Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı Mesajı

Duygu Yılmaz

Değerli Paydaşlarımız,
Sevgili Sütaş Dostları,

2022 yılı, Rusya-Ukrayna Savaşına bağlı olarak tedarik zincirinde yaşanan sıkıntıların, hızla artan enerji ve gıda fiyatlarının yanı sıra iklim değişikliğinin etkilerini daha fazla hissettiğimiz bir yıl oldu. Sürdürülebilirlikle ilgili endişelerin arttığı bu yıl, birçok sektörde şirketlerin faaliyetlerini doğrudan etkileyecek hukuki düzenlemelerin yapılacağı bir dönemin de arifesi haline geldi. 2022’de iklim krizinin durdurulması ve biyolojik çeşitliliğin korunmasının önemine dikkat çeken iki önemli Birleşmiş Milletler Konferansı gerçekleştirildi. Bu konferanslarda başta tarım-gıda sektöründe faaliyet gösterenler olmak üzere tüm iş dünyasına, iş modellerini ve tedarik zincirlerini daha dayanıklı ve döngüsel hale getirerek sorunların çözümüne katkıda bulunmalarına yönelik çağrılar daha güçlü biçimde dile getirildi. 

Ülkemizde de Paris Anlaşması kapsamında açıklanan “2053 Net Sıfır Emisyon” hedefi doğrultusunda  atılacak adımların belirlenmesi çalışmaları devam ediyor. En önemli ticaret ortaklarımızdan Avrupa Birliği’nde, Yeşil Mutabakat kapsamında kabul edilen “Çiftlikten Çatala” ve  “Biyolojik Çeşitlilik” stratejileri ile “Döngüsel Ekonomi Eylem Planı” çerçevesinde girdilerden başlayarak gıdanın üretilmesi, işlenmesi, dağıtımı, tüketimi ve atıklarına kadar uzanan gıda sisteminin, sürdürülebilirlik ve döngüsellik esasında dönüşümünü öngören ve ülkemiz tarım ve gıda sektörünü doğrudan etkileyecek düzenlemeler üzerinde çalışılıyor.

Biz, tüm bu küresel sorunların çözümüne katkı sağladığına inandığımız; ineklerin beslendiği yemden, sofralara ulaşan süt ve süt ürünlerine kadar tüm süreci, tam bir tedarik zinciri entegrasyonu ile yönetmemize imkan veren “Çiftlikten Sofralara” iş modelimizle çalışıyoruz. Sürdürülebilirlik ve döngüselliği esas alan bu model, aynı zamanda tüketicilerimizin doğallık ve güvenilir gıda beklentilerini de en iyi şekilde karşılamamıza olanak sağlıyor.

Bu yaklaşım doğrultusunda, 2022 yılında gerçekleştirdiğimiz çalışmalar hakkında bazı satırbaşlarını sizlerle paylaşmak istiyorum.

