ve lezzetli süt ürünleri sunmak.

Vizyonumuz

Süt sektörünün en sevilen markası, en güvenilen kuruluşu ve lider şirketi olmak.

Değerlerimiz

Saygı

İnsana, topluma ve doğaya saygılıyız.

Sorumluluk

Her zaman hesap vermeye hazır, adil ve şeffaf davranır, sorumluklarımıza sahip çıkarız.

Mükemmellik

İşimizin ustası ve uzmanı olmak için kendimizi sürekli geliştirir, mükemmeli ararız.

Tutku

Sütün iyiliğine, bereketine ve sütçülüğe kendimizi tutkuyla adarız.

Sütçülük Anlayışımız

Süt, sağlıklı bir yaşam sürebilmek için gerekli olan besin öğelerini ideal oranlarda ve dengede doğal olarak içeren, en temel, en faydalı, en kolay erişilebilir gıdamız. Bu değerli gıdanın üretilmesi; çok çeşitli sektörler üzerinde ekonomik etkileri olan, aynı zamanda kapsayıcı yönü güçlü bir ekonomik faaliyet. Sütün, “Çiftlikten Sofralara” ulaştırıldığı sürecin bütünü; tarım, sanayi ve hizmet sektörlerinde birçok farklı alt sektörü harekete geçiriyor, milyonlarca insana istihdam sağlıyor. Yaratılan gelirin toplumun değişik kesimleri tarafından bölüşüldüğü örnek bir gelir dağılımı etkisi yaratıyor ve refahın geniş kitlelere yayılmasına imkân sağlıyor.

Sütaşkı

Biz bu mucizevi gıdaya, süte aşığız. Kendimizi sütçülüğe adadık. Sütün doğasındaki değerleri insanlara ulaştırarak onların sağlıklarına, yaşam kalitelerine, mutluluklarına katkıda bulunma misyonuyla doğal ve lezzetli süt ürünleri üretiyor, sütün iyiliğini ve bereketini yaymak için “Sütaşkıyla” çalışıyoruz.

Çiftlikten Sofralara

Sütçülüğe odaklanıp bu alanda uzmanlaşıp büyürken "Çiftlikten Sofralara" stratejisini benimseyerek güçlü ve entegre bir tedarik zinciri yapısına ulaştık. Entegre iş modelimizle İneklerimizin beslendiği yemlerden, yaşadıkları çiftliklere; verdikleri sütlerden sofralarınıza gelen ürünlerimize kadar olan süreci yönetiyor, işimizin tüm aşamalarını izliyor, denetliyoruz. Kendimize özgü bu iş modeli gereği, yatırım yaptığımız her bölgede süt ve süt ürünleri fabrikasının yanı sıra; eğitim merkezi, uygulama çiftliği, damızlık yetiştirme çiftlikleri, yem fabrikası ve geri kazanım ve enerji tesisleri de kuruyoruz. Bu sayede ürünlerimizin doğallığını, lezzetini ve besin değerlerini güvence altına alıyor, tüketicilerimizin gıda güvenilirliği beklentilerini karşılıyoruz.

İş modelimiz; yarattığı sosyo-ekonomik etkiler, toplumun tüm kesimlerini kapsayıcı özelliği ve sonuçları ile Sütaş yatırımlarını birer "Bölgesel Kalkınma Modeli" niteliğine taşıyor. Oluşan gelirin toplumun değişik kesimleri tarafından bölüşüldüğü örnek bir düzenli gelir dağılımı etkisi yaratıyor ve refahın geniş kitlelere yayılmasına imkân sağlıyor.

Bitkisel üretimden başlayarak gübre ve enerji üretimine kadar uzanan ve kullandığı doğal kaynakları geri dönüştürmeyi esas alan döngüsel iş modelimiz; çevresel, sosyal ve ekonomik boyutlarıyla özgün bir sürdürülebilirlik modeli oluşturuyor.

Çiftlikten Sofralara hakkında detaylı bilgi için tıklayınız

Ustalık, Uzmanlık

Anadolu’da önemli bir hayvancılık ve sütçülük birikimi var. Beslenme alışkanlıklarımızda süt ve süt ürünlerinin yeri büyük. Geçmişi binlerce yıla dayanan reçetelerimiz, lezzetlerimiz var. Anadolu’nun bu değerli birikimini uzmanlığımızla buluşturuyoruz. Sütün özünü bozmadan, doğallığını koruyor, yüzlerce çeşit süt ürününe dönüştürüyoruz.

Sütçülüğün Ustası, İşimizin Uzmanıyız.

Kurumsal Yapı

Sütün iyiliğini ve bereketini yaymak için çalışırken, bir yandan kurumsal yapımızı da değerlerimizin ışığında ve evrensel kurumsal yönetim ilkeleri doğrultusunda geliştirip güçlendiriyoruz. Yönetim sistemlerimizi evrensel öğretiler ışığında sürekli yeniliyoruz.

İyi insan, iyi vatandaş, iyi sütçü ve iyi Sütaşlılardan oluşan bir aile olma hedefiyle çalışanlarımızın gelişimini destekliyor, kişisel beceri ve yetkinliklerini de uluslararası seviyeye çıkarmaya gayret ediyoruz.