Sütaşlı Olmak

Kariyer Fırsatları

Burs Başvurusu

Sütaş Eğitime Destek Bursu Kimlere Verilmektedir?

Sütaş’ın “Çiftlikten Sofralara” entegre iş modeli; yem bitkileri üretiminden süt hayvancılığına, enerji üretiminden organik gübre üretimine, yüzlerce süt ürününün üretilmesinden tüketicilerin sofralarına ulaştırılmasına kadar uzanan kapsamlı bir entegrasyon sağlamaktadır. Sütaş eğitime destek bursları, üniversitelerin bu iş modeli ile ilgili bölümlerinde okuyan ve bu alanda kariyer yapmak isteyen başarılı öğrencilere verilmektedir. İlgili bölümler her yıl Sütaş tarafından belirlenmektedir.

Bursiyerler, bu bölümlerde öğrenim gören, burs kriterlerine uyan ve ülke genelinde yapılan değerlendirmelerde başarı gösteren öğrenciler arasından seçilmektedir.

Sütaş Eğitime Destek Bursu, Üstün Başarı Bursu ve Başarı Bursu olmak üzere ikiye ayrılır.

Üstün Başarı Bursu; YKS başarı sıralamasında ilk 15.000’e giren öğrenciler arasından burs kriterlerine uygun olan adaylara, belirlenen kontenjana göre verilir. Ara sınıftan başvuru yapılıyor ise not ortalamasının 100 üzerinden 75 veya 4,0 üzerinden 3,5 olması ve geride ders bırakmadan bir üst sınıfa geçmiş olması gerekmektedir.

Başarı Bursu; Burs kriterlerine uygun olan adaylara, YKS başarı sıralaması göz önüne alınarak belirlenen kontenjana göre verilir. Ara sınıftan başvuru yapılıyor ise not ortalamasının 100 üzerinden 65 veya 4,0 üzerinden 2,5 olması ve geride ders bırakmadan bir üst sınıfa geçmiş olması gerekmektedir.

Sütaş Eğitime Destek Bursları karşılıksızdır, geri ödeme yükümlülüğü getirmez.


Burs Başvuru Koşulları Nelerdir?

 • Gelir getiren düzenli bir işte çalışmamak,
 • Maddi imkânları yetersiz olmak,
 • Devlet veya özel kuruşlardan burs almamak (Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’nden alınan öğrenim kredisi ve eğitim bursları hariç),
 • 23 yaşından büyük olmamak,
 • Yabancı öğrencilerde Türkçe okuyup yazabilmek,
 • Herhangi bir suçtan hüküm giymemiş olmak,
 • Toplumsal değerlere ve etik ilkelere uygun davranışlar sergilemek.
 • Ara sınıf başvurularında, not ortalamasının 100 üzerinden en az 65 veya 4,0 üzerinden en az 2,5 olması ve başarısız ders bırakmadan bir üst sınıfa geçilmiş olması, gerekmektedir.

Sütaş Eğitime Destek Burslarına Nasıl Başvurabilirim?

 • Sütaş tarafından Türkiye genelinde verilmekte olan “Sütaş Eğitime Destek Bursu”nun usul ve esasları sutas.com.tr internet sitesinde ve burs kontenjanı ayrılan üniversitelerde ilan edilir.
 • Başvurular, internet sitesinde yer alan başvuru formu doldurularak yapılır.
 • Duyuruda belirtilen tarihler dışında yapılan başvurular dikkate alınmaz.

Sütaş Eğitime Destek Burs Başvurusunda Hangi Belgeler iletilmelidir?

 • Maaş Bordrosu (Ailede çalışan var ise)
 • Emekli Maaşı Bildirim Formu (Ailede emekli maaşı olan var ise)
 • Gelir Vergisi Beyannamesi Fotokopisi (Ailede serbest çalışan var ise)
 • Tapu Kaydı Dökümü (Ailenin taşınmaz malı var ise)

Üniversiteye Yeni Kayıt Yaptıran Öğrencilerin Eklemesi Gereken Belgeler

 • YKS Sonuç Belgesi Örneği
 • ÖSYM – YKS Yerleştirme Sonuç Belgesi
 • Okul Kayıt Belgesi

Ara Sınıfta Okuyan Öğrencilerin Eklemesi Gereken Belgeler

 • Transkript
 • Öğrenci Belgesi (Üst sınıfa geçtiğini gösteren)
 • YKS Sonuç Belgesi Örneği
 • ÖSYM – YKS Yerleştirme Sonuç Belgesi

Burs Başvuruları Nasıl Değerlendirilir?

