Sütaş ne tür yenilenebilir enerji kaynakları kullanıyor?

Entegre tesislerimizde yer alan biyogaz tesislerinde çiftliklerimizin gübrelerini ve fabrikalarımızın organik atıklarını işleyerek yenilenebilir enerjiye dönüştürüyoruz. Üretim tesislerimizdeki toplam elektrik ihtiyacının yüzde 80’ini çiftliklerimizin gübreleri ve fabrikalarımızın organik atıklarından karşılıyoruz. Biyogaz tesislerimizin kurulduğu 2013 yılından bugüne toplam 38 milyon ağacın yaptığına eşdeğer sera gazı salımını engelledik.

2025 yılında elektrik ihtiyacımızın %100’ünü yenilenebilir enerji tesislerimizde üretmeyi hedefliyoruz. Doğu-Güneydoğu Anadolu Sütçülük Projesi, Bingöl Entegre Tesislerimizde 1 MW gücündeki hibrit GES yatırımını devreye aldık. Tire, Aksaray ve Bingöl tesislerimizdeki çiftliklerimizin ve fabrikalarımızın çatılarına GES kurmak üzere çalışmalara başladık. 10 MW GES yatırım hedefimizi 25 MW’a yükselterek ısı enerjisi ihtiyacımızın yüzde 50’si kadar yenilenebilir enerji üretmeyi hedefliyoruz.

Enerji verimliliği çalışmalarımıza daha fazla bilgiye https://www.sutas.com.tr/cevrenin-surdurulebilirligi adresinden ulaşabilirsiniz.

Sürdürülebilirlik ile ilgili diğer konular

Sütaş’ın sürdürülebilirlik stratejisi nedir?

Sürdürülebilirlik | Genel

Sütaş’ın sürdürülebilirlik stratejisi nedir?

CEVABI GÖR

Sütaş’ın faaliyetlerini yürütürken çevreye, doğaya yönelik yaklaşımı nasıldır?

Sürdürülebilirlik | Genel

Sütaş’ın faaliyetlerini yürütürken çevreye, doğaya yönelik yaklaşımı nasıldır?

CEVABI GÖR

Sütaş su kaynaklarını nasıl yönetiyor?

Sürdürülebilirlik | Genel

Sütaş su kaynaklarını nasıl yönetiyor?

CEVABI GÖR

Sütaş atık yönetimi konusunda neler yapıyor?

Sürdürülebilirlik | Genel

Sütaş atık yönetimi konusunda neler yapıyor?

CEVABI GÖR

Sütaş, hangi tarım uygulamalarını kullanıyor?

Sürdürülebilirlik | Genel

Sütaş, hangi tarım uygulamalarını kullanıyor?

CEVABI GÖR

Sütaş, çalışanlarına sürdürülebilirlik konusunda ne tür eğitimler veriyor?

Sürdürülebilirlik | Genel

Sütaş, çalışanlarına sürdürülebilirlik konusunda ne tür eğitimler veriyor?

CEVABI GÖR

Sütaş, ürün ambalajlarını geri dönüştürebilir materyallerden mi yapıyor?

Sürdürülebilirlik | Genel

Sütaş, ürün ambalajlarını geri dönüştürebilir materyallerden mi yapıyor?

CEVABI GÖR

Sütaş, toplumun gelişimi ve refahı için neler yapıyor, hangi projelere destek veriyor?

Sürdürülebilirlik | Genel

Sütaş, toplumun gelişimi ve refahı için neler yapıyor, hangi projelere destek veriyor?

CEVABI GÖR

Sütaş’ın sürdürülebilirlik hedefleri nelerdir?

Sürdürülebilirlik | Genel

Sütaş’ın sürdürülebilirlik hedefleri nelerdir?

CEVABI GÖR

Hayvanların sağlığına ne kadar önem veriyorsunuz?

Sürdürülebilirlik | Genel

Hayvanların sağlığına ne kadar önem veriyorsunuz?

CEVABI GÖR

TÜM MERAK ETTİKLERİNİZSORU SOR