  • İklim değişikliği ile mücadele ve karbon yönetimi, 2022 yılında da önceliğimizdi. Çalışmalarımızla sera gazı emisyonlarımızda bir önceki yıla göre yüzde 7’lik, emisyon yoğunluğumuzda da yüzde 10 oranında düşüş sağladık.
  • İklim etkimizi azaltmadaki en önemli araç, çiftliklerimizin gübreleri ve tesislerimizin tüm organik atıklarını işleyerek elektrik, buhar ve sıcak su elde ettiğimiz biyogaz tesislerimiz. Şimdiye kadar yaptığımız yatırımlarla dört entegre tesisimizdeki elektrik üretim kapasitemizi 18,1 MWh’a çıkardık. Üretim tesislerimizin elektrik ihtiyacının yüzde 80’ini karşılar duruma geldik. Bu sayede ayrıca 590 bin ton karbonu yakaladık. Bu rakam, faaliyetlerimiz sonucu oluşan sera gazı miktarının yüzde 252 fazlasına denk geliyor.
  • 2020 yılında yenilenebilir enerji üretimini çeşitlendirme kararı alarak 25 MWp GES yatırım hedefi koymuştuk. Bu kapsamda, Bingöl Entegre Tesislerimizde 1 MWp’lik, Tire Entegre Tesislerimizde 4,9 MWp’lik güneş enerjisi santrali (GES) yatırımlarını sonuçlandırdık.  Diğer lokasyonlarımızdaki çiftliklerimiz ve üretim tesislerimizin (süt-yem) çatıları için GES fizibilite ve şartname çalışmalarımız devam ediyor. 
  • İneklerimizin yediği yemlerin yetiştirildiği toprakları zenginleştirmek amacıyla biyogaz tesislerimizin çıktılarından elde ettiğimiz organik ve organomineral gübrelerin tarımsal üretimde kullanınımı artırdık. Bu sayede topraklarımıza kazandırdığımız organik madde miktarı, 2020 yılına oranla 2022’de yüzde 43 artarak 43 bin ton oldu. Bu kapsamda Bursa ve Bingöl’de İl Tarım ve Orman Müdürlükleri ile organik ve organomineral gübre kullanımının tarım topraklarında kalite ve verim üzerine etkilerinin belirlenmesine yönelik deneme çalışmalarımız da devam ediyor.
  • Son yıllarda dünyanın dikkati, plastik atıklar ile mücadelenin yanı sıra gıda atık ve kayıplarına yönelmiş durumda. Her iki konuda işbirliğinin gücüne inanıyor, oluşturulan girişimlerde paydaşlarımızla birlikte çalışmalar yürütüyoruz. 2022 yılına kadar gramaj azaltımı çalışmalarımızla ambalajlarımızda yaklaşık 2.100 ton daha az plastik kullandık. Gıda kaybımızı da %1’in altına düşürmeyi başardık.
  • İş modelimiz çevresel sürdürülebilirliğin yanı sıra paydaşlarımıza sosyal ve ekonomik açıdan da katkı sağlamamıza imkan tanıyor. Bu anlayışla hayata geçirdiğimiz yatırımlarımız; tarım, sanayi ve hizmet sektörlerinde birçok farklı alt sektörü harekete geçirirken yerel kalkınmaya ve faaliyette bulunduğumuz bölgelerdeki toplum refahının artmasına katkıda bulunuyor. Bu özelliği ile “Bölgesel Kalkınma Modeli” niteliği de taşıyor.
  • 2022 yılında 18 binden fazla süt üreticisinden süt aldık ve 33,2 bin dekar arazide sözleşmeli yem bitkisi üretilmesini sağladık. Sözleşmeli model ile iş birliği yaptığımız yem bitkileri üreticilerimizi, toprağın hazırlanmasından uygun tohum seçimine, verimli sulama sistemlerinin geliştirilmesinden organik ve organomineral gübre teminine ve hasat faaliyetlerine kadar birçok konuda destekledik. Süt üreticilerimizin de gerek sürdürülebilir süt hayvancılığı konusunda verdiğimiz eğitimler, gerek yerinde denetimler aracılığı ile daha kaliteli ve verimli üretim yapmalarına katkı sağladık.

Değerli paydaşlarımız,

Kurumsal yönetimin, sürdürülebilirliğin devamının anahtarı olduğunun bilincindeyiz. Değerlerimiz ve evrensel kurumsal yönetim ilkeleri doğrultusunda kurumsal yapımızı, her geçen gün daha da geliştirip güçlendiriyoruz.  2022 yılında da 8’inci kez Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) tarafından “Halka Açık Olmayan Reel Sektör Şirketi’’ kategorisinde “En Yüksek Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notuna Sahip Şirket” ödülünü Sütaş aldı.

Kurumsal yönetim anlayışımızın gereği olarak, 2015 yılından bu yana uluslararası standartlara uygun sürdürülebilirlik raporları yayınlıyoruz. Bu raporları, sürdürülebilirlik hedeflerimiz doğrultusundaki çalışmalarımızı sizlerle paylaşmamıza olanak sağladığı için önemli buluyoruz. Öte yandan açıklıkla paylaştığımız uygulamalarımızın iş dünyasının küresel sorunların çözümüne nasıl daha fazla katkıda bulunabileceğine ilişkin örnek oluşturmasını diliyoruz.

Sizleri, 2025 sürdürülebilirlik hedeflerimiz doğrultusunda “çevrenin sürdürülebilirliği”, “bireylerin sağlığı ve mutluluğu” ve “toplumun gelişimi ve refahı” alanlarında gerçekleşen çalışmalarımızı anlattığımız raporumuzu incelemeye, çalışmalarımız hakkında görüşleriniz ve birlikte yapabileceklerimize ilişkin önerilerinizi iletmeye davet ediyoruz.

Duygu Yılmaz

Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı


Sürdürülebilirlik Raporu

Sürdürülebilirlik Raporunu
incelemek için tıklayınız.

RAPORU İNCELE