 • Sütaş’ın “Çiftlikten Sofralara” iş modeline uyumlu mesleki bölümler tercih edilir.
 • Bursiyer adayının, internet sitesinde bulunan başvuru formunu eksiksiz ve doğru bilgilerle doldurması ve istenilen belgeleri sisteme yüklemesi gerekmektedir. Başvuru formu ve/veya belgeleri eksik olan başvurular, değerlendirmeye alınmaz.
 • Bursiyer adayının başvuru formundaki beyanları ile belgeler karşılaştırılır ve belgeleri beyanıyla örtüşmeyen aday değerlendirmeye dahil edilmez.
 • Başvurular, üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrenciler için, üniversite giriş sınavı başarısına, ara sınıflarda okuyan öğrenciler için üniversite giriş sınavı başarısı ile okul ortalamasına göre sıralamaya tabi tutulur. Burs Komitesi, adayları bu sıralamaya ve diğer burs kriterlerine göre değerlendirmeye alır. Burs Komitesi gerekli görürse başvuru sırasında veya sıralama sonrasında bursiyer adaylarını genel yetenek, ingilizce dil sınavı ve benzeri test ve sınavlara tabi tutabilir, üniversiteden bilgi isteyebilir ve bursiyer adayı ile yüz yüze görüşme yapabilir.
 • Burs Komitesi’nin olumlu değerlendirdiği adaylar, Yönetim Kurulu’nun bilgi ve onayına sunulur.
 • Yönetim Kurulu tarafından bursu onaylanan bursiyer “Sütaş Eğitime Destek Bursu ve Hizmet Vaadi Sözleşmesi”ni imzaladıktan sonra (şayet öğrenci reşit değilse velisi tarafından imzalanır) burs almaya hak kazanır.

Burs Hangi Koşullarda Devam Eder?

Sütaş Eğitime Destek Bursu, Bursiyerin yıl kaybetmeden öğrenimini devam ettirmesi, (zorunlu veya seçmeli fark etmeksizin) her hangi bir dersten kalmaması, Başarı bursu için dönem not ortalamasının 100 üzerinden en az 65 veya 4 üzerinden en az 2,5 olması koşuluyla Üstün Başarı bursu için dönem not ortalamasının 100 üzerinden en az 75 veya 4 üzerinden en az 3,5 olması koşuluyla tüm eğitim-öğretim süresince devam eder.

Öğrenci bursunun devam edebilmesi için Bursiyerin her dönem sonunda ders notlarını gösteren belgeyi ve bir sonraki yıla ilişkin kayıt yenileme belgesini Burs Komitesi’ne iletmesi zorunludur.

Bursiyer, Burs Komitesi tarafından ilan edilen duyuruları takip etmeli, kendisinden istenilen bilgi ve belgeleri, Burs Komitesi’ne zamanında teslim etmelidir.

Bursiyer, öğrenime ara vermesi, okul değiştirmesi, başka bir bölüme yatay geçiş yapması veya eğitim/değişim programları kapsamında yurtdışına gitmesi gibi durumlarda Burs Komitesi’ne bilgi vermekle yükümlüdür.

Bursiyerin, “Sütaş Eğitime Destek Bursu ve Hizmet Vaadi Sözleşmesi” hükümlerini ihlal ettiğinin ve/veya herhangi bir şekilde haksız veya fazladan burs aldığının tespiti halinde bursu kesilir ve haksız yere ödenen tutarlar, Bursiyerden talep edilir.


Burs Ödemeleri Nasıl Yapılır?

