Açık Rıza Metni

Yasal Zorunluluk Sayfaları

Açık Rıza Metni

KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AÇIK RIZA METNİ

Sütaş Süt Ürünleri A.Ş. tarafından kişisel verilerimin işlenmesine ilişkin bilgilendirmeleri içeren “Kişisel Verilerinin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni” nin tarafımla paylaşıldığını ve tarafımca incelendiğini, herhangi bir etki altında kalmaksızın herhangi bir etki altında kalmaksızın ilgili aydınlatma metninde bahsi geçen kişisel verilerimin yurtiçi ve yurtdışında yerleşik kişi ve kurumlar ile paylaşılmasına açık bir şekilde rızamı verdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.