KVKK

Yasal Zorunluluk Sayfaları

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Değerli Ziyaretçilerimiz,

Sütaş Süt Ürünleri A.Ş. ("SÜTAŞ")’ye ait www.sutas.com.tr adlı internet sitesini (“İnternet Sitesi”) ziyaretiniz sırasında, veri sorumlusu sıfatı ile elde ettiğimiz kişisel verilerinizin toplanması, aktarılması ve işlenmesine ilişkin olarak 6698 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK / Kanun”) 10. maddesinde yer alan aydınlatma yükümlülüğümüz kapsamında, sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

Kişisel verilerin mevzuata uygun şekilde işlenmesine ve korunmasına verdiğimiz önemle; kişisel verilerinizin neden, nasıl ve hangi amaçlarla işlendiğine, kimler ile hangi amaçlarla paylaşıldığına ilişkin olarak sizleri bilgilendirerek, veri işleme süreçlerinde şeffaflığı temin etmeyi hedefliyoruz.

1. KİŞİSEL VERİ NEDİR, KİM İŞLER?

Kanun’un 3. maddesi uyarınca kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder. Sütaş, Kanun uyarınca “Veri Sorumlusu” sıfatıyla kişisel verilerinizi mevzuata uygun olarak kaydedecek, saklayacak, güncelleyecek, işleyecek ve üçüncü taraflara açıklayabilecek ve aktarabilecektir.

2. KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ HUKUKİ SEBEBE DAYANARAK TOPLUYORUZ?

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, Sütaş'ın ticari faaliyetlerini yürütebilmesi ve mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için açık rızanız veya Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, KVKK ve 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu hükümleri uyarınca işlenebilmektedir.

3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ YÖNTEMLE TOPLUYORUZ?

Yukarıda bahsi geçen yasal düzenlemeler kapsamında kişisel verileriniz, Sütaş tarafından sunulan ürün, hizmet ve yürütülen ticari faaliyetlere göre değişkenlik gösterebilmekle; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, fiziki veya elektronik ortamda veya İnternet Sitesi üzerinden, sözlü, yazılı, ya da elektronik olarak toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, İnternet Sitesi’nin ziyaret edilmesi, Sütaş tarafından düzenlenen etkinliklere katılmanız, iş veya burs başvurusu yapmanız, İnternet Sitesi’nde yer alan formları doldurmanız, Sütaş'a ait tesisleri ziyaret etmeniz, çağrı merkezi ve sosyal medya mecraları aracılığıyla tarafımızla iletişime geçmeniz halinde açık rızanız veya mevzuat hükümleri uyarınca, işlenebilmektedir.

Sütaş, İnternet Sitesi ziyaretçilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla ve yasal yükümlülüğü çerçevesinde, işbu aydınlatma metininde belirlenen amaçlar ve kapsam dâhilinde gezinme bilgilerinizi toplayacak, işleyecek, üçüncü kişilerle paylaşacak ve güvenli olarak saklayacaktır.

Belirtmek isteriz ki, İnternet Sitesi, çerez (cookie) kullanan bir sitedir. Çerez; kullanılmakta olan cihazın internet tarayıcısına ya da sabit diskine depolanarak söz konusu cihazın tespit edilmesine olanak tanıyan, çoğunlukla harf ve sayılardan oluşan bir dosyadır. Çerezler; yaptığınız tercihleri hatırlamak ve kullanımınızı kişiselleştirmek, İnternet Sitesi’ne nereden bağlandığınızı, hangi içeriği görüntülediğinizi ve ziyaretinizin süresini analiz etmek gibi amaçlar için kullanılmaktadır. Bu kullanım, parolanızı kaydeden ve İnternet Sitesi oturumunuzun sürekli açık kalmasını sağlayan, böylece her ziyaretinizde birden fazla kez parola girme zahmetinden sizi kurtaran, daha sonraki ziyaretlerinizde sizi hatırlayan ve tanıyan çerezleri içerir.

Çerezler; ilgi alanlarınıza göre, size daha uygun içerik ve ürün sunmak üzere reklam/tanıtım amacıyla da kullanılır. İnternet Sitesi’ni ziyaret ettiğinizde, size uygun içerikleri, kişiye özel kampanya ve ürünleri sunar ve daha önceden istemediğinizi belirttiğiniz içerik veya fırsatları bir daha göstermez. Çerezler ayrıca; arama motorlarını, İnternet sitesini, mobil uygulamasını ve/veya İnternet sitesinin reklam verdiği diğer web sitelerini ziyaret ettiğinizde ilginizi çekebileceğini düşündüğü reklamları size sunabilmek için “reklam teknolojisini” devreye sokmak için kullanılabilir. Reklam teknolojisi, size özel reklamlar sunabilmek amacıyla; İnternet Sitesi’ne ve İnternet Sitesi’nin reklam verdiği web sitelerine/mobil uygulamalarına yaptığınız önceki ziyaretlerle ilgili bilgileri kullanır.

İnternet Sitesi’nde oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanmaktadır. Oturum kimliği çerezi, tarayıcınızı kapattığınızda sona erer. Kalıcı çerez ise sabit diskinizde uzun bir süre kalır. İnternet tarayıcınızın "yardım" dosyasında verilen talimatları izleyerek veya www.allaboutcookies.org veya www.youronlinechoices.eu adresini ziyaret ederek kalıcı çerezleri kaldırabilir, hem oturum çerezlerini hem de kalıcı çerezleri reddedebilirsiniz. Kalıcı çerezleri veya oturum çerezlerini reddederseniz, İnternet sitesini/mobil uygulamayı kullanmaya devam edebilir fakat İnternet sitesinin/mobil uygulamanın tüm işlevlerine erişemeyebilir veya erişiminiz sınırlı olabilir.

4. KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ AMAÇLA İŞLİYORUZ?

Sütaş, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde kişisel bilgilerinizi kaydedebilecek, saklayabilecek, güncelleyebilecek, üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, sınıflandırabilecek ve işleyebilecektir. Kişisel verilerinizin tamamen veya kısmen, otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem "kişisel verilerin işlenmesi" olarak kabul edilmektedir.

Kişisel verileriniz şu amaçlarla işlenmektedir:

 • İşlem yapanın/yaptıranın kimlik bilgilerini teyit etmek,
 • İletişim için adres, elektronik posta, telefon numarası ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek,
 • E-bülten üyeliğinizi sağlamak,
 • Elektronik (internet/mobil vs.) veya kâğıt ortamında herhangi bir işleme dayanak olacak kayıt ve belgeleri düzenlemek,
 • Açık rızanızın olması halinde Ürün ve hizmetlerimizle ile pazarlama ve reklam faaliyetleri hakkında sizinle iletişime geçebilmek, dönemsel kampanya çalışmaları, müşteri profillerine yönelik özel reklam, kampanya ve diğer promosyon faaliyetlerini kurgulamak, elde edilen veriler doğrultusunda müşteri “sınıflandırma” çalışmalarını yapmak, anket ve tele satış uygulamaları, veri madenciliği ve diğer istatistiksel analizler yapabilmek
 • Açık rızanız olması halinde, özel günler, yılbaşı ve bayramlara ilişkin kutlama mesajlarını sms ve e-posta yoluyla sizlere göndermek,
 • Burs başvurusu yapılması halinde, başvuruları sağlıklı şekilde değerlendirebilmek,
 • Ürün ve hizmetlerimiz ile ilgili görüş, öneri, memnuniyet ve şikâyetleri değerlendirebilmek,
 • Ticari faaliyetlerimizi sürdürebilmek,
 • Çalışan adayı olmanız halinde internet sitemiz üzerinden yapılan iş başvurularını değerlendirebilmek, insan kaynakları süreçlerini ve istihdam politikalarını yönetebilmek,
 • Sütaş tarafından sunulan ürün, hizmet ya da ticari faaliyetlerden ziyaretçilerimizi faydalandırmak için gerekli çalışmaları yapmak
 • Ürün ve hizmetlerimizle bağlantılı tedarikçilerle, üreticilerle ve taşımacılarla iletişim kurabilmek,
 • KVKK'dan doğan yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek
 • Mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek.

Sütaş, paylaştığınız kişisel verilerin güvenliğini temin için her türlü teknik ve idari önlemi almaktadır. Ayrıca, kişisel verilerinizin işlenme süreçlerinde ; i) hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma, ii) doğru ve gerektiğinde güncel olma, iii) belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme, iii) işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma, iv) ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etme ilkelerini hassasiyetle gözetmektedir.

5. KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ AMAÇLA AKTARABİLİRİZ?

Sütaş, işlediği kişisel verileri yukarıdaki faaliyetlerin yürütülebilmesi için iş ortakları (ticari elektronik ileti göndermek üzere SMS, e-posta gönderimi hususunda destek aldığımız firmalar vb) kamu kurum ve kuruluşları , sosyal medya platformları , ticari ilişki içerisinde olduğu yurt içi ve yurt dışında yerleşik gerçek ve tüzel kişiler , Sütaş Grup Şirketleri (Yılmaz Holding A.Ş. ve/veya bağlı kuruluşları, yurt içi- yurt dışı iştirakleri, ortak teşebbüsleri ve bunların tüm şubeleri ile ofisleri) dijital platformları, ile paylaşabilmektedir. Ayrıca gerektiğinde adli ve idari kurumlarla da kişisel verileriniz paylaşılabilecektir. Bunun dışında kişisel verilerinizin üçüncü kişilerle hiçbir surette paylaşılmadığını belirtmek isteriz.

6. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU'NDAN DOĞAN HAKLARINIZ NELERDİR?

Veri sahibi olarak; KVKK’nın 11. maddesi uyarınca; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme; kişisel verilerinizin işlenmiş olması halinde buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacı ve buna uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde ve yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme; kişisel verilerin yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme; kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme; düzeltme veya silme işlemlerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme, haklarınız bulunmaktadır.

7. HAKLARINIZI NE ŞEKİLDE KULLANABİLİRSİNİZ?

Veri sahibi olarak KVKK kapsamındaki haklarınıza ilişkin taleplerinizi, "Sütaş Süt Ürünleri A.Ş. Başvuru Formu” ile bize bildirebilirsiniz. Sütaş talebinizi en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından bir ücret öngörülmesi halinde, Sütaş tarafından belirlenen tarifedeki ücret talep edilebilecektir.

Veri Sorumlusu Kimliği:

Unvan: Sütaş Süt Ürünleri A.Ş.

Adres: Dudullu Organize Sanayi Bölgesi, 1. Cadde, No: 21/1 Ümraniye/ İstanbul

İnternet Adresi : www.sutas.com.tr

Mersis Numarası: 0788002213600018

Telefon Numarası:444 4 788

E-Posta Adresi : kvkk@sutas.com.tr