Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik Hedeflerimiz

2025 Sürdürülebilirlik Hedeflerimiz

2022 sürdürülebilirlik hedeflerimizi büyük ölçüde gerçekleştirdik. İleriye dönük yeni projeleri ve çalışmaları da dikkate alarak birçok hedefimizi yükselttik.

 
Çevrenin Sürdürebilirliği
İklim Değişikliği ve Karbon Yönetimi Performans Kriteri Gerçekleşen 2020 (baz yıl) Hedef 2022 Gerçekleşen 2022 Hedef 2025
Elektrik ihtiyacımızın %100’ünü çiftliklerimizin gübreleri ve fabrikalarımızın organik atıklarından üreteceğiz. Sütaş Grup elektrik ihtiyacının karşılanma oranı %69 %63 %75 %100
Bingöl Entegre Tesislerimizin faaliyete yeni geçmesi nedeniyle grup elektrik ihtiyacının karşılanma oranı bir önceki yıla göre daha düşük gerçekleşti.
Çiftliklerimiz ve süt fabrikalarımızın çatılarına koyacağımız güneş enerjisi panelleri ile yenilenebilir enerji üretimimizi 25 MW’a çıkaracağız. Güneş enerjisi üretim kapasitesi - - - 25 MW
Bingöl Enterge Tesislerimizde yaklaşık 1 MW’lık Güneş Enerjisi Santralı (GES) lisans çalışmalarını 2022 yılında sonuçlandırdık. Ayrıca tüm tesislerimizde Çatı GES kurulumuna yönelik resmi süreç başlatıldı.
Çiftliklerimiz, üretim tesislerimiz, satış ve idari
birimlerimizde enerji kullanım verimliliğini her yıl %3
artıracağız.
Enerji verimliliğindeki
değişim (%)
Çiftliklerimiz: %-7,94
Üretim Tesislerimiz: %0,5
Satış ve İdari Birimlerimiz: %0,3
3% Çiftliklerimiz: %22
Üretim Tesislerimiz: %-1,6
Satış ve İdari Birimlerimiz: %-0,6
%15
Faaliyete yeni başlayan Bingöl Entegre Tesislerimizin henüz optimum çalışma seviyesine ulaşamamış olması üretim tesislerimizde enerji verimliliğinin düşmesine sebep olmuştur. Bingöl Entegre Tesislerimizin enerji tüketimleri hariç tutulduğunda, Çiftliklerimizde %0,33, Üretim Tesislerimizde %3,31 oranında enerji verimliliği sağlanmıştır. Satış ve idari birimlerimizde 2022 yılı kış aylarının önceki yıla oranla daha soğuk geçmiş olması ısınma amaçlı enerji tüketimlerimizi artırmış olup, enerji verimliliğinin düşmesine sebep olmuştur. Detaylı bilgiyi Enerji Tüketimi ve Enerji Verimliliği bölümünde bulabilirsiniz
Atık Yönetimi Performans Kriteri Gerçekleşen 2020 (baz yıl) Hedef 2022 Gerçekleşen 2022 Hedef 2025
Ambalaj tasarımlarımızı geliştirerek ambalajlarımızda kullanılan plastik miktarını azaltacağız Yıl içinde azaltılan plastik miktarı, ton 344 50 153,52 1.500 (toplam)
Rakamlar sadece o yıl yapılan azaltımları göstermekte olup devam eden yılların rakamlarına kümülatif olarak dahil edilmemektedir. 2021-2025 yılları arasında toplam 1500 ton plastik ambalaj azaltmayı hedefliyoruz.
Su Yönetimi Performans Kriteri Gerçekleşen 2020 (baz yıl) Hedef 2022 Gerçekleşen 2022 Hedef 2025
Çiftliklerimiz, üretim tesislerimiz, satış ve idari
birimlerimizde su kullanım verimliliğini her yıl %3
artıracağız
Su kullanım
verimliliğindeki değişim
(%)
Çiftliklerimiz: %14
Üretim Tesislerimiz: %5
Satış ve İdari Birimlerimiz: %-24
%3 Çiftliklerimiz: %-10
Üretim Tesislerimiz: %-12,4
Satış ve İdari Birimlerimiz: %3,1
%15
Faaliyete yeni başlayan Bingöl Entegre Tesislerimizin henüz optimum çalışma seviyesine ulaşamamış olması çiftliklerimiz ve üretim tesislerimizde su verimliliğinin düşmesine sebep olmuştur. Bingöl Entegre Tesislerimizin su tüketimleri hariç tutulduğunda bir önceki yıla göre Üretim Tesislerimizde %0.25, Çiftliklerimizde %-2,35 su verimliliği sağlanmıştır. Detaylı bilgileri Su Yönetimi bölümünde bulabilirsiniz.
Sürdürülebilir ve Onarıcı Tarım Performans Kriteri Gerçekleşen 2020 (baz yıl) Hedef 2022 Gerçekleşen 2022 Hedef 2025
Enerji tesislerimizin çıktılarından üretilen organik ve organomineral gübre ile yem bitkilerimizin üretildiği toprakların organik yapısını geliştireceğiz. Tarlalarımıza kazandırdığımız organik madde miktarı 30.000 ton/yıl 38.000 ton/yıl 43.000 ton/yıl 50.000 ton/yıl
Sürdürülebilir Süt Hayvancılığı Performans Kriteri Gerçekleşen 2020 (baz yıl) Hedef 2022 Gerçekleşen 2022 Hedef 2025
Nesil ıslahı çalışmalarımızı yoğunlaştırarak ülkemizin koşullarına uyumlu ve dayanıklı, süt ve et verimi daha yüksek nesiller yetiştireceğiz. Çalışmalarımızın
tamamlanma oranı (%)
- - - %100
Bingöl Entegre Tesislerimizde olması öngörülen Tarımsal Ar-Ge Merkezinin kurulumu 2022 yılında devam etmiştir.
Hayvan Refahı ilkeleri doğrultusunda yürüttüğümüz
çalışmalarla hayvanlarımızın sağlığını ve yaşam
kalitesini iyileştireceğiz.
Tüm Sütaş çiftliklerinin Hastalıktan Ari ve AB
Onaylı İşletme Belgesine sahip olması, AB’deki gelişmelerin takip edilerek güncellenecek mevzuata uyumun sağlanması
Belgeler 12.08.2020’de yenilenmiştir. Belgelerin yenilenmesi Bingöl dahil tüm çiftliklerin belgeleri Haziran-Eylül 2022 tarihleri arasında yenilenmiştir. Bingöl dahil tüm çiftliklerin belgeleri Haziran-Eylül 2022 tarihleri arasında
yenilenmiştir.
 
Bireylerin Sağlığı ve Mutluluğu
Gıda Güvenilirliği Performans Kriteri Gerçekleşen 2020 (baz yıl) Hedef 2022 Gerçekleşen 2022 Hedef 2025
Global Food Safety Initiative sertifikalı tedarikçilerden tedarik edilen ürünleri artıracağız. Gıda ile temas eden ürün tedariğinde, GFSI sertifikalı tedarikçilerin oranı %30 %50 %76 %75
Tüketici Sağlığı ve Mutluluğu Performans Kriteri Gerçekleşen 2020 (baz yıl) Hedef 2022 Gerçekleşen 2022 Hedef 2025
Tüketicilerimizin sağlıklı beslenmesine daha fazla katkıda bulunacak yeni ürünler geliştireceğiz. Geliştirilen ürün sayısı 3 3 2 15 (toplam)
Çocukların sağlıklı büyüme ve gelişmeleri için önemli bir kalsiyum kaynağı olan Sütaş Tam Yağlı sütü, Anadolu’nun en değerli yöresel ballarından olan Bingöl balı ile buluşturduk. 2022’de ayrıca tüm yaş gruplarındaki tüketicilerimizin sağlıklı beslenme tercihlerine katkıda bulunmak amacıyla hem sıcak hem soğuk içime uygun 1 litre çikolatalı sütü, bağışıklık sistemine katkıda bulunan ve kemiklerdeki kalsiyum emilimine yardımcı olan D vitamini ile zenginleştirdik.
Ürünlerimizin besin değeri ve güvenilirliğine ilişkin daha fazla bilgi ve tüketicilerimizi bilgilendirmeye ve bilinçlendirmeye yönelik daha fazla içerik paylaşacağız. Ambalajının üzerinde bilinçlendirme ve bilgilendirmeye yönelik iletişim içeriği bulunan ürün oranı %17 %30 %32 %50
Toplumun Gelişimi ve Refahı
Sosyo-Ekonomik Katkılarımız Performans Kriteri Gerçekleşen 2020 (baz yıl) Hedef 2022 Gerçekleşen 2022 Hedef 2025
Bulunduğumuz bölgelerde, üreticilerin verimliliklerinin, gelirlerinin ve refahlarının artmasına katkıda bulunacağız. Sütaş ile iş birliği yapan üreticilerin süt verimliliğindeki artış oranı %3 %5 %3 %8
2021 yılında Sütaş’a süt tedarik eden üreticilerin hayvan başına süt verimliliğinde 2020 yılına oranla yüzde 6,3’lük bir artış sağlanmış olmakla beraber, 2022 yılında hayvancılık sektöründe yaşanan sorunların hayvan beslenmesinde yarattığı etkilerle 2021 yılında elde edilen kazanımların bir bölümü kaybedilmiştir.
Sektörün Gelişimine Katkılarımız Performans Kriteri Gerçekleşen 2020 (baz yıl) Hedef 2022 Gerçekleşen 2022 Hedef 2025
Süt üreticilerinin mesleki bilgilerini ve sürdürülebilirlik bilinçlerini geliştirmek üzere eğitim verdiğimiz üretici sayısını artıracağız. Eğitim verdiğimiz süt üreticisi sayısı 19.251 20.500 19.510 23.000
İstihdam ve Gelişim Performans Kriteri Gerçekleşen 2020 (baz yıl) Hedef 2022 Gerçekleşen 2022 Hedef 2025
Tüm çalışanlarımıza sürdürülebilirlik eğitimi vererek, çalışanlarımızın sürdürülebilirlik konusunda katılım ve katkılarını artıracağız. Sürdürülebilirlik kapsamında verilen öneri sayısı 1.296 2.000 3.358 2.500
Öneri sayısının 2 katına çıktığı gözlenmiştir. Bu önerilerin yarısının 2025 Sürdürülebilirlik Hedeflerimizle ilgili olduğu tespit edilmiştir. Bu oranı artırmak için tüm çalışanlara kapsamlı bir sürdürülebilirlik eğitimi verilmesine yönelik programlama yapılmıştır.
İş Sağlığı ve Güvenliği Performans Kriteri Gerçekleşen 2020 (baz yıl) Hedef 2022 Gerçekleşen 2022 Hedef 2025
Sıfır iş kazası hedefiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği sistemlerimizi daha da geliştireceğiz. Kayıp Zamanlı Kaza Sıklık
Oranı
10,87 <5 12,6 <5
Bingöl Entegre Tesisimizin yeni kuruluyor olması, montaj vb. hazırlıklar ve yeni işe giriş yapan personellerin uyum süreçlerinin devam etmesinden dolayı kayıp zamanlı iş kazası oranı yükselmiştir.

Sürdürülebilirlik Raporu

Sürdürülebilirlik Raporunu
incelemek için tıklayınız.

RAPORU İNCELE