 • Burs ödemeleri aylık olarak, Ekim-Mayıs döneminde 8 ay süreyle yapılır.
 • Ödemeler her ayın ilk haftası, Bursiyerin bildirmiş olduğu banka hesabına havale edilmek suretiyle yapılır. Elden ödeme yapılmaz.

Burs Tutarları Ne Kadardır?

 • Üstün Başarı Bursu Tutarı: 1500 TL / Ay
 • Başarı Bursu Tutarı: 1200 TL / Ay

Sütaş Eğitime Destek Bursu’nda Neler Var?

Sütaş Eğitime Destek Bursu programında, bursiyerlerin kişisel ve mesleki gelişimlerine önem verilmekte, bu amaçla aşağıdaki programlara katılması sağlanmaktadır.

 • Online ve yüz yüze eğitim programları
 • Kurum profesyonellerinden mentorluk desteği
 • Staj/çalışma imkanı (Sütaş Eğitime Destek Bursu ve Hizmet Vaadi Sözleşmesi’nde belirtilen usul ve esaslar uyarınca)
 • Tez çalışmalarına destek verilmesi
 • Özel günlerde Sütaş Grubu çalışanları ile buluşma
 • Sektörle ve bölümleri ile ilgili bilgi, tecrübe ve gelişmelerin paylaşımı

Eski Bursiyerlerimiz Şimdiki Çalışma Arkadaşlarımız

Röportaj 1

Merve ALTUNTAŞ - Üretim Yöneticisi

ODTÜ - Gıda Mühendisliği

“Hem doğaya hem hayvanlara hem insanlara güzellikler sunan bir işimiz olduğunu düşünerek her sabah işime mutlu olarak olarak geliyorum.”

2016 senesinde bursiyer olarak başladığım Sütaş yolcuğum, Temmuz 2020 yılında Sütaş Bingöl Entegre Tesisleri’nde Üretim Departmanı’nda SAÖİ, CIP, UHT ve Peynir Üretim Yöneticisi olarak devam etti.

Öncelikle kariyer yolculuğumu nasıl şekillendirmem gerektiğini, değerli Sütaş ailesi çalışanlarından öğrendim. Sütaş’ın değerleri doğrultusunda kendi yeteneklerimi nasıl geliştirmem ve daha verimli olmam gerektiği konusunda çeşitli eğitimler aldım. Bu sayede güçlü ve gelişime açık yönlerimi görerek bu yönde ilerleme kaydettim. Yeni bilgiler öğrenmek ve kendinizi geliştirmek için Sütaş ikinci bir okul gibi.

Sütaş’ta yeni insanlar ile tanışıp yeni fikirler edinmenin yanı sıra hayvancılık, yem üretimi, süt ürünleri üretimi, insan kaynakları, yazılım ve ekonomi olmak üzere birçok şey öğrenebilir, mesleğiniz dışında kalan diğer konularda da kendinizi geliştirebilirsiniz.

Sütaşlı olmak, fabrikamıza sütün geldiği andan itibaren tüm süreçleri takip ederek ürünlerimizi sofralara taşımak demek. Sütçülüğü, üreticiliği çok severek yapıyorum. Sütçülük 7 gün 24 saat dinamik olan bir iş. Hem doğaya hem hayvanlara hem insanlara güzellikler sunan bir işimiz olduğunu düşünerek her sabah işime mutlu olarak geliyorum. Aynı zamanda bir anne olarak aileme ve sevdiklerime yaptığımız ürünleri sunmak benim için gurur kaynağı.

DAHA FAZLA
Röportaj 2

Duygu KESEROĞLU TUNCA - Üretim Tedarik Planlama Yöneticisi

Uludağ Üniversitesi - Endüstri Mühendisliği

“Sütaş’ın bursiyeri olduğumuz dönemde, mentörlerimiz ile birlikte birbirimizin fikirlerinden beslenip güçlenmemiz, sorgulayan ve araştıran bireyler haline gelmemize katkı sağladı.”

Sütaş’ın bursiyeri olduğumuz dönemde, mentörlerimiz ile birlikte birbirimizin fikirlerinden beslenip güçlenmemiz, sorgulayan ve araştıran bireyler haline gelmemize katkı sağladı.

