Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik Yaklaşımımız

Bitkisel üretimden başlayarak gübre ve enerji üretimine kadar uzanan, doğal kaynakları verimli kullanmayı ve geri dönüştürmeyi esas alan döngüsel iş modelimiz; çevresel, sosyal ve ekonomik boyutlarıyla özgün bir sürdürülebilirlik modeli oluşturuyor.

Sütün iyiliğini ve bereketini yaymak için “Sütaşkımızla” çalışıyor, “Çiftlikten Sofralara” iş modelimizle süt değer zincirini en verimli şekilde yönetiyor, “ustalık ve uzmanlıkla” doğal lezzetlerimizi üretiyor,  geleceğimizin güvencesi “kurumsal yapımızı” güçlendiriyoruz.

“Saygı”, “sorumluluk”, “mükemmellik” ve “tutku”dan oluşan değerlerimiz ışığında yatırımlarımız ve tüm faaliyetlerimizin; “çevrenin sürdürülebilirliğine”, “bireylerin sağlığı ve mutluluğuna” ve “toplumun gelişimi ve refahına” katkıda bulunmasını hedefliyoruz.

Odak Alanlarımız

Çevrenin Sürdürülebilirliği

Çevrenin Sürdürülebilirliği

Döngüselliği esas alan “Çiftlikten Sofralara” iş modelimiz ile toprak, su, hava gibi doğal kaynakları doğanın emanetleri olarak görüyoruz. Bu anlayışla onarıcı tarım ve sürdürülebilir süt hayvancılığı ilkelerine uygun faaliyet gösteriyor, toprağımızı koruyor, su ve enerjiyi verimli kullanıyor, yenilenebilir enerji üretimimizi artırıyor ve sıfır atık hedefi için çalışıyoruz.

Bireylerin Sağlığı ve Mutluluğu

Bireylerin Sağlığı ve Mutluluğu

Sütün iyiliğini herkese ulaştırmak için tutkuyla çalışıyoruz. “Çiftlikten Sofralara” iş modelimizle ürünlerimizin doğallığını, lezzetini ve besin değerlerini güvence altına alıyor, teknolojinin getirdiği imkanlar ve inovasyonlarla iş modelimizi her geçen gün geliştirmeye devam ediyoruz. Sütün iyiliğini ve bereketini yayma tutkusunu paylaşan büyük bir aileyiz. Çalışma arkadaşlarımızın gelişimlerini destekliyor, onların sağlıklı, güvenli ve mutlu bir ortamda çalışmalarını amaçlıyoruz.

Toplumun Gelişimi ve Refahı

Toplumun Gelişimi ve Refahı

“Çiftlikten Sofralara” iş modelimiz; yarattığı sosyo-ekonomik etkiler ve kapsayıcılığı ile “Bölgesel Kalkınma Modeli” niteliği taşıyor. Bu model; tarım, sanayi ve hizmet sektörlerinde birçok farklı alt sektörü̈ harekete geçirerek binlerce insana istihdam sağlıyor, yaratılan gelirin toplumun değişik kesimleri tarafından bölüşüldüğü örnek bir gelir dağılımı etkisi yaratıyor, toplumsal kalkınmayı destekliyor.


Sürdürülebilirlik Raporu

Sürdürülebilirlik Raporunu
incelemek için tıklayınız.

RAPORU İNCELE