Burs dönemimde yaptıkları işler ile ilham aldığım kişiler, yaşamımda birer rol model olarak yerlerini aldı. Burs sürecimin ardından Planlama ve Lojistik Grup Müdürlüğüne bağlı Üretim ve Tedarik Planlama yöneticisi olarak Sütaş’ta çalışmaya başladım. 

Sütaşlı olmak, tüm iş süreçleri ve insan ilişkilerinde doğruluk ve dürüstlük ilkelerini benimseyerek çıkar çatışmasından uzak durmak demek. Karşılıklı iyi niyet ve saygı ortamında severek iş yapmanın, sorumluluk anlayışı ve sabırla, pes etmeden çalışmanın, kariyer hayatımızda daha hızlı ilerlememize sebep olacağını düşünüyorum. Şirketlerin, çalışanlarıyla var olup geliştiğine inanıyorum. Sütaş’ın bir parçası olmaktan dolayı mutluluk duyuyorum. 

DAHA FAZLA
Röportaj 3

Mehmet Can AĞCA - Üretim Mühendisi

Ege Üniversitesi - Gıda Mühendisliği

“Sütaş’ın “Çiftlikten Sofralara” entegre iş modeli benim için öğrencilikten iş hayatına bir iş modeline dönüşmüştü.”

Ege Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümünden mezun oldum. Sütaş ile tanışmamız 2016 yılında üniversitede başarı bursu seçmelerini kazanmamla başladı. Bir öğrenciden beklenen sadece derslerde başarı değil. Başarıyı desteklemek için yaratıcılık katmak, yenilikçi olmak, kendini geliştirmek, farklı konularda ilgi alanlarını keşfetmek gibi sosyalleşmek de bir bireyin gelişiminde önemli unsurlardan. Tüm bu gelişim noktalarımız için burslar, bir öğrenci için maddi destekten çok daha fazlasını da temsil ediyor. Sütaş bursiyeri olmak da maddi destekten çok daha fazlası.

Tez projelerinde, sanayi destekli projelerde yer almak, okulda öğrendiğimiz bir bilgiyi staj programıyla fabrika ortamında işlemek mesleğime olan ilgimi daha da artırdı. Öğrencilik ve bursiyerlik serüveniyle kazandığım tüm tecrübeler aslında şuanki iş hayatımı da şekillendirdi. Her bursiyerin kendi farkındalığı ile sürekli gelişmesinin, ne istediğini bilerek bir yol çizmesinin ve her zaman bitmeyen bir enerjiyle işe sarılmasının, başarının en önemli anahtarlarından olduğunu düşünmekteyim. Sütaş’ın “Çiftlikten Sofralara” olan entegre iş modeli aslında benim için öğrencilikten iş hayatına bir iş modeline dönüşmüştü.

DAHA FAZLA
Röportaj 4

Abdullah ATİK – Veteriner Hekim

Uludağ Üniversitesi - Veterinerlik Fakültesi

“Bursiyer olduğum sürede mesleğime uygun mentörlerle düzenli görüşerek daha verimli bir eğitim hayatı geçirdim”

Sütaş’ın Eğitime Destek Bursu ile eğitim giderlerimin neredeyse tamamı karşılanmış oldu. Bursiyer olduğum sürede mesleğime uygun mentörler ile düzenli görüşerek daha verimli bir eğitim hayatı geçirdim. 

Ardından Sütaş’ta staj yapma imkanı da buldum. Okulda öğrendiğim bilgileri, yakından gözlemleme ve uygulama fırsatım oldu. Bu sürede kişisel gelişim eğitimleri de almanın yanı sıra projeler hazırlayarak sorumluluk da aldık.

2019 yılından beri TARFAŞ A.Ş.’nin Karacabey Damızlık Süt Sığırcılığı İşletmeleri’nde veteriner hekim olarak çalışıyorum. 

Sütaşlı olmak benim için “her gün sütün iyiliğini ve bereketini yayma mutluluğunu yakalamak” anlamına geliyor.

DAHA FAZLA

Her türlü sorunuz ve iletişim için
burs@sutas.